27 sept 2020

Lezyne CX1 – Bike Fanatics Koidu CX

Kategooria: 2. kategooria
Aeg: 27. september 2020
Asukoht: Koidu
Juhendid
Etapi juhend

Lezyne CX Karikasari 2020

BIKE FANATICS KOIDU CX

2/3. kategooria

JUHEND

 

1. KORRALDUS

Lezyne CX Karikasarja 2020 1. etapi, Lezyne Koidu CX korraldajaks on MTÜ CX Eesti koostöös MTÜ-ga Spordipartner. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI CX määrustele, EJL 2020. a võistlusreglemendile ja „Lezyne CX Karikasari 2020“ üldjuhendile ning antud võistluse juhendile.

 

2. AEG JA KOHT

 

27. septembril toimuv Bike Fanatics Koidu CX korraldatakse Nõuma talu territooriumil asukohaga Koidu külas, Saue vallas Harjumaal, tuntud veel ka saunakompleksina ja nimega Saunapunkt. Võistluskeskus asub: https://goo.gl/maps/CVHkQufjTZeXgMxe7

 

3. OSALEJAD

Lezyne CX Karikasarja 2020 kõik etapid viiakse läbi järgmiste vanuseklasside võistlejatele:

 

M/N8 –            2013-2014

M/N10 –          2011-2012

M/N12 –          2009-2010

M/N14 –          2007-2008

M/N16 –          2005-2006

M/NJ –             2003-2004

NU –                 1999-2002

NE –                 1998 ja varem sündinud

MU –               1999-2002

ME –                1998 ja varem sündinud

Seenior 1 –      1982-1991

Seenior 2 –      1972-1981

Seenior 3 –      1967-1971

Seenior 4+ –    1966 ja varem sündinud

 

Karikasarjas  saavad osaleda kõik soovijad, rahvusliku jalgratturite liidu (nt EJL) litsents ei ole nõutud.

2. kategooria sõitudes (V ja VI start) osalevad EJL litsentsiga ratturid koguvad vastavalt üldarvestuse kohale EJL reitingupunkte (CX arvestuses).

 

4. REGISTREERIMINE

Karikasarja etappidele registreerimine toimub läbi portaali iseteenindus.cxkarikas.ee

Tervele karikasarjale eelregistreerimine lõpeb 20.09.2020 kell 23.59.

Antud Monitor ERP Koidu CX etapile eelregistreerimine lõpeb võistlusele eelneva kolmapäeva, so 23. septembri õhtul kell 23.59.

 

5. STARDIMAKSUD

Tervele karikasarjale eelregistreerimisel kehtivad järgmised stardimaksud:

 

M/N12 – 25 eurot

M/N14 – 50 eurot

M/N16 – 50 eurot

MJ/NJ – 75 eurot

M/NU, M/NE, Seeniorid – 125 eurot

 

Üksikutele etappidele eelregistreerimisel kehtivad järgmised stardimaksud:

 

M/N8 ja M/N10 – tasuta

M/N12 – 5 eurot

M/N14 – 10 eurot

M/N16 – 10 eurot

MJ/NJ – 15 eurot

M/NU, M/NE, Seeniorid – 25 eurot

 

Järelregistreerimisel ja kohapeal registreerimisel kehtivad järgmised stardimaksud (NB! Kohapeal saab registreerida ainult juhul, kui vastava sõidu maksimaalne lubatud osalejate arv (toodud 9. peatükis) ei ole ületatud!):

 

M/N8 ja M/N10 – tasuta

M/N12 – 15 eurot

M/N14 – 20 eurot

M/N16 – 20 eurot

MJ/NJ – 25 eurot

M/NU, M/NE, Seeniorid – 35 eurot

 

Kehtiva EJL-i treeneri- või kohtuniku litsentsiga võistlejatel stardimaks puudub. Võistlusele registreerimiseks saata sooviavaldus koos kehtiva litsentsi numbriga aadressile info@cxeesti.ee.

