07 aug 2022

Meeskondlik temposõit ‘Kintsli karikas’

Kategooria: 3. kategooria
Aeg: 7. august 2022
Asukoht: Kintsli
Korraldaja
MTÜ CX Eesti
Juhendid
Juhend

 

KINTSLI KARIKAS 2022

 •  

EJL 3. kategooria

 

1.Võistlus ja eesmärk

 1. “Kintsli karikas 2022” on jalgratturite meeskondliku temposõidu võistlus, mis toimub 07.08.2022. Võistluskeskus asub aadressil Kintsli kõrts, Päidla küla, Otepää vald, Valgamaa, ning on avatud 09.00-14.00.
 2. “Kintsli karikas 2022” viiakse läbi vastavalt võistluse üldjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile.

 

2.Võistluskorraldus ja -distantsid

 1. Võistluskeskus ja kohapealne registreerimine koos numbrite väljastamise/kontrollimisega stardipaigas on avatud kell 09:00 kuni 10.45. Kohapeal saab võistlusele registreerida kuni 30 minutit enne juhendis toodud stardi sulgemisaega.
 2. Start on avatud kell 10:00 kuni 12:00. Võistkondade arvu suurenemisel pikendatakse stardiaega vastavalt vajadusele, maksimaalne starti lubatud võistkondade arv on 40.
 3. ‘Mehed’ ja ‘Naised’ läbivad kaks ringi (69 km, https://www.mapmyride.com/routes/view/5079088450/), Baltic Cup arvestuses võistlevad M/N16 ja M/NJ võistkonnad läbivad ühe ringi (34.5 km, https://www.mapmyride.com/routes/view/5027677024/).

 

3.Võistlusklassid

 1. Karikasarjas peetakse arvestust järgmistes võistlusklassides:

Mehed. Ühte meeskonda võivad kuuluda võistlejad alates MJ vanuseklassist.

Naised. Ühte naiskonda võivad kuuluda võistlejad alates NJ vanuseklassist.

M16 (Baltic Cup arvestus).

N16 (Baltic Cup arvestus).

MJ (Baltic Cup arvestus).

NJ (Baltic Cup arvestus).

 

 1. ‘Mehed’ võistlusklassis võistlevad MJ vanusekategooria võistlejad ei osale Baltic Cup arvestuses.
 2. ‘Naised’ võistlusklassis võistlevad NJ vanusekategooria võistlejad ei osale Baltic Cup arvestuses.
 3. Baltic Cup arvestuses võivad ühte võistkonda kuuluda ainult sama vanuseklassi võistlejad.
 4. ‘Mehed’ ja ‘Naised’ võistkondades peab vähemalt kaks võistlejat olema sama klubilise kuuluvusega.
 5. Baltic Cup arvestuses peavad kõik võistkonna liikmed olema sama klubilise kuuluvusega.

 

4.Rattaklass ja piirangud

 1. Rattaklass on vaba – võistelda võib nii maanteeratta, maastikusõiduratta, temposõiduratta, linnaratta vms rattaga.
 2. Keelatud on kasutada elektri- või muu abimootoriga jalgrattaid.
 3. M/N16 ja M/NJ vanuseklassi võistlejad peavad järgima EJL 2022. aasta võistlusreglemendis kehtestatud piiranguid.
  1. M/N16 maksimaalne ülekanne – 7.01 m.
  2. M/NJ maksimaalne ülekanne – 7.93 m.
  3. M/N16 võistlusklassis on erivarustuse kasutamine keelatud, siia kuuluvad temposõidurattad; spetsiaalsed temposõidu juhtrauad; aerodünaamilised kiivrid (nn ‘tilgakujulised’ kiivrid); ketasjooksud.

5.Võistlusformaat ja startimise kord

 1. ‘Kintsli karikas’ on meeskondlik temposõit – võistkonnad lähetatakse rajale 3-minutiliste intervallidega.
 2. ‘Kintsli karikas’ toimub ühes võistlusformaadis, arvestust peetakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aja põhjal, kus finišiaeg registreeritakse võistkonna viimase võistleja järgi.
  1. ‘Mehed’ ja ‘Naised’ arvestuses on võistkonna miinimumsuuruseks 3 võistlejat ning maksimumsuuruseks 4 võistlejat; võistkonna finišiajaks loetakse kolmandana finišijoone ületanud võistkonna liikme aeg.
  2. M/N16 ja M/NJ arvestuses on võistkonna suuruseks 2 võistlejat; võistkonna finišiajaks loetakse teisena finišijoone ületanud võistkonna liikme aeg.
 3. Teise võistkonna tuules sõitmine on keelatud, võistkonnad peavad hoidma üksteise vahel vähemalt 10 m pikkust vahet.
 4. Starditakse eelnevalt fikseeritud stardijärjekorra alusel.
 5. Võistkonna starti hilinemisel on kohtunikul õigus lubada võistkond rajale eeldusel, et järgneva võistkonna stardini on jäänud kuni 1 minut; võistkonna stardiaega hakatakse sellisel juhul lugema stardiprotokolli märgitud stardiaja järgi.
 6. Võistluste korraldamisel lähtutakse hetkel kehtivatest EV Valitsuse vastavatest regulatsioonidest ja EJL poolt välja töötatud koroonaviiruse leviku tõkestamise juhenditest, kehtivad juhendid leiab https://www.kriis.ee/et ja https://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/.
 7. Tervisekontrolli tegemine on klubi/võistkonna esindaja või sportlase vastutada. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui võistluste korraldajate) võistlustel osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

