13 aug 2019

TTP Noortetuur

Kategooria: 3. kategooria
Aeg: 13. august 2019 - 15. august 2019
Asukoht: Tallinn
Juhendid
TTP Noortetuur 2019 juhend

TTP Noortetuur 2019

Juhend

3. kategooria

 

1. Eesmärk.

Populariseerida ja arendada jalgrattasporti.

Noorte jalgratturite spordimeisterlikkuse tõstmine.

Pakkuda võistluskogemusi sama vanusegrupi jalgratturitele.

Mälestada noorte spordi pühendunud toetajat Tiit Aavat.

 

2. Korraldaja.

 

MTÜ Spordiklubi CFC

Rummu tee 3 Tallinn

 

Vastutavad korraldajad:

 

Johannes Jõgi

e-mail: rattakool@cfc.ee

tel.: +372 5267 173

 

Silver Schults

e-mail: silver@cfc.ee

tel: +372 5380 2531

 

2.2 Kohtunikud

 

Peakohtunik

Andres Jõessar

e-mail: andresjoessar@gmail.com

tel.: +372 5224925

 

3. Korraldus

 

3.1. TTP Noortetuur 2019 (edaspidi: velotuur) toimub 13.-14. august 2019. a.,

kogupikkusega:

vanusegrupile: M/N 12, 33,2 kilomeetrit;

vanusegrupile: M/N 14, 47,2 kilomeetrit.

 

3.2. Velotuur viiakse läbi mitmepäevasõidu eeskirjade kohaselt.

 

3.3. Võistlus viiakse läbi vastavalt võistlusjuhendile, Eesti Jalgratturite Liidu (EJL)

võistlusreglemendile ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele.

 

4. Võistluse ajakava ja distantsid

 

Jrk.                Võistluse nimetus                       Toimumise aeg                             Distants

1. etapp Proloog M/N 12 14 13.08.2019 kell 12:00 1,2 km
2. etapp Kriteerium M/N 12 13.08.2019 kell 14:30 8 km
2. etapp Krieerium M/N 14 13.08.2019 kell 15:15 12 km

3. etapp

Grupisõit M/N 12 14.08.2019 kell 11:00 20 km
3. etapp Grupisõit M/N 14 14.08. 2019 kell 12:00 30 km
4. etapp Eraldistart M/N 12, 14 14.08.2019 kell 15:00 4 km

 

4.1. I võistluspäev 13. august (teisipäev), võistluskeskus Tallinna Lauluväljak, Narva

maantee 95, 10127 Tallinn (koordinaadid 59.444455 ja 24.807578)

10:00 Avatakse võistluskeskus

10:00-11:15 Mandaat / võistlusnumbrite väljastamine

11.30 Esindajate koosolek

11.45 Ülekannete kontrolli algus

12:00 I etapi start ( esimese võistleja start)

14:00 I etapi parimate autasustamine

14:30 II etapi start M/N 12

15:15 II etapi start M/N 14

16:15 II etapi parimate autasustamine

 

4.2 II võistluspäev 14.august (kolmapäev), võistluskeskus Kolu, Kose vald, Harjumaa (Tln

– Tartu mnt 33 km, koordinaadid: 59.195171, 25.059229)

09:00 Avatakse võistluskeskus

09.40 Esindajate koosolek

10:00 III etapi start M/N 12

11:00 III etapi start M/N 14

12:30 III etapi parimate autasustamine

13.45 Ülekannete kontrolli algus

14:00 IV etapi start ( esimese võistleja start)

15:30 IV etapi ja Velotuuri võitjate autasustamine võistluskeskuses

 

5. Osalejate registreerimine ja stardimaksud

 

5.1 Velotuurist võivad osa võtta:

• M/N12 (sündinud 2007-2008) ja nooremad.

• M/N14 (sündinud 2005- 2006).

• Treeneri taotluse alusel ja vastutusel lubatakse starti ka nooremad poisid ja tüdrukud.

 

5.2 Velotuurile individuaalne ja võistkondlik registreerimine toimub ainult Jalgratturite Liidu

ülesandmise vormi alusel hiljemalt kuni 9. august kell 23.59 e-post: rattakool@cfc.ee.

