10 juuni 2018

Pärnu Rattapäev 2018

Kategooria: 3. kategooria
Aeg: 10. juuni 2018
Asukoht: Pärnu, Keskväljak 1
Juhendid
Juhend

PÄRNU RATTAPÄEV
Püha Loomaaia 19. Rattaralli, Rahva- ja Matkasõit

JUHEND
EJL 3. Kategooria

  1. Korraldus

Pärnu rattapäeva (edaspidi: PRP)

PRP toimub pühapäeval 10. juunil 2018. a. Pärnumaal. Võistluskeskus asub Pärnu linnas Keskväljak 1.

 

2. Ajakava

9:00

Avataksevõistluskeskus

9:00-11:30

Osalejate registreerimine ja numbrite väljastamine

11:00

Lastesõitude registreerimine

11:00

Esindajate koosolek

11:45

Stardikoridoride avamine

12:00

Rattaralli start 100 km

12:05

Rahvasõidu start 53 km

12:07

Matkasõidu start 30 km

12:15

Lastesõitude stardid

13:20 – 13:35

Rahvasõidu võitja orienteeruv finiš

14:10 – 14:20

Rattaralli võitja orienteeruv finiš

15:00

Autasustamine võistluskeskuses

16:30

Suletakse võistluskeskus

 

3. Registreerimine ja osavõtutasud
3.1 PRP osavõtutasud on järgmised:

    Kategooria

Eelregistreerimise viimane päev  6.06.2018

Registreerimine 10.06.2018 stardipaigas

Rattaralli täiskasvanud

18 eurot

25 eurot

Rattaralli noored (2000 ja hiljem sündinud) ja seeniorid (1958 ja varem sündinud)

14 eurot

20 eurot

Rahvasõit täiskasvanud

16 eurot

25 eurot

Rahvasõit noored (2000 ja hiljem sündinud) ja seeniorid (1958 ja varem sündinud)

12 eurot

20 eurot

Matkasõit täiskasvanud

9 eurot

15 eurot

Matkasõit noored (2000ja hiljem sündinud) ja seeniorid (1958 ja varem sündinud)

7 eurot

12 eurot

Heategevus (Registreerimisel saab teha annetuse Pärnu Kalev jalgrattaosakonnale varustuse soetamiseks, et ka vähemkindlustatud perede lapsed saaks jalgrattatrenni tulla. Klubi Püha Loomaaed lisab igale annetatud €-le 1€)

annetuse saab teha distantsidele registreerudes

3, 6, 9, 12, 25, 50 eurot

* Peredele (vähemalt 3 liiget, kellest vähemalt üks on 18a või noorem) ja kollektiividele (vähemalt 6 täiskasvanud liiget) kehtib soodustus 10%. Kollektiivis registreeritud noortele ja pensionäridele täiendav soodustus 10% ei laiene.

 

3.2 Individuaalne eelregistreerimine Rattarallile, Rahva- ja Matkasõidule toimub ainult internetis veebilehel www.sportos.ee. Perede ja kollektiivide eelregistreerimine toimub excel registreerimisvormi saatmisel aadressile parnuvoistlus@gmail.com, mille alusel väljastatakse arve. Registreerimisvormi saab alla laadida aadressilt www.pyhaloomaaed.ee.
3.3 Stardimaks sisaldab: tähistatud ja turvatud rada, stardinumbrit, toitlustust, meenemedalit, tulemust protokollis, diplomit (väljaprintimise võimalus), parimate autasustamist ja vajadusel esmaabi.
3.4 Eelregistreerimine lõpeb 6.06.2018 kell 23:59
3.5 Võistluspäeval lõpeb võistlejate registreerimine 30 minutit enne starti. Stardipaigas on võimalik tasuda stardimaksu ainult sularahas.
3.6 Võistleja loetakse registreerunuks pärast stardimaksu laekumist korraldaja arveldusarvele.
3.7 Esialgne stardinimekiri avaldatakse võistluseelsel reedel internetis: www.pyhaloomaaed.ee.
3.8 Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata.
3.9 Punktis 3.1 märgitud tähtajast hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja registreerijat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud maksed kantakse registreerija arvelduskontole tagasi, millest arvestatakse maha pangaülekandega seotud kulud.
3.10 PRP ära jäämisel või edasi lükkamisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