 

6. VÕISTLUSNUMBRID

Registreerimisel väljastatakse võistlejale: (1) võistlusnumbrite komplekt (seljanumber ja kaks õlanumbrit), ning (2) ajavõtukiip. Ajavõtukiip kinnitatakse ümber võistleja parema jala, vahetult kinga kohale, kiip väljapoole. Ajavõtukiip tuleb peale võistlust korraldajatele tagastada. Kiibi kaotamise korral tuleb võistlejal tasuda kiibi maksumus 20 eurot.

Igal karikasarja etapil väljastatakse võistlejatele uus võistlusnumbrite komplekt. Originaaldisainiga numbrite kasutamine on kohustuslik, muudelt võistlustelt pärinevate või ise joonistatud numbrite kasutamine on keelatud ning toob kaasa võistleja diskvalifitseerimise.

M/N8 ja M/N10 vanuseklassides ajavõtukiipe ei kasutata, kõik osalejad saavad võistlusnumbri numbriga ‘1’.

 

 

 

7. STARDI KORRALDUS JA STARDIJÄRJEKORRA MÄÄRAMINE

Võistlejate starti kutsumise järjekorra aluseks on UCI CX reeglid. Starti kutsutakse esmajärjekorras ratturid vastavalt UCI 2020. a.  jooksvale reitingule ning järgmisena arvestatakse CX Karikasarja eelmise aasta tulemusi.

 

8. VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskused on avatud stardipaigas kell 9.00-16.00.
Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub kell 10.00 võistluskeskuses. Numbrite väljastamine leiab aset alates kl9.00-st ja lõpeb 30 minutit enne võistleja starti.

 

9. AJAKAVA:

Tegevus

Kellaaeg

Võistlusklass

Kestus

Numbrite väljastamine

9.00-14.30

 

 

Esindajate koosolek

10.00

 

 

Rajaga tutvumine

10.00-10.55

 

 

I start (3. kategooria)

11.00

M/N8, M/N10 – max 60 osalejat

10 min

II start (3. kategooria)

11.20

M/N12 – max 60 osalejat

15 min

III start (3. kategooria)

11.45

M/N14 – max 60 osalejat

25 min

Autasustamine I

12.15

M/N12, M/N14

 

Rajaga tutvumine

12.15-12.30

 

15 min

IV start (3. kategooria)

12.30

M/N16 – max 60 osalejat

30 min

V start  – OPEN Mehed põhisõit
(2. kategooria)

13.15

MJ, MU, ME, samuti Seeniorid, kes tahavad sõita põhisõidus – max 100 osalejat

60 min

VI start – NAISED + SEENIORID
(2. kategooria)

14.30

NJ, NU, NE, Seenior 1-4+ – max 100 osalejat

40 min

Autasustamine II

15.30

M/N16, M/NJ, NU, NE, MU, ME, Seenior 1-4+

 

Täpne läbitavate ringide arv määratakse kahe esimese ringi läbimiseks kulunud keskmise ringiaja põhjal, arvestusega, et võitja lõpuaeg oleks võimalikult lähedal tabelis toodud võistluste kestusele.

 

10. AJALIMIIT

Ringiga kinni püütud ratturid jätkavad oma võistlust ning lõpetavad võitjaga samal ringil. Kaotatud ringe tagasi sõitma ei pea, protokolli lisatakse võistleja poolt läbimata jäänud ringide arv.

 

11. TEHNILISED ERITINGIMUSED

I start (M/N8 ja M/N10) –  ratta- ja rehvipiirangud puuduvad.

II start (M/N12) –  ratta- ja rehvipiirangud puuduvad.

III start (M/N14) – erandkorras on lubatud startida MTB rattaga, seda vaid juhul, kui kasutatakse rehve laiusega kuni 35 mm.

IV start (M/N16) – lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.

V start (OPEN Mehed põhisõit: MJ, MU, ME, Seeniorid) – lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.

VI start (NAISED+SEENIORID: NJ, NU, NE, Seenior 1-4+) – lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.

