27 apr 2019

Sangaste Valgete Teede Rattaralli

Kategooria: 2. kategooria
Aeg: 27. aprill 2019
Asukoht: Sangaste loss, Lossiküla, Sangaste vald
Juhendid
Juhend

Kinnitatud: 26. märtsil 2019. a

                    Peakohtunik: Madis Lepajõe, UCI komissar

 

Sangaste Valgete Teede Rattaralli

EJL 2. kategooria

JUHEND

 

 1. Eesmärk

  1.1 Tutvustada Lõuna-Eesti ilusat loodust ja kauneid ning ainulaadseid kruusateid, mis on Lõuna-Eestile sama omased nagu kitsad munakiviteed Põhja-Prantsusmaale.
  1.2 Tuua ratturiteni tagasi tõdemus, et ka kruusateed on sobivad maanteerattasõitude läbiviimiseks ja pakuvad palju huvitavad võimalusi nii võidusõidu taktikalises kui emotsionaalses plaanis.
  1.3 Näidata rattahuvilistele Eesti üht ilusaimat ja paremini säilinud mõisakompleksi – Sangaste lossi – ning rattavõistluse korraldamise kaudu hoogustada sise- ja välisturismi Valgamaal.
   

 2. Korraldus

  2.1 Valgete Teede Rattaralli (edaspidi: Rattaralli) on ainulaadne maanteerattavõistlus Eestis, mille eeskujuks on legendaarne Pariis-Roubaix võidusõit Prantsusmaal. Võidusõidu distantsist sõidetakse ca 1/3 erineva iseloomuga kruusateedel.
  2.2 Rattaralli korraldaja on MTÜ Valged Teed. Korraldus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile. Rattaralli on registreeritud EJL kalendris 2. kategooria võistlusena ning toimub laupäeval, 27. aprillil 2019. a. Sangastes, Valgamaal. Võistluskeskus asub Sangaste lossis, aadressiga Lossiküla, Sangaste vald, Valgamaa.
   

 3. Orienteeruv ajakava            
   

09:00                     Avatakse võistluskeskus Sangaste lossiplatsil

09:00 – 10:30        Võistlejate registreerimine võistluskeskuses

09:00 – 11:30        Võistlusnumbrite väljastamine

11:00                     Esindajate koosolek

11:45                     Stardikoridoride avamine

12:00                     Põhidistantsi start 79,5 km

12:10                     Rahvasõidu start 23,2 km

13:25 -13:35          Lühikese distantsi parimate orienteeruv finiš

13:55 -14:10          Põhidistantsi parimate orienteeruv finiš

15:00                     Autasustamine finišipaigas

16:00                     Suletakse finiš ning võistluskeskus

 

 1. Registreerimine ja stardimaksud

4.1

         

 

 

 

Eelregistreerimine

Registreerimine võistluspäeval stardipaigas 10.30 ni

 

 

 Valgete Teede Rattaralli

I voor kuni 17.04.2019 k.a

II voor kuni 24.04.2019 k.a

III voor 27.04.2019

SULARAHAS

 

 

Hind põhidistantsil täiskasvanul

20 €

25 €

40 €

 

 

Hind põhidistantsil noortel (2000-2003. a sünd.)

10 €

15 €

25 €

 

 

Hind lühikesel distantsil

10 €

15€

25 €

 

                   

 

4.2. Registreerimine Valgete Teede Rattarallile (v.a. registreerumine kohapeal) toimub ainult internetis veebilehel: www.sportos.eu

4.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, stardinumbrit, ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri puhul) ja tulemust protokollis, parimate autasustamist, vajadusel esmaabi, pudel vett igale lõpetajale. Finišis rattapesu võimalus.

4.4 Registreerimise I ja II voor lõpevad punktis 4.1. tabelis toodud kuupäevadel kell 24:00.

4.5 Võistluspäeval on võimalik registreeruda kuni kella 10.30-ni, tasudes Rattaralli osalustasu sularahas.

4.6 Registreerimine toimub ühekordse ettemaksena.

4.8 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.