 

4. Vanuseklassid ja distantsid

4.1 Rattarallil ja Rahvasõidul peetakse arvestust individuaalse üldparemusjärjestuse väljaselgitamiseks. Matkasõidul paremusjärjestust ei selgitata.
4.2 Rattarallil toimub tulemuste arvestamine ja autasustamine järgnevates klassides:
– Üldarvestuse 6 paremat
– Naiste arvestuse 3 paremat
– M16 (2002-2003)
– N/MJ (2000-2001)
– MSen2 (1969-1978)
– MSen3 (1964-1968)
– MSen4 (1959-1963)

4.3 Rattarallil saavad osaleda aastal 2003 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturid. Nooremad ratturid võivad osaleda ainult täiskasvanud saatjaga.
4.4 Rahvasõidul toimub tulemuste arvestamine ja autasustamine järgnevates klassides:
– Üldarvestuse 3 parimat
– N/M14 (2004-2005)
– N16 (2002-2003)
– MSen5 (1958 ja varem sündinud)
– Nsen 2 (1978 ja varem sündinud)
4.5 Rahvasõidul võivad osaleda aastal 2005 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturid. Nooremad ratturid võivad osaleda ainult täiskasvanud saatjaga.

4.6 Matkasõidul võivad osaleda aastal 2008 ja varem sündinud sportlased ja harrastusratturid. Nooremad ratturid võivad osaleda ainult täiskasvanud saatjaga.

 

5. Perede ja kollektiivide arvestus

5.1 Lisaks individuaalsetele vanuseklassidele peetakse ka perede ja kollektiivide arvestust.
5.2 Perede ja kollektiivi registreerimiseks tuleb saata aadressile parnuvoistlus.@gmail.com excel registreerimisvorm, mille alusel väljastatakse arve. Registreerimisvormi leiate aadressilt www.pyhaloomaaed.ee.
5.3 Pere koosneb vähemalt kolmest liikmest, kellest vähemalt üks on 2000.a. või hiljem sündinud.
5.4 Perede arvestust peetakse Rahvasõidu rajal ning karikaga autasustatakse kiireima koguajaga (arvesse läheb kolm parimat pere liikmete aega) lõpetanud Kiireimat Peret.
5.5 Pere registreerimisel rakendub soodushind -10% kõigi pere liikmete osavõtutasudele.
5.6 Kollektiivi moodustavad samas ettevõttes/asutuses töötavat inimesed.
5.7 Karikaga autasustatakse suurima liikmete arvuga kolme Aktiivseimat Kollektiivi. Arvesse lähevad osalised nii Rattaralli, Rahva- kui Matkasõidu distantsidel.

5.8 Registreerimisel rakendub soodushind -10% kui kollektiivis on vähemalt 6 täiskasvanud liiget. Noortele ja pensionäridele täiendav soodustus ei laiene 

 

6. Stardigrupid

6.1 Stardinumbrid paigutatakse seljale (paigutamise näidis võistluse sekretariaadis).

6.2 Stardikoridorid avatakse 15 minutit enne starti.       

 

7. Tulemuste arvestamine

7.1 Võistlustel kasutatakse fotofinišit. Rattarallil ja Rahvasõidul peetakse arvestust individuaalse üldparemusjärjestuse väljaselgitamiseks.

7.2 Esialgsed tulemused avaldatakse võistluskeskuses pärast võistlejate finišeerimist ning järgneval päeval www.pyhaloomaaed.ee kodulehel.

7.3 Lõplikud protokollid avaldatakse kodulehel www.pyhaloomaaed.ee ja EJL kodulehel www.ejl.ee hiljemalt 7 päeva peale PRP toimumist.