Etappidel kontrollitakse rehvil oleva tootjapoolse tähistuse vastavust etteantud piiridele (vastavalt vanuseklassile siis kas kuni 33 või kuni 35 mm), rehvide laiust kohapeal füüsiliselt ei mõõdeta. Kohtunike kogu liikmetel on kasutada rehvide mõõtmiseks vajalikud kaliibrid juhuks, kui keegi soovib testida oma rehvilaiuse vastavust UCI normidele.

 

12. KARIKASARJA PUNKTIARVESTUS

Karikasarja üldarvestuses ei osale M/N8 ja M/N10 vanuseklasside võistlejad. Nendes vanuseklassides ühelgi karikasarja etapil paremusjärjestust ei selgitata, kõik võistlejad saavad lõpetades väikse auhinna või meene.

OPEN Mehed põhisõidus osalevad Seenioride vanuseklasside võistlejad osalevad karikasarja üldarvestuses ME vanuseklassis.

Karikasarja üldarvestuse punkte jagatakse iga sõidu absoluutarvestuse põhjal, kasutades alltoodud tabelit.

 

1. koht – 100 p

2. koht – 99 p

3. koht – 98 p

4. koht – 97 p

5. koht – 96 p

6. koht – 95 p

7. koht – 94 p

8. koht – 93 p

9. koht – 92 p

10. koht – 91 p

100. koht – 1 p

101+ koht – 0 p

 

Karikasarja üldparemusjärjestuse arvutamisel liidetakse võistleja viis suurimat sarja etappidelt teenitud punktisummat. Võrdsete punktide korral arvestatakse etapivõitude arvu. Juhul kui võitude arv on võrdne, siis järgmisena arvestatakse paremuselt järgnevate kohtade arvu. Kui ka niiviisi on kogutud punktide arv võrdne, siis määrab lõpliku paremusjärjestuse võistleja koht viimasel karikasarja etapil (14.11.2020 Tallinna CX).

 

13. AUTASUSTAMINE

Igal etapil autasustatakse iga stardi vanuseklassi parimaid vastavalt etapi juhendile.

Igal etapil autasustatakse V stardis üldjärjestuse seitset parimat rahalise auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 €).

Igal etapil autasustatakse VI  stardis üldjärjestuse seitset parimat naist rahalise auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 €).

Lezyne Eesti CX Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse vanuseklasside kolme parimat medaliga, lisaks esemelise või rahalise auhinnaga.

Eritingimus: Karikasarja kokkuvõttes auhinnalisele kohale tulnud võistlejat autasustatakse, kui:

  1. võistleja on saanud tulemuse kirja vähemalt viielt Karikasarja etapilt
  2. vastavas vanuseklassis on kogu Karikasarja vältel vähemalt ühel etapil osalenud ja tulemuse kirja saanud viis või enam vastava vanuseklassi võistlejat.

Lezyne CX Karikasarja autasustamine toimub 14. novembril Tallinnas.

Auhinnarahad karikasarja kokkuvõttes jagunevad järgmiselt (kokku 1110 EUR):

 

 

I koht

II koht

III koht

M-Eliit

150€

100€

75€

N-Eliit

75€

50€

35€

M-U

100€

75€

50€

N-U

50€

35€

25€

M-J

40€

25€

20€

N-J

40€

25€

20€

M-16

30€

20€

10€

N-16

30€

20€

10€

M-14

Karikas

Karikas

Karikas

N-14

Karikas

Karikas

Karikas

M-12

Karikas

Karikas

Karikas

N-12

Karikas

Karikas

Karikas

MSen1

Karikas

Karikas

Karikas

MSen2

Karikas

Karikas

Karikas

MSen3

Karikas

Karikas

Karikas

MSen4

Karikas

Karikas

Karikas

 

14. MUU INFO

BIKE FANATICS KOIDU CX etapi korraldaja esindajaks on Tõnu Tõnov, mob +372 58173732,

e-post:  tonu@exbond.ee

Peakohtunik Kaja Malts, mob + 372 5058742, e-post: kaja.malts@gmail.com

Peasekretär Lia Rannamets, mob +372 5078635, e-post: lia.rannamets@gmail.com

Sarja korraldaja on Lauri Peil, mob. +372 56566427lauri@cxeesti.ee.