4.9 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: www.sportos.eu

4.10 Juba registreerunud võistlejaid ümber registreerida ja teise sportlasega asendada ei saa.

4.11 Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata.

4.12 Punktis 4.1 märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.

4.13 Rattaralli ärajäämisel või edasilükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (sh. ekstremaalsed ilmastikuolud) osavõtumaksu ei tagastata.

4.14 Võistlejate ja nende esindajate kulud jäävad lähetaja kanda.

 

 1. Vanuseklassid, distantsid

 

5.1 Põhidistantsil on lubatud osaleda vanuseklasside M Põhiklass (1980-2000), N Põhiklass (1980-2000), M/NJ (2001-2002), M16 (2003-2004), Sen2 (1970-1979), Sen3 (1965-1969), Sen4 (1960-1964) ja EJL või mõne teise riigi rahvusliku jalgratturite liidu litsentsi omavatel sportlastel ning aastal 1960 kuni 2003 sündinud harrastusratturitel (litsents ei ole kohustuslik).

5.2 Rahvasõidul saavad osaleda aastal 2008 (M/N12) ja varem sündinud sportlased ning harrastusratturid.

5.3 Põhidistantsi pikkus on 79,5 km (üks ring).

5.3.2. Põhidistantsil on 6 kruusalõiku kogupikkusega 31,0 km ja sektorite kaupa alljärgneva pikkusega:

            5.3.2.1 Sektor 1:           6,5km (11,6km-18,1km)

            5.3.2.2 Sektor 2:           2,5km (22,9km-25,4km)

            5.3.2.3 Sektor 3:           1,5km (26,2km-27,7km)

5.3.2.4 Sektor 4:           8,2km (31,9km-40,1km)

            5.3.2.5 Sektor 5:           6,4km (44,7km-51,1km)

            5.3.2.6 Sektor 6:           5,9km (67,7km-73,6km)

 

5.4 Rahvasõidu e. lühikese distantsi pikkus on 23,2 km.

   Lühikesel distantsil on 1 kruusalõik pikkusega 5,9 km:

            Sektor 6: 5,9km (11,0km-16,9km).

5.5 Valgete Teede Rattaralli rajakaart vt. lisasid.

 

 1. Stardigrupid, stardinumbri paigutus

 

6.1 Nii põhi- ja rahvasõidul on üks ühine stardigrupp.

6.2 Stardinumbrid paigutatakse seljale, vasemale küljele (vasema abaluu kohale) ning teine number särgi keskmisele taskule.

6.3 Stardijoonele pääseb 15 minutit enne starti.

 

 1. Tulemuste arvestamine

 

7.1 Põhidistantsil ja rahvasõidul peetakse arvestust individuaalse paremusjärjestuse väljaselgitamiseks.

7.2 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist, internetilehel www.timing.ee ning võistlusele järgneval päeval ametlikul koduleheküljel www.sportos.eu

7.3 Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel www.sportos.eu hiljemalt 7 päeva peale võistluse toimumist.

 

 1. Autasustamine

 

8.1 Rattaralli lõpus toimub ametlik autasustamine, millest peavad osa võtma kõik p.8.2. ja p.8.3. loetletud koha saavutanud ratturid.

8.2 Põhidistantsil autasustatakse üldarvestuse kuut (6) parimat ja naiste üldarvestuse kolme (3) parimat ratturit. Lisaks autasustatakse vanuseklasside M16, MJ, NJ, Sen2, Sen3 ja Sen4 kolme (3)paremat alljärgnevalt:

 

Üldarvestuse koht

Summa

Naiste arvestuse koht

Summa

Vanuseklassid

Auhind

I koht

150 €

I koht

100 €

I koht

Karikas

II koht

100 €

II koht

75 €

II koht

Karikas

III koht

75 €

III koht

50 €

III koht

Karikas

IV koht

50 €

KOKKU:

225 €

 

 

V koht

40 €

 

 

 

 

VI koht

30 €

 

 

 

 

KOKKU:

445 €

 

 

 

 

 

8.3 Lühikesel distantsil autasustatakse üldarvestuse kolme (3) paremat ja vanusegruppide M/N12(2007-2008), M/N14 (2005-2006) ja N16 (2003-2004) kolme (3) paremat alljärgnevalt.

