Litsentsi tutvustus

EJL-i iseteeninduskeskkonna õpetus

Litsents on dokument, mis tõendab, et litsentsi omanik tunneb ning on võtnud endale kohustuse täita Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (edaspidi UCI) võistlusmäärusi ning EJL-i võistlusreglementi ja lubab litsentsi omanikul osaleda UCI ja UCI liikmesriikide kalendrivõistlustel.

EJL-i või mõne teise UCI liikmesriigi alaliidu litsentsita isikul ei ole õigust osaleda UCI või UCI liikmesriikide kalendrivõistlustel võistlejana, kohtunikuna, treenerina, klubi esindajana jne.

Eesti-siseselt EJL-i kalendris registreeritud võistlustel ei ole plastiklitsents kohustuslik.

Eesti meistrivõistlustel ja 1. kategooria võistlustel osalejatele on litsentsinõue kõigile kohustuslik.
2. kategooria võistlustel kehtib osaline litsentsinõue. Osalemisõigus on ka litsentsita võistlejatel korraldaja poolt ettevalmistatud stardialadelt. 3. kategooria võistlustel on litsentsinõue hobiratturile, kes soovib osaleda hobiratturi reitingu arvestuses.

Kehtivate litsentside omanike nimekiri võistlusklasside ja kategooriate kaupa avaldatakse EJL-i kodulehel. Nimekirja uuendatakse jooksvalt ning see on kõigile kasutamiseks vabalt kättesaadav.

EJL-i litsentsi taotlemise kord.

Litsentsi on õigus taotleda:
● EJL-i liikmesklubi võistlejal klubi esindaja kaudu või isiklikult;
● Erasõitjal isiklikult;
● EKR (Eesti kvalifikatsiooniraamistik) kutsetaseme 3–8 treeneril (abitreenerist eliit-treenerini) isiklikult;
● EJL-i komissaril, kohtunikul ja abikohtunikul isiklikult;
● Klubi esindaja, mootorsõidukijuhi, mehaaniku või assistendi litsentsi isiklikult või klubi esindaja kaudu.

MU, N/ME, Sport ja Seenioride klasside litsentsi taotleja, kellele eelneval kolmel aastal ei ole litsentsi väljastatud, peab omama hobiratturi litsentsi ja EJL-i reitingus üldsummana vähemalt 6 punkti.

2020. aasta litsentside kategooriad ning hinnad:

UCI litsents*
Võistleja: N/ME, N/MU, Sport, Seenior 1-5, Hobirattur 30
Võistleja: N/M 5-J, Seenior 6–8 10
UCI komissar või rahvuslik eliitkomissar, EJL komissar, kohtunik, abikohtunik 30
Treener, esindaja, mehaanik 30
Assistent (füsioterapeut), mootorsõidukijuht 30
Erasõitja (ilma klubita rattur) 40

*Litsentsi hind sisaldab käibemaksu 20%.

Litsents kehtib jooksva aasta 31. detsembrini.

Kindlustus info

Võistleja litsentsi taotlejal peab olema vähemalt vastava aasta 31. detsembrini kehtiv tervisekindlustus või õnnetusjuhtumikindlustus jalgrattavõistlustel osalemiseks.

Vajadusel/soovi korral saab EJL-i kalendrivõistlusteks õnnetusjuhtumikindlustuse soetada alaliidu kaudu. Läbi EJL-i võetud õnnetusjuhtumikindlustus maksab 26€ ja kehtib 31. detsembrini kõikidel EJL-i kalendrivõistlustel ja kaks päeva enne võistlusi treeningutel. Välismaal antud kindlustus ei kehti!


Võta litsents siit!

Impression
X