Sarja juhend

Lezyne CX Karikasari 2020

2/3. kategooria

 

Üldjuhend

 

1. KORRALDUS

Lezyne CX Karikasarja 2020 (edaspidi ‘karikasari’) korraldajateks on MTÜ CX Eesti, koostöös Viljandi Rattaklubi, MTÜ Spordipartner, MTÜ PaRe Sport, MTÜ Raplamaa Rattaklubi KoMo, Spordiklubi Rakke, ja Kalevi Jalgrattakooliga. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI CX määrustele, EJL 2020. a võistlusreglemendile ja „Lezyne CX Karikasari 2020“ üldjuhendile.

 

2. AEG JA KOHT

Lezyne CX Karikasari 2020 koosneb kuuest etapist:

27.09 Koidu CX

03.10 Rakke CX

10.10 Suure-Jaani CX

17.10 Viljandi CX

31.10 Rapla CX

14.11 Tallinna CX

 

3. OSALEJAD

Lezyne CX Karikasari 2020 viiakse läbi järgmiste vanuseklasside võistlejatele:

M/N8 –            2013-2014

M/N10 –          2011-2012

M/N12 –          2009-2010

M/N14 –          2007-2008

M/N16 –          2005-2006

M/NJ –             2003-2004

NU –                1999-2002

NE –                 1998 ja varem sündinud

MU –               1999-2002

ME –               1998 ja varem sündinud

Seenior 1 –      1982-1991

Seenior 2 –      1972-1981

Seenior 3 –      1967-1971

Seenior 4+ –    1966 ja varem sündinud

Karikasarjas  saavad osaleda kõik soovijad, rahvusliku jalgrattaliidu (nt. EJL) litsents ei ole nõutud.

2. kategooria sõitudes (V ja VI start) osalevad EJL litsentsiga ratturid koguvad vastavalt üldarvestuse kohale EJL reitingupunkte (CX arvestuses) .

 

4. REGISTREERIMINE

Karikasarja etappidele registreerimine toimub läbi portaali iseteenindus.cxkarikas.ee

Tervele karikasarjale eelregistreerimine lõpeb 20.09.2020 kell 23.59.

Üksikutele etappidele eelregistreerimine lõpeb võistlusele eelneva kolmapäeva õhtul kell 23.59.

 

5. STARDIMAKSUD

Tervele karikasarjale eelregistreerimisel kehtivad järgmised stardimaksud:

M/N12 – 25 eurot

M/N14 – 50 eurot

M/N16 – 50 eurot

MJ/NJ – 75 eurot

M/NU, M/NE, Seeniorid – 125 eurot

 

Üksikutele etappidele eelregistreerimisel kehtivad järgmised stardimaksud:

M/N8 ja M/N10 – 0 eurot

M/N12 – 5 eurot

M/N14 – 10 eurot

M/N16 – 10 eurot

MJ/NJ – 15 eurot

M/NU, M/NE, Seeniorid – 25 eurot

 

Järelregistreerimisel ja kohapeal registreerimisel kehtivad järgmised stardimaksud (NB! Kohapeal saab registreerida ainult juhul, kui vastava sõidu maksimaalne lubatud osalejate arv (toodud 9. peatükis) ei ole ületatud!):

M/N8 ja M/N10 – 0 eurot

M/N12 – 15 eurot

M/N14 – 20 eurot

M/N16 – 20 eurot

MJ/NJ – 25 eurot

M/NU, M/NE, Seeniorid – 35 eurot

 

Kehtiva EJL-i treeneri- või kohtuniku litsentsiga võistlejatel stardimaks puudub. Võistlusele registreerimiseks saata sooviavaldus koos kehtiva litsentsi numbriga aadressile info@cxeesti.ee.

 

6. VÕISTLUSNUMBRID

Registreerimisel väljastatakse võistlejale: (1) võistlusnumbrite komplekt (seljanumber ja kaks õlanumbrit), ning (2) ajavõtukiip. Ajavõtukiip kinnitatakse ümber võistleja parema jala, vahetult kinga kohale, kiip väljapoole. Ajavõtukiip tuleb peale võistlust korraldajatele tagastada. Kiibi kaotamise korral tuleb võistlejal tasuda kiibi maksumus 20 eurot.

