23 apr 2022

V Otepää GP

Kategooria: 3. kategooria
Aeg: 23. aprill 2022
Asukoht: Pühajärve Põhikool
Korraldaja
 
Juhendid
Juhend

 

 

 

V Otepää GP (NB! UUS ASUKOHT)

EJL 3. Kategooria

Juhend

1. Korraldus
V Otepää GP korraldab Otepää Rattaklubi vastavalt käesolevale juhendile. Võistlus toimub laupäeval 23 aprill 2022 a. Algusega Pühajärve põhikooli juurest, Kääriku maantedeel ja kergliiklusteel grupisõitudena.

 

2. Osavõtjad, distantsid

2.1 NM10; NM12;  2 ringi 7,4 km, grupisõit

2.2 M14;N16  6ringi, 22,1 km, grupisõit

2.3;NJ;NE, Nsport, NHobirattur 8 ringi 29,6 km, grupisõit

2.4 M16 9 ringii, 33,3 km grupisõit

2.5 MJ, MU, M, Msen1-4; 15 ringi 55,5  km, grupisõit

 

 

3. Võistluskeskus

             Võistluskeskus on Pühajärve kooli parklas GPS: 58.01206118914783, 26.436788812279705 on avatud 23 aprill 2022 kell 10:00 kuni 19:30 võistluspaigas, . Võistkondade esindajad saavad võistlejate     numbrid ja stardimaterjalid kätte ajavahemikus kell 10:00 – 10:40. Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub 23 aprillil kell 11:00.

 

4. Majandamine 
Võistlejate ja esindajate kulud katab lähetav organisatsioon. 

Stardimaksud: 
N/M10/12 4Eur
N/M14 5 Eur
N/M16 7 EUR
NJ/MJ/ NE/  NU  15Eur

 

5. Orienteeruv ajakava
10.20.-11.25 Tutvumine trassiga, soojendus
11:30 I start NM10+NM12 sõidu START 
12.15 II start NM14+N16  sõidu START

13:15 III start  NJ+NE+Nsport+NHobirattur Sõidu Start 

14.15 Autasustamise esimene voor I,II  start,

14.30 IV Start M16 

16:20 V start MJ, MU, M, Msen1-4  

18.00 Autasustamise teine voor III ja IV ja V start

20.00 Treenerite ja võiskondade esindajate bankett.

6. Registeerimine

Eelregistreerimine toimub EJL ametliku ülesandmislehe alusel aadressil andri.lebedev@gmail.com kuni 20.04.202. Või  antud lingil.

Mandaat on võistluste sekreteriaadis 10.20-10.40

Võistlusnumbrid tuleb tagastada peale sõitu sekreteriaati. Tagastamata numbri puhul rakendub leppetrahv 5 eur.

 

7. Autasustamine.

Autasustatakse iga stardi võitjat karikaga ja kolme esimest auhindadega. Vanuseklassi parimat auhinnaga.

III  ja  V stardis on auhinnad esimesele kolmele rahalised. Rahaline auhinnafond kokku 300€

 

 

8.Neutraal abi

Saateautod rajal ei ole lubatud. Statsionaarsed neutraalse abi punktid on 1 kohas.

9. Meditsiiniline abi

Esmast meditsiinilist abi osutatakse võistlejatele stardi-finišipaigas.

10. Karistused: kohaldatakse karistusi vastavalt UCI võistlusmäärustele. 

11. Parkimine.: Teami busside parkimine on Pühajärve kooli territooriumil. NB staadionile ei ole lubatud parkida. Lapsevanemate ja pealtvaatajate parkimine on Sihva-Vidrike kruusatee ääres või vanarolleriraja (Sporditee) teeservas. Soovitame võistluse ajal liikuda Sporditeed pidi.

12. Ajalimiit: Võistlejad, kes kaotavad peagrupile rohkem kui 1,5 minutit eemaldatakse võistluselt.

13. Muu info:

 

Võistluse tulemused avaldatakse aadressil www.ejl.ee

 

 

 

Võistluse Peakorraldaja: Andri Lebedev +372 56 697 464

Võistluse Peakohtunik: Raivo Maimre

Regulation

V Otepää GP

EJL 3. Category

Baltic Cup 3 stage

 

 

 

V Otepää GP (NB! NEW LOCATION)

EJL Category 3

Instruction

1. Organization
V Otepää GP organizes Otepää Cycling Club according to these instructions. The competition will take place on Saturday, April 23, 2022. Starting at Pühajärve Basic School, on Kääriku road and light traffic road as group rides.

 

2. Participants, distances

2.1 NM10; NM12; 2 laps 7.4 km, group ride

2.2 M14, N16 6 laps, 22.1 km, group ride

2.3, NJ, NE, Nsport, NH rider 8 laps 29,6 km, group race

2.4 M16 9 laps, 33,3 km group run

2.5 MJ, MU, M, Msen1-4; 15 laps 55,5 km, group ride

2.6 Age classes

N/M10 2012-2013

N/M12 2010-2011

N/M14  2008-2009

N/M16  2006-2007

N/MJ   2004-2005

N/MU  2000-2003

N/ME 1999 and earlier

 

 

3. Competition center

             The competition center is in the parking lot of Pühajärve school. Representatives of the teams will receive the numbers and start materials of the competitors between 10:00 and 10:40. The meeting of the team representatives with the participation of the members of the judges will take place on April 23 at 11:00.

 

4. Management
The costs of the competitors and representatives will be borne by the sending organization.

Entry fees:
N / M10 / 12 4Eur
N / M14 5 Eur
N / M16 7 EUR
NJ / MJ / NE / NU 15Eur

 

5. Indicative timetable
10.20.-11.25 Reconnaissance of the route, heating
11:30 I start NM10 + NM12 driving START
12.15 II start NM14 + N16 driving START

13:15 III start NJ + NE + Nsport + NHobirattur Driving Start

14.15 The first round of the award ceremony I, II start,

14.30 IV Start M16

16:20 V start MJ, MU, M, Msen1-4

18.00 Second round of awards ceremony III and IV and V start

20.00 Banquet for coaches and team representatives.

6. Registration

Pre-registration will take place on the basis of EJL’s official assignment form at andri.lebedev@gmail.com until 20.04.202. Or at this link.

The mandate is in the secretariat of the competition from 10.20 to 10.40

Competition numbers must be returned to the secretariat after the race. In case of an unreturned number, a contractual penalty of 5 euros applies.

 

7. Rewarding.

The winner of each start will be awarded a trophy and the first three prizes. Best prize in the age group.

In the third and fifth starts, the prizes for the first three are cashed. The total prize fund is 300 €

 

 

8. Neutral assistance

Escorts are not allowed on the track. Stationary neutral assistance points are in 1 place.

9. Medical assistance

First aid will be provided to competitors at the start-finish point.

10. Penalties: Penalties will be applied in accordance with the UCI regulations.

11. Parking .: The parking of the team buses is on the territory of Pühajärve school. NB Parking is not allowed on the stadium grass. Parking for parents and spectators is on the Sihva-Vidrike gravel road or on the side of the old roller coaster track (Sports Road). We recommend moving along the Sports Road during the competition.

12. Other information:

 

The results of the competition will be published at www.ejl.ee

 

 

 

Chief Organizer of the competition: Andri Lebedev +372 56 697 464

Chief Judge of the competition: Raivo Maimre

 

Rajakaart
Registred

Regristed on excel

Rohkem infot
Vähem infot
Toetajad
Toetajad

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X