Soov sularahas maksta tuleb kirja panna ülesandmise vormi juurde, vastasel juhul loetakse

registreerumine lõplikuks ainult ülekande laekumisel MTÜ Spordiklubi CFC arveldusarvele

eelnevalt toodud kellaajaks ja kuupäevaks. Arveldusarve number: EE972200221023456009.

 

5.3 Stardimaks 15 – EUR sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, stardinumbrit (kogu

velotuuriks), ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri puhul), tulemust

protokollis, parimate autasustamist, vajadusel esmaabi, meenet igale velotuuri alustajale,

väljaspool Harjumaad võistlusele saabuvate spordiklubide sportlastele majutust ööl vastu 14.

ja hommikusööki (korraldajat tuleb hiljemalt 09.08.2019 informeerida majutust ja

hommikusööki vajavate sportlaste arvust) ning kõikidele osalevatele sportlastele kerget

lõunaeinet 13. ja 14.08.2019 võistluspäeval.

 

5.4 Eelülesandmise järgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel esmaspäeval (12.08.2019)

internetis: https://www.facebook.com/noortetuur ja www.cfc.ee.

 

5.5 Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata.

 

5.6 Punktis 5.2 märgitud tähtajast hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja

registreeritavat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse tagasi, millest

arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.

 

5.7 Velotuuri ära jäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel

osavõtumaksu ei tagastata.

 

5.8 Punktis 5.3 kirjeldamata võistlejate ja nende esindajate muud kulud kannab lähetaja.

 

6.Võistlejate stardinumbrid ja paigutamine stardigruppidesse

 

6.1 Võistlejate stardinumbrid väljastatakse esimesel võistluspäeval stardipaigas (Tallinna

Lauluväljakul) ning need kehtivad kogu velotuuri jooksul.

 

6.2 Võistlejatel on stardinumbrite kasutamine kohustuslik.

 

6.3 Stardinumbrite paigutus informeeritakse enne esimest starti esindajate koosolekul. Nende

paigutus võib olla igal etapil erinev.

 

6.4 Proloogi (I etapi) stardinimekirjad ja startimise ajakava koostab korraldaja (avaldatakse

võistlusele eelneval reedel koos stardinimekirjadega).

 

6.5 IV etapile (eraldistart) stardivad võistlejad koondtulemuste põhjal pööratud järjekorras

(liider stardib viimasena).

 

6.6 Ühisstardiga sõidetavale II ja III etapile starditakse ühest stardigrupist. 10 minutit ennem

starti kutsutakse stardijoonele 10 esimest võistlejat koondtulemuste põhjal ning seejärel

ülejäänud.

 

7.Tulemuste arvestamine ja ajalimiidid

 

7.1 Velotuuril selgitatakse välja individuaalne ja võistkondlik paremusjärjestus. Ühtlasi

selgitatakse välja parimad järgmistes kategooriates:

– Üldine paremusjärjestus vanuseklassis N12, M12, N14 ja M14.

– Parim noorim rattur (ajalimiidi piires velotuuri läbinud kõige noorem rattur).

 

7.2 Individuaalne üldparemusjärjestus selgitatakse nelja etapi finišiaegade summeerimisel.

 

7.3 Velotuuri paremusjärjestus(-ed) selgitatakse välja kõigi nelja etapi läbinute hulgast.

 

7.4 Ühisstardiga sõidetava II ja III etapi vahefinišites jagatakse kolmele esimesele võistlejale

preemiasekundeid vastavalt 3, 2 ja 1 sekundit. Vahefinišis saadud preemiasekundid

arvestatakse võistleja finišiajast maha ainult juhul, kui võistleja etapil finišeerib. II ja III etapi

lõpufinišis antakse neljale esimesele võistlejale preemiasekundeid vastavalt 10, 6, 4 ja 2

sekundit. Ka lõpufiniši preemiasekundid lahutatakse maha etapi finišiajast.

 

8.Üldliider

 

8.1 Velotuuri individuaalse üldjärjestuse väljaselgitamisel peetakse arvestust etappide

summeeritud finišiaegade põhjal (N12, M12, N14 ja M14 arvestust peetakse eraldi), millest

on maha arvestatud vahe- ja lõpufinišite preemiasekundid.

 

8.2 Üldliider kannab KOLLAST särki.