Igal karikasarja etapil väljastatakse võistlejatele uus võistlusnumbrite komplekt. Originaaldisainiga numbrite kasutamine on kohustuslik, muudelt võistlustelt pärinevate või ise joonistatud numbrite kasutamine on keelatud ning toob kaasa võistleja diskvalifitseerimise.

 

M/N8 ja M/N10 vanuseklassides ajavõtukiipe ei kasutata, kõik osalejad saavad võistlusnumbri numbriga ‘1’.

 

7. STARDI KORRALDUS JA STARDIJÄRJEKORRA MÄÄRAMINE

Võistlejate starti kutsumise järjekorra aluseks on UCI CX reeglid. Starti kutsutakse esmajärjekorras ratturid vastavalt UCI 2020. a.  jooksvale reitingule ning järgmisena arvestatakse Lezine CX Karikasarja jooksvat edetabelit.

Karikasarja esimesel etapil kasutatakse võistlejate stardikoridoridesse paigutamisel  loosi meetodit – stardikohtunik tõmbab pakist numbriga (0-9) kaardi ja kõik võistlejad, kelle stardinumbri viimane number vastab loositud numbrile, saavad valida omale stardipositsiooni.

 

8. VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskused on avatud stardipaigas kell 9.00-16.00.
Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub kell 10.00 võistluskeskuses. Numbrite väljastamine toimub alates kell 9.00 kuni 30 minutit enne võistleja starti.

 

 

9. AJAKAVA:

Tegevus

Kellaaeg

Võistlusklass

Kestus

Numbrite väljastamine

9.00-14.30

 

 

Esindajate koosolek

10.00

 

 

Rajaga tutvumine

10.00-10.55

 

 

I start (3. kategooria)

11.00

M/N8, M/N10 – max 60 osalejat

10 min

II start (3. kategooria)

11.20

M/N12 – max 60 osalejat

15 min

III start (3. kategooria)

11.45

M/N14 – max 60 osalejat

25 min

Autasustamine I

12.15

M/N12, M/N14

 

Rajaga tutvumine

12.15-12.30

 

15 min

IV start (3. kategooria)

12.30

M/N16 – max 60 osalejat

30 min

V start  – OPEN Mehed põhisõit
(2. kategooria)

13.15

MJ, MU, ME, samuti Seeniorid, kes tahavad sõita põhisõidus – max 100 osalejat

60 min

VI start – NAISED + SEENIORID
(2. kategooria)

14.30

NJ, NU, NE, Seenior 1-4+ – max 100 osalejat

40 min

Autasustamine II

15.30

M/N16, M/NJ, NU, NE, MU, ME, Seenior 1-4+

 

 

Täpne läbitavate ringide arv määratakse kahe esimese ringi läbimiseks kulunud keskmise ringiaja põhjal, arvestusega, et võitja lõpuaeg oleks võimalikult lähedal tabelis toodud võistluste kestusele.

 

 

10. AJALIMIIT

Ringiga kinni püütud ratturid jätkavad oma võistlust ning lõpetavad võitjaga samal ringil. Kaotatud ringe tagasi sõitma ei pea, protokolli lisatakse võistleja poolt läbimata jäänud ringide arv.

 

11. TEHNILISED ERITINGIMUSED

I start (M/N8 ja M/N10) –  ratta- ja rehvipiirangud puuduvad.

II start (M/N12) –  ratta- ja rehvipiirangud puuduvad.

III start (M/N14) – erandkorras on lubatud startida MTB rattaga, seda vaid juhul kui kasutatakse rehve laiusega kuni 35 mm.

IV start (M/N16) – lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.

V start (OPEN Mehed põhisõit: MJ, MU, ME, Seeniorid) – lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.

VI start (NAISED+SEENIORID: NJ, NU, NE, Seenior 1-4+) – lubatud on rattakrossi- (CX) või maanteratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm.