Üldarvestuse koht

Auhind

I koht

Karikas

II koht

Karikas

III koht

Karikas

 

8.4 Autasustamiselt puuduv sportlane kaotab õiguse autasudele.

8.5 Kõikidest rahalistest auhindadest peab võistluse korraldaja kinni Eesti Vabariigis kehtivad maksud.

 

 1. Olulised reeglid

 

9.1 Põhidistantsil on lubatud kasutada ainult tehniliselt korras maantee- või cyclo-cross´i võistlusrattaid. Lühikesel distantsil e. Rahvasõidul on jalgratta klass vaba.

9.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.

9.3 Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.

9.4 Startida tohib ainult oma stardigrupist. Erandeid on õigus teha ainult peakohtunikul (kui stardigruppe on rohkem kui 1).

9.5 Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima kogu võistlusraja.

9.6 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

9.7 Kiivri kandmine on kohustuslik.

9.8 Tehnilise rikke korral või rattavahetuse vajadusel võib võistleja saada abi oma võistkonna saateautost, neutraalselt tehniliselt abilt või lõpubussist.

9.9 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldaja juhiste täitmine on ratturile kohustuslik.

9.10 M/N12- M/NJ vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid.

9.11 Muude võistluste või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.

9.12 Punktides 9.1–9.11 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja eemaldatakse ja diskvalifitseeritakse.

9.13 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.

 

 1. Vastutus

 

10.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja, et on tutvunud Rattaralli võistlusjuhendiga ning nõustub seal toodud tingimustega.

10.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.

10.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

10.4 Kõik alla 18 aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

 

 1. Tehniline abi ja võistkonna esindaja

 

11.1 Tehnilist abi saateautost on lubatud osutada ainult 25. aprilliks registreerunud kehtivat võistleja, treeneri vms litsentsi omaval võistkonna esindajal. Informatsioon võistkonna esindaja kohta tuleb esitada e-posti teel korraldaja aadressile: indrek@tartumaraton.ee .

11.2 Tehnilise abi saateautot võib võistlusrajal võistluse toimumise ajal juhtida ainult kehtivat juhiluba omav isik ning autos peab viibima eelnevalt registreeritud (vt. p. 11.1) võistleja, treeneri vms litsentsi omav võistkonna esindaja.

11.3 Tehnilise abi osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema varustatud võistluse raadiosidega ühilduva raadiosaatjaga.

11.4 Võistluse informatsiooni (Radio Tour) edastatakse raadiosaatjatel EJL sagedusel XXX. Ettetellimisel (koos võistluse esindaja registreerumisega vastavalt p. 11.1) on võimalus raadiosaatjat korraldajalt rentida.

11.5. Tehnilise abi autode järjekord loositakse esindajate koosolekul.

11.6. Võistkonna esindaja kohustused:

11.6.1 Võistlejate informeerimine võistluste juhendist, ajakavast ja muu ametliku teabe edastamine.

11.6.2 Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine.

11.6.3 Võistkonna liikmete tekitatud kahjude (nt. kahjud majutus- või toitlustusasutustes, parkimistrahvid jne.) tasumine.

11.6.4 Raadiosaatjate kohene tagastamine korraldajale pärast võistluse lõppu.

11.6.5 Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne kohaletoomine tseremooniatele.

12. Oluline informatsioon

 

Peakohtunik                              Madis Lepajõe tel. +372 51 78 562; e-post: madis.lepajoe@raad.tartu.ee

Peasekretär                              Anneli Sitska    tel. +372 50 21 854; e-post: annelisitska@gmail.com

Võistluse korraldaja esindaja    Indrek Kelk       tel. +372 51 63 260; e-post: indrek@tartumaraton.ee

                                                                                  koduleht: www.sportos.ee

Rohkem infot
Vähem infot

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X