 

8.3 Neidude liider kannab ROOSAT särki.

 

8.4 Vastavalt UCI määruste art. 2.6.015 rakendatakse võrdse aja korral üldliidri arvestuses

lõpliku üldjärjestuse selgitamiseks järgnevaid eristamisaluseid kuni selgub parim:

a) Iga etapi summeeritud kohad;

b) Koht viimasel etapil.

 

8.5 Velotuuri individuaalse paremusjärjestuse väljaselgitamisel peetakse arvestust etappide

summeeritud finišiaegade põhjal, millest on maha arvestatud vahe- ja lõpufinišite

preemiasekundid. Velotuuri üldliider nelja etapi finišiaegade summeerimisel.

 

8.8 Vastavalt UCI määruste art. 2.6.015 rakendatakse võrdse aja korral üldliidri arvestuses

lõpliku üldjärjestuse selgitamiseks järgnevaid eristamisaluseid kuni selgub parim:

a) Iga etapi summeeritud kohad;

b) Koht viimasel etapil.

 

9. Võistkondlik paremusjärjestus

 

9.1 Võistkonnas olevate ratturite arv ei ole piiratud. Igal etapil läheb arvesse 3 parema ratturi

tulemus.

 

9.2 Vastavalt UCI määruste art. 2.6.016 arvutatakse iga etapi võistkondlik paremusjärjestus

võistkonna kolme parima võistleja aja summeerimise teel. Võrdsuse korral eristatakse

võistkonnad etapil vastava kolme parima võistleja kohtade summeerimise teel. Juhul kui

tulemused on võrdsed, eristatakse võistkonnad etapil parima koha saanud võistlejate tulemuse

alusel.

 

9.3 Võistkondlik lõplik üldparemusjärjestus arvutatakse igal sõidetud etapil võistkonna kolme

parima võistleja aegade summeerimise teel (arvesse lähevad ainult ajalimiidi sees finišeerivad

võistlejad).

 

9.4 Võrdsuse korral rakendatakse järjekorras järgmisi kriteeriume kuni parim võistkond on

selgunud:

a) Esimesi kohti võistkondlikus arvestuses päevade arvu järgi;

b) Teisi kohti võistkondlikus arvestuses päevade arvu järgi jne.

Juhul kui võrdsus veel kehtib, reastatakse võistkonnad nende parima võistleja koha alusel

individuaalses üldparemusjärjestuses.

 

9.5 Võistkond, kellel on osalema jäänud igal üksikul etapil alla kolme võistleja, eemaldatakse

võistkondlikust paremusjärjestusest.

 

9.6 Velotuuri kõikidel etappidel ajalimiidiks on võitja aeg + 25%.

 

9.7 Etapil ajalimiidi ületajale, kes lõpetab sõidu, märgitakse ajaks võitja aeg + 25%.

 

9.8 Velotuuri individuaalses lõpuprotokollis saavad koha kõik võistlejad, kes läbisid neli

etappi.

 

10.Autasustamine ja tulemuste avaldamine

 

10.1 Iga etapi lõpus toimub autasustamine, millest on kohustatud osa võtma kõigi

vanuseklasside etapi võitjad ja kategooriate parimad (autasustataks kategooriate

liidrisärkidega).

 

10.2 Iga etapi ametliku autasustamise toimumise koht ja aeg on fikseeritud käesolevas

võistlusjuhendis.

 

10.3 Velotuuri üldkokkuvõttes (nelja etapi kokkuvõttes) autasustatakse parimaid alljärgnevalt:

Üldarvestus (M12 ja M14) Auhind
I koht Esemeline auhind ja liidrisärk
II koht Esemeline auhind
III koht Esemeline auhind
   
Tüdrukud (N12 ja N14) Auhind
I koht Esemeline auhind ja liidrisärk
II koht Esemeline auhind
III koht  Esemeline auhind
   
Parim noorrattur Parima noorratturi särk
Parim võistkond (M/N12 ja M/N 14) 3 tasuta pääset 2020 Velotuurile

 

10.4 Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.

 

10.5 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning

järgneval päeval võistluste ametlikul koduleheküljel https://www.facebook.com/noortetuur

 

10.6 Lõplikud protokollid avaldatakse kodulehtedel: www.cfc.ee ja

www.facebook.com/noortetuur hiljemalt 2 päeva pärast etapi toimumist.

 

11. Täiendav informatsioon

 

11.1 Velotuuril on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclokrossi

võistlusrattaid. Maantee- ja cyclokrossi ratastel on lubatud kasutada ketaspidureid.