 

Etappidel kontrollitakse rehvil oleva tootjapoolse tähistuse vastavust etteantud piiridele (vastavalt vanuseklassile siis kas kuni 33 või kuni 35 mm), rehvide laiust kohapeal füüsiliselt ei mõõdeta. Kohapeal on olemas rehvide mõõtmiseks vajalikud kaliibrid, kui keegi soovib testida oma rehvilaiuse vastavust UCI normidele.

 

12. KARIKASARJA PUNKTIARVESTUS

Karikasarja üldarvestuses ei osale M/N8 ja M/N10 vanuseklasside võistlejad. Nendes vanuseklassides ühelgi karikasarja etapil paremusjärjestust ei selgitata, kõik võistlejad saavad lõpetades väikse auhinna või meene.

 

OPEN Mehed põhisõidus osalevad Seenioride vanuseklasside võistlejad osalevad karikasarja üldarvestuses ME vanuseklassis.

 

Karikasarja üldarvestuse punkte jagatakse iga sõidu absoluutarvestuse põhjal, kasutades alltoodud tabelit.

 

1. koht – 100 p

2. koht – 99 p

3. koht – 98 p

4. koht – 97 p

5. koht – 96 p

6. koht – 95 p

7. koht – 94 p

8. koht – 93 p

9. koht – 92 p

10. koht – 91 p

100. koht – 1 p

101+ koht – 0 p

Karikasarja üldparemusjärjestuse arvutamisel liidetakse võistleja viis suurimat sarja etappidelt teenitud punktisummat. Võrdsete punktide korral arvestatakse etapivõitude arvu. Juhul kui võitude arv on võrdne, siis järgmisena arvestatakse paremuselt järgnevate kohtade arvu. Kui ka niiviisi on kogutud punktide arv võrdne, siis määrab lõpliku paremusjärjestuse võistleja koht viimasel karikasarja etapil (14.11.2020 Tallinna CX).

 

13. AUTASUSTAMINE

rahalise auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 EUR).

  • Igal etapil autasustatakse VI  stardis üldjärjestuse seitset parimat

naist rahalise auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 EUR).

  • Lezyne Eesti CX Karikasarja kokkuvõttes autasustatakse vanuseklasside kolme parimat medaliga, lisaks esemelise või rahalise auhinnaga.

Eritingimus: Karikasarja kokkuvõttes auhinnalisele kohale tulnud võistlejat autasustatakse, kui:

  1. võistleja on saanud tulemuse kirja vähemalt viielt Karikasarja etapilt
  2. vastavas vanuseklassis on kogu Karikasarja vältel vähemalt ühel etapil osalenud ja tulemuse kirja saanud viis või enam vastava vanuseklassi võistlejat.

 

Lezyne CX Karikasarja autasustamine toimub 14. novembril Tallinnas.

Auhinnarahad karikasarja kokkuvõttes jagunevad järgmiselt (kokku 1110 EUR):

 

 

I koht

II koht

III koht

M-Eliit

150€

100€

75€

N-Eliit

75€

50€

35€

M-U

100€

75€

50€

N-U

50€

35€

25€

M-J

40€

25€

20€

N-J

40€

25€

20€

M-16

30€

20€

10€

N-16

30€

20€

10€

M-14

Karikas

Karikas

Karikas

N-14

Karikas

Karikas

Karikas

M-12

Karikas

Karikas

Karikas

N-12

Karikas

Karikas

Karikas

MSen1

Karikas

Karikas

Karikas

MSen2

Karikas

Karikas

Karikas

MSen3

Karikas

Karikas

Karikas

MSen4

Karikas

Karikas

Karikas

 

14. MUU INFO
Igale sarja etapile koostatakse võistlusjuhend, kus kirjeldatakse võistluse läbiviimise detailseid asjaolusid (võistluskeskuse asukoht, korralduskomitee ja kohtunike andmed, muu tehniline informatsioon)

 

Lezyne CX sarja administraatorid on Kaspar Tamm, mob. +37256901994 kaspar.tamm@hotmail.com ja Lauri Peil, mob. +37256566427, lauri@cxeesti.ee.

Rohkem infot
Vähem infot
Toetajad
Karikasarja nimisponsor

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X