 

8. Autasustamine

8.1 PRP lõpus toimub ametlik autasustamine, vt p. 2 Ajakava kohaselt kl 15.00.

8.2 Rattaralli distantsil autasustatakse parimaid alljärgnevalt:

 

Üldarvestuse koht

Summa

Naiste arvestuse koht

Summa

Vanuseklassid

Auhind

I koht

350 €

I koht

110 €

I koht

Karikas

II koht

230 €

II koht

80 €

II koht

Karikas

III koht

150 €

III koht

60 €

III koht

Karikas

IV koht

110 €

KOKKU:

250 €

 

 

V koht

70 €

 

 

 

 

VI koht

50 €

 

 

 

 

KOKKU:

960 €

 

 

 

 

 

8.3 Rattaralli distantsil autasustatakse vanuseklasside M16, N/MJ, MSen2, MSen3 ja MSen4 kolme (3) parimat.

8.4 Rahvasõidul autasustatakse parimaid alljärgnevalt:

 

 Üldarvestuse ja vanuseklasside koht

Auhind

I koht

Karikas

II koht

Karikas

III koht

Karikas

Kiireim Pere

Karikas

Aktiivseim Kollektiiv

karikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Rahvasõidul autasustatakse vanuseklasside N16,N/M14, MSen5 ja N35+ kolme (3) parimat ning Kiireimat Peret karikaga.

8.6 Aktiivseima Kollektiivi auhind antakse välja Rattaralli, Rahva- ja Matkasõidu distantsidel osalenud kolmele suurimale kollektiivile.

8.7 Autasustamiselt puuduv osaleja kaotab õiguse autasudele.

8.8 Kõikidest rahalistest auhindadest peetakse võistluse korraldaja poolt kinni Eesti Vabariigis kehtivad maksud.

 

9. Olulised reeglid

9.1 PRP sõitudel on jalgratta klass vaba
9.2 Eraldistardi juhtraua kasutamine on keelatud.
9.3 Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.
9.4 Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.
9.5 Rajal edasiliikumiseks ei tohi kasutada kõrvalist abi.

9.6 Kiivri kandmine on kohustuslik!!!
9.7 Tehnilise rikke või ratta vahetuse vajadusel võib võistleja saada abi oma võistkonna saateautost, neutraalselt tehniliselt abilt või lõpubussist.
9.8 Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.
9.9 M14, M/N16 ja M/NJ vanuseklassi ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid.
9.10 Muudelt võistlustelt või ise valmistatud stardinumbrite kasutamine on keelatud.
9.11 Punktides 9.1 – 9.10 sätestatud reeglite rikkumise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
9.12 Diskvalifitseerimise aluseks on muuhulgas võistluse videosalvestus või fotod rikkumise kinnituseks.
9.13 Korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel.

 

10. Vastutus

10.1 Registreerumisel kinnitab iga osavõtja, et on tutvunud PRP juhendiga ning nõustub selles toodud tingimustega.
10.2 Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol.
10.3 Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja temast tuleneva võimaliku ohu eest kaasvõistlejatele.
10.4 Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja nõusolekul ja vastutusel.

 

Võistluse peakohtunik                  Rein Solnask tel. +372 5647 1675

Peasekretär                                       Silvia Lippe

Võistluse korraldaja esindaja     Kaido Juurik tel. +372 5646 1431

Tulemused / Results

Tulemused:
 

100 km tulemused

 

53 km tulemused

 

 

 

 

Pere ja kollektiivi registreerimine

Pere ja kollektiivi registreerimiseks palume täita registreerimisvorm (EST v ENG).Vormi saate alla laadida klõpsates sõnale “EST või ENG” ning täidetult saata aadressile parnuvoistlus@gmail.com.

 

Vormi alusel koostame Teile arve ja saadame vormis näidatud kontaktaadressile. Peale makse laekumist kantakse osalejad stardinimekirja.

