15 juuli 2023

Lauri Ausi 20. mälestusvõistlus

Kategooria: 1. kategooria
Aeg: 15. juuli 2023
Asukoht: Pirita Velodroom
Juhendid
Juhend

Lauri Ausi 20. Mälestussõit
EJL 1. kategooria
Tallinn, Pirita 15.07.2023
Juhend

1. EESMÄRK
1.1. Mälestada Lauri Aus`i ja tema suuri saavutusi tippspordis.
1.2. Propageerida rattasõitu harrastajatele ja suurendada autojuhtide tähelepanu, et rattur kuulub igapäevasesse liiklusesse.
1.3. Pakkuda tervele perele sportlikku ajaveetmist.
1.4. Propageerida CFC Spordiklubi, millele pani aluse Lauri Aus.

 

2. KORRALDUS
2.1. Lauri Ausi 20. mälestussõitu korraldab Spordiklubi CFC tuginedes UCI võistlusmäärustele ja Eesti Jalgratturite Liidu (edaspidi EJL) võistlusreglemendile ja käesolevale juhendile.

 

3. AEG JA KOHT
3.1. Võistlus toimub laupäeval 15. juuli 2023. a.
3.2. Võistluskeskus ja start-finiš asuvad Pirita Spordikeskuse kõrval, Rummu tee 3, 11911 Tallinn (koordinaadid: 59.27465”N, 24.49559”E)
3.3. Võistlus toimub 6 km Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringil.

 

4. EELREGISTREERIMINE JA STARDIMAKSUD
4.1. Eelregistreerimine 90 km võistlusele (EJL 1. kategooria) toimub CFC kodulehel: http://cfc.ee/lauri-ausi-gp/registreerumine/ või e-posti teel voistlused@cfc.ee ning lõpeb 13. juuli kell 23:59.
4.2. Eelregistreerimine 54 km, 6 km ja 0,2 km võistlusele toimub interneti aadressil: http://cfc.ee/lauri-ausi-gp/registreerumine/ 13. juuli kella 23.59-ni.
4.3. Stardimaksud:
Põhisõit 90 km (15 x 6km) 35 € (registreerimist kohapeal ei toimu)

 

Rahvasõit 54 km (9 x 6km):

25 € (kuni 01.07.2023 kell 23:59)
35 € (kuni 13.07.2023 kell 23:59)
40€ (kohapeal)

 

Peresõit 6 km:

Tasuta (kuni 13.07.2023 kell 23.59)
5€ (kohapeal)

 

Tillusõit 0,2 km Tasuta

 

4.4. Stardimaksud põhisõidule tasuda ülekandega hiljemalt 13.07.2023. a. MTÜ
Spordiklubi CFC pangaarvele EE182200221019982309.
Rahvasõidu stardimaksud vastavalt ülaltoodud kuupäevadeks.
4.5. Võistluse ära jäämisel vääramatu jõu tõttu kantakse stardimaksud Lauri Ausi Fondi
ja neid ei tagastata.

 

5. VÕISTLUSTE AJAKAVA
10.30 avatakse võistluskeskus
10.30 – 11.30 rahvasõidu registreerimine ja numbrite väljastamine
10.30 – 13.45 tillusõidu ja peresõidu registreerimine ning numbrite väljastamine
12.00 Rahvasõidu start (54km harrastajad ja noorsportlased)
13.45 Tillusõidu start (200m lastele vanuses kuni 6 eluaastat. Iga osaleja saab lõpetades meene)
14:00 Peresõidu start (6km ajavõtu ja piiranguteta, jõukohane distants ka lastele)
14.30 – 15.30 litsentside kontroll ja põhisõidu numbrite väljastamine
15.00 Rahvasõidu autasustamine
15.30 Esindajate koosolek
16.00 Põhisõidu start (90 km)
18.30 Põhisõidu autasustamine
19:00 Võistluskeskus suletakse
Online ajakava: http://cfc.ee/lauri-ausi-gp/

 

6. VÕISTLUSKESKUS
6.1. Võistluskeskus asub stardi-finiši paigas Pirita Spordikeskuse kõrval, Rummu tee 3, 11911 Tallinn (koordinaadid: 59.27465”N, 24.49559”E)
6.2. Esindajate koosolek toimub võistluskeskuses.

 

7. OSAVÕTJAD
7.1. Põhisõidu distantsil lubatakse osaleda kõigil UCI rahvusliku alaliidu litsentsiga võistlejatel.
7.2. Võistlusklassid põhisõidu võistlusel on: ME, NE, MJ, N/M19-80.
7.3. Rahvasõidu võistlus on avatud kõigile soovijatele. Rattaklass on vaba, v.a. elektrirattad. Starti lubatakse üldtehnilistele nõuetele vastava jalgrattaga (eraldistardi juhtraua, ketasjooksude ja eraldistardi kiivri kasutamine on keelatud). Distantsil selgitatakse koht ja fikseeritakse aeg.
7.4. Peresõit on avatud kõigile soovijatele. Rattaklass vaba. Distantsil kohta ei fikseerita.
7.5 Tillusõit on avatud kõigile soovijatele. Rattaklass vaba. Distantsil aega ja kohta ei fikseerita.