6. Registreerimine ja stardimaks

 1. Registreerimine ‘Kintsli karikas’ võistlusele toimub eelregistreerimise teel portaali https://my.raceresult.com/210883/ registreerimismooduli kaudu või kohapeal.
 2. Kohapeal on võimalik registreerimise eest tasuda ainult sularahas.
 3. Võistkonna mitteosalemise korral stardimaksu ei tagastata, sõltumata mitteosalemise põhjusest.
 4. Stardimaksud võistkonna kohta:

 

Võistlusklass

Eelregistreerumine (kuni 31.07.2022 südaööni)

Registreerumine võistluspäeval kohapeal

M/N-16 (Baltic Cup)

M/NJ (Baltic Cup)

15 €

25 €

Naised

Mehed

60 €

80 €

7. Võistlusnumbrid

 1. Registreerimisel väljastatakse võistlejale võistlusnumber.
 2. Võistlusnumber tuleb kinnitada võistleja särgi selja alaosa paremale poolele.
 3. Originaaldisainiga numbrite kasutamine on kohustuslik, muudelt võistlustelt pärinevate või ise joonistatud numbrite kasutamine on keelatud ning toob kaasa võistleja diskvalifitseerimise.

8. Tehniline abi

 1. Võistlejad vastutavad oma ratta tehnilise korrasoleku ja vajadusel varuosade olemasolu eest ise.
 2. Korraldaja ei taga transporti tagasi stardipaika ja sealt tagasi.
 3. Soovi korral võib võistkonda rajal saata saateauto, selleks tuleb saateauto number fikseerida kohtuniku juures. Saateauto ei tohi sõita võistkonnale lähemal kui 25 m.

9. Meditsiiniline abi

 1. Võistluste korraldaja tagab esmase meditsiinilise abi stardipaigas.

10. Karistused

 1. Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI CR määrustikule ja EJL võistlusreglemendile.

11. Paremusjärjestuse selgitamine

 1. Võistluse paremusjärjestus selgitatakse kõikides kategooriates välja võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal, aegu mõõdetakse kümnendiksekundi täpsusega.
 2. Juhul kui kaks või enam võistkonda sõidavad välja täpselt sama aja, siis moodustatakse nende omavaheline paremusjärjestus vastavalt startimise järjekorrale, kus esimesena startinud võistkond on paremusjärjestuses eespool.

12.Tulemuste avaldamine

 1. Esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistluspäevale järgneva päeva õhtuks portaalis https://timesport.ee/.
 2. Esialgsetes tulemustes esineda võivate vigade osas tuleb protestid esitada hiljemalt 3 päeva jooksul, võistluspäevast arvates, punktis 14.7 märgitud e-posti aadressidele. Protestid võistlusmääruste ja/või toodud nõuete rikkumiste kohta tuleb esitada peakohtunikule kirjalikult 1 tunni jooksul pärast finiši sulgemist.
 3. Lõplikud protokollid avaldatakse EJL koduleheküljel www.ejl.ee hiljemalt 3 päeva peale võistluse toimumist. Peale lõplike protokollide avaldamist laekunud proteste enam ei rahuldata ning tulemusi ei muudeta.

 

13. Autasustamine

 1. Autasustamisel osalemine on auhinna saamiseks kohustuslik. Juhul kui võistlejal pole võimalik autasustamisel osaleda, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja, ent hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.
 2. ‘Mehed’ ja ‘Naised’ võistluskategoorias on võitnud võistkonnale auhinnaks rändkarikas.
 3. Kõikides võistluskategooriates autasustatakse esemelise või rahalise auhinnaga kolme esimest võistkonda.

 

14. Muu oluline informatsioon

 1. Täiendav informatsioon avaldatakse võistluse sotsiaalmeedia kanalites.
 2. ‘Kintsli karikas’on rahvaspordiüritus – starti on oodatud kõik soovijad, EJL võistlejalitsents ei ole osalemiseks kohustuslik.
 3. Osavõtt toimub omal vastutusel. Starti asumisega kinnitavad võistlejad, et on tutvunud võistlusjuhendiga, omavad võistlemiseks sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustanud endale rattaspordiga kaasnevaid riske. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud ise.
 4. Võistlus toimub liikluseks avatud teedel. Kõik võistlejad on kohustatud juhinduma liiklusseadusest ning  kohtunike ja liikluse korraldajate märguannetest. Tee telgjoone ületamine ning vastassuunda kaldumine on rangelt keelatud ja võib kaasa tuua karistuse.
 5. Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.
 6. Kiivri kandmine on eranditeta kohustuslik.
 7. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu. Kontaktaadress on lauri@kintsli.ee.

 

15.Korraldajad

 1. ‘Kintsli karikas’ peakorraldaja on CX Eesti MTÜ.
 2. Info:

Lauri Peil, lauri@kintsli.ee, tel. 5656 6427

Rohkem infot
Vähem infot

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X