 

Juhendi väljavõte:

5. Perede ja kollektiivide arvestus

5.1 Lisaks individuaalsetele vanuseklassidele peetakse ka perede ja kollektiivide arvestust.
5.2 Perede ja kollektiivi registreerimiseks tuleb saata aadressile
parnuvoistlus@gmail.com excel registreerimisvorm, mille alusel väljastatakse arve. Registreerimisvormi leiate aadressilt www.pyhaloomaaed.ee.
5.3 Pere koosneb vähemalt kolmest liikmest, kellest vähemalt üks on 1999.a või hiljem sündinud.
5.4 Perede arvestust peetakse Rahvasõidu rajal ning karikaga autasustatakse kiireima koguajaga (arvesse läheb kolm parimat pere liikmete aega) lõpetanud Kiireimat Peret.
5.5 Pere registreerimisel rakendub soodushind -10% kõigi pere liikmete osavõtutasudele.
5.6 Kollektiivi moodustavad samas ettevõttes/asutuses töötavat inimesed.
5.7 Karikaga autasustatakse suurima liikmete arvuga kolme Aktiivseimat Kollektiivi. Arvesse lähevad osalised nii Rattaralli, Rahvasõidu kui Matkasõidu distantsidel.

5.8 Registreerimisel rakendub soodushind -10% kui kollektiivis on vähemalt 6 täiskasvanud liiget. Noortele ja pensionäridele täiendav soodustus ei laiene 

 

Lastesõidud

Kõik lapsed ratastele!

 

Pärnu Rattapäevale on oodatud osalema kõik lapsed. Lasteaia ja 1. – 4. klassi lapsed saavad ennast proovile panna Lastesõitudel ning vanemad lapsed  Matka- või Rahvasõidul.

 

 

Lastesõitudel aega ei võeta ja kõiki lõpetajaid ootavad finišis ergutusauhinnad.

 

 

Lastele pakub seltsi SUUUUR lastesõber politsei Lõvi Leo.

 

 

Lastesõitudel osalemine on tasuta.

 

9:00 Avatakse võistluskeskus / Race office is open
9:00 – 11:30 Osalejate registreerimine ja nubmrite väljastamine / Hand-out of start numbers
11:00 Lastesõitude registreerimine / Registration of children`s races
11:00 Esindajate koosolek / Team`s meeting of 100 km race
11:45 Stardikoridoride avamine / Opening of starting corridor
12:00 Rattaralli start 100 km / Start of 100 km
12:05 Rahvasõidu start 53 km / Start of 53 km
12:07 Matkasõidu start 30 km / Start of 30 km
12:15 Lastesõitude startid / Children`s races
  kuni 4a    1 ring,   750 meetrit
ca 12:30 5-6a        1 ring,   750 meetrit
ca 12:40 7-8a        2 ringi,  1500 meetrit
ca 12:50 9-12a      3 ringi,   2250 meetrit
13:20 Rahvasõidu (53 km) võitja orienteeruv finiš / The approximate finish of winner of 53 km race 
13:30 Päästeameti korraldatavad mängud võistluskeskuses Päästeameti telgi läheduses
14:10 Rattaralli (95 km) võitja orjenteeruv finiš / The approximate finish of winner of 95 km race
15:00 Autasustamine võistluskeskuses / Awards ceremony
16:30 Suletakse võistluskeskus / Race center will be close

 

Autoga Lastesõitudele tulijatel palume autod jätta selleks ette nähtud parklatesse (vt. keskuse plaani allpool).

 

Kuidas tulla
Kohale jõudmine:

Võistluskeskus

Võistluskeskuse skeem

Pesemine / Washing

Võistlejatel on võimalik pesta Pärnu Rannastaadionil soodushinnaga 1€/in. Soodustuse kasutamiseks tuleb esitada võistlusnumber.

Participant can use sauna with special price 1€. For that you need to show the competition number.

 

Sauna asukoht (Ranna pst 2 Pärnu) , Location

Rohkem infot
Vähem infot

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X