 

11.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.

 

11.3 Tulemuse kirja saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

 

11.4 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

 

11.5 Jalgratturi kiivri kandmine on kohustuslik.

 

11.6 Distantsil jalgratast vahetada ei tohi (v.a. peakohtuniku loal tehnilise rikke korral).

 

11.7 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude

korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

 

11.8 Võistlejad on kohustatud kasutama vaid neile lubatud M/N 12 või M/N 14 vanuseklassi

ülekandeid (samaväärne 40/14) ning jooksude pöia kõrgus ei tohi ületada 5 cm’i.

 

11.9 Muude võistluste või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.

 

11.10 Tulemuse kirja saamiseks on velotuuri vanuseklasside liidritel kohustuslik võistluse ajal

kanda tuuri korraldajate poolt väljastatud liidrisärki.

 

11.11 Punktides 11.1 – 11.10 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja

diskvalifitseeritakse.

 

11.12 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ka võistluse videosalvestus või fotod.

11.13 Registreerumisel kinnitab võistleja või tema esindaja, et on tutvunud velotuuri

võistlusjuhendiga ning nõustub seal toodud tingimustega.

 

11.14 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning

osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.

 

11.15 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate

suhtes.

 

Kõik võistlejad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

 

12. Protestid ja karistused

 

12.1 Protestid võistlustulemuste, määruste rikkumise jms. kohta tuleb esitada kirjalikult

peakohtunikule ühe tunni jooksul pärast viimase võistleja lõpetamist.

 

12.2 Protesti esitamise tasu on 50 eurot, mis tasutakse peakohtunikule sularahas ning

tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

 

12.3 Kõik võistlusega seotud protestid lahendab peakohtunik koos peakorraldajaga.

 

12.4 Juhendis käsitlemata juhud lahendab võistluste kohtunikekogu ja/või korralduskomitee.

 

12.5 Etapil kohtunike poolt määratud trahvid tuleb tasuda EJL pangakontole.

 

13. Tehniline abi ja võistkonna esindaja

 

13.1 Proloogi ja eraldistardi etappidel (I ja IV etapp) on lubatud tehnilist abi osutada kogu raja

ulatuses eelnevalt esindajate koosolekul registreerunud kehtivat võistleja, treeneri, mehaaniku

saateautojuhi või manageri litsentsi omavatel võistkonna esindajatel. Saateautosid rajale ei

lubata.

 

13.2 II etapil (kriteerium) on lubatud tehnilist abi osutada tehnilise abi ala piires eelnevalt

esindajate koosolekul registreerunud kehtivat võistleja, treeneri, mehaaniku saateautojuhi või

manageri litsentsi omavatel võistkonna esindajatel. Saateautosid rajale ei lubata. Tehnilise

rikke korral peab võistleja tulema tehnilise abi alasse selleks otsemat teed kasutades, mitte

ohustades teisi võistlejaid ning näitama ette ratta kohtunikule, kes teeb otsuse neutraalringi

kohta. Neutraalringi saanud sportlane ei tohi osaleda järgmises vahe- või lõpufinisis heitluses.

 

13.3 III etapil (grupisõit) osutatakse tehnilist abi võistluse korraldajate poolse kahe (2)

neutraalse tehnilise abi sõiduki poolt. Iga võistkond, kes soovib tehnilise abi teenust kasutada

on kohustatud ennem etapi algust andma vähemalt ühe komplekti varujookse (1 esi- ja 1

tagajooks ülekandega 14-25/28) tehnilise abi sõidukile kasutamiseks tingimusel, et neid võib

vajadusel paigaldada ka teiste võistkondade sportlaste ratastele.

 

13.4 Võistkonna esindaja kohustused:

• Võistlejate informeerimine võistluste juhendist, ajakavast ja muu ametliku teabe

edastamine.

• Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine.

• Võistkonna liikmete tekitatud kahjude (nt. kahjud majutus– või toitlustusasutustes,

parkimistrahvid jne.) tasumine.

• Raadiosaatjate kohene tagastamine raadiotuurile pärast võistluse lõppu.

• Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne kohale toomine

tseremooniatele.

 

Koostas TTP Noortetuur 2019 korraldusmeeskond.

Rohkem infot
Vähem infot

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X