 

8. TEHNILINE ABI
8.1. Tehnilist abi on lubatud saateautodest osutada eelnevalt litsentsikontrollis või e-postiga registreerunud ja kehtivat võistleja, treeneri, mehaaniku või manageri litsentsi omavatel võistkonna esindajatel. Saateautode järjekorra loosimine toimub põhisõidu esindajate koosolekul. Võistlus toimub ringil, sellest tulenevalt lubatakse 1 tehnilise abi auto võistkonna kohta.
8.2. Tehnilise abi autot võib võistlusrajal võistluse toimumise ajal juhtida ainult kehtivat autojuhi, võistleja, treeneri, mehaaniku, manageri litsentsi ja sõiduki juhiluba omav võistkonna esindaja, kes on eelnevalt registreeritud käesoleva juhendi punkti 8.1 alusel.
8.3. Tehnilise abi osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema varustatud võistluse raadiosidega ühilduva raadiosaatjaga.
8.4. Võistluse informatsiooni (Radio Tour) edastatakse raadiosaatjatel EJL sagedusel.
Ettetellimisel (koos võistluse esindaja registreerumisega vastavalt punktile 8.1) on
võimalus raadiosaatjat korraldajalt rentida.
8.5. Võistkonna esindaja kohustused:
? Võistlejate informeerimine võistluste juhendist, ajakavast ja muu ametliku
teabe edastamine.
? Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine.
? Võistkonna liikmete tekitatud kahjude (nt. kahjud majutus– või
toitlustusasutustes, parkimistrahvid jne.) tasumine.
? Raadiosaatjate kohene tagastamine korraldajale pärast võistluse lõppu.
? Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne
kohaletoomine tseremooniatele.

 

9. AUTASUSTAMINE
9.1. Põhisõidu võistlusel autasustatakse rahaliste auhindadega alljärgnevalt:

Üldarvestuse kohtSummaVanuseklassi võitjaSumma
Vahefiniš7×50=350€  
    
I koht300€M/N19-80100€
II koht200€MJ I koht100€
III koht100€Parim naine200€
IV koht60€  
V koht50€  
VI koht40€  
Auhinnafond kokku1500€  

 

9.2. Rahavasõidul autasustatakse üldarvestuse kolme parimat meest ja kolme paremat naist ning auhinnad on esemelised. Lisaks loositakse 54 km võistlusel osalejate vahel välja 3 eriauhinda.
9.3. Autasustamine toimub vastavalt juhendis p. 5 toodud võistluste ajakavale.
9.4. Autasustamisest on kohustatud osa võtma kõik autasustatavad.
9.5 Põhisõidu distantsil (90km) toimuvad vahefinišid 1., 3., 5., 7., 9., 11. ja 13. ringi lõpus.

 

10. AJALIMIIT
10.1. Põhisõidus kutsutakse liidrile ringiga kaotanud võistleja kohtunike kogu otsusega rajalt ära. Kui võistleja on selleks hetkeks läbinud vähemalt 50% võistlusmaast, saab miinusringidega tulemuse protokolli.
10.2. Rahvasõidus saavad kõik osalejad tulemuse protokolli. Finiš fikseeritakse pärast rahvasõidu võitja lõpetamist kõigile kes ületavad finišijoone. Võistlejad kes olid võitjaga samal ringil saavad protokolli aja ning koha, ülejäänud vastavalt miinusringid.

 

11. MUU INFO
11.1. Osavõtjatel on kõigil sõitudel kiivri kandmine KOHUSTUSLIK!
11.2. Võistlusrada on osaliselt tavaliiklusele avatud. Võidusõit toimub osalejate omal vastutusel.
11.3 Võistluste ajal on rajal soojenduse tegemine KEELATUD!
11.4. Karistused kohaldatakse vastavalt UCI määrustele.

 

12. VASTUTUS
12.1. Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud käesoleva võistlusjuhendiga ning nõustub seal toodud tingimustega;
12.2. Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol;
12.3. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
12.4. Kõik all 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.
12.5. Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.
12.6. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja kuni finiš suletakse.
12.7. Liikluseeskirja, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja kõigi korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.
12.8. MJ ja nooremate vanuseklasside ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid.
12.9 Iga registreerunud sportlane peab olema valmis dopingukontrolliks.
Dopingkontrollist keeldumist või dopingukontrollist kõrvalehoidmist käsitletakse dopingureegli rikkumisena. Sportlane on kohustatud järgima ausa mängu, spordivõistluste manipuleerimise vastaseid ja sporditurvalisuse reegleid.

 

Võistluste peakohtunik:
Teet Dooner
E-post: teetdd@gmail.com

 

Võistluste korraldaja: MTÜ Spordiklubi CFC
Johannes Jõgi
+372 5267173
E-post: voistlused@cfc.ee

Rohkem infot
Vähem infot

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X