22 juuli 2018

Lauri Ausi 15. mälestusvõistlus

Kategooria: 1. kategooria
Aeg: 22. juuli 2018
Asukoht: Pirita
Juhendid
Juhend

                                                Lauri Ausi 15. mälestussõit                 Kinnitatud  19.06.18

                                       (EJL 1. kategooria)                          A.Aasoja

Tallinn, Pirita 22.07.2018

Juhend

 

 

 1. EESMÄRK

 

 1. Mälestada Lauri Aus`i ja tema suuri saavutusi tippspordis.
 2. Propageerida rattasõitu harrastajatele ja suurendada autojuhtide tähelepanu, et rattur kuulub igapäevasesse liiklusesse.
 3. Pakkuda tervele perele sportlikku ajaveetmist.
 4. Propageerida CFC Spordiklubi, millele pani aluse Lauri Aus.

 

 1. KORRALDUS

 

 1. Lauri Ausi 15. mälestussõitukorraldab Spordiklubi CFCtuginedes UCI võistlusmäärustele ja Eesti Jalgratturite Liidu (edaspidi EJL) võistlusreglemendile ja käesolevale juhendile.  

 

 1. AEG JA KOHT

 

 1. Võistlus toimub pühapäeval 22. juulil 2018. a.
 2. Võistluskeskus ja start-finiš asuvad Pirita Kloostri kõrval, Merivälja tee 22, 11911 Tallinn (koordinaadid 59.467012, 24.833833)
 3. Rahvasõit (3. kategooria) toimub 22. juulil 2018 a. Start-finiš asuvad Pirita Kloostri kõrval, Merivälja tee 22, 11911 Tallinn (koordinaadid 59.467012, 24.833833)
 4. Võistlus toimub 6km Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringil
   
 5. EELREGISTREERIMINE JA STARDIMAKSUD

 

 1. Eelregistreerimine 126 kmvõistlusele (EJL 1. kategooria) toimub CFC kodulehel: http://cfc.ee/lauri-ausi-gp/registreerumine/või e-posti teel: rattakool@cfc.eening lõppeb 19. juulil kell 23:59. Välisriikide võistlejad/klubid saavad registreeruda edastades teate oma soovist koos võistlejate/esindaja informatsiooniga (võistleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, litsentsi number, esindaja ees- ja perekonnanimi, litsentsi number, kontakttelefon, e-mail) korraldaja e-postile: rattakool@cfc.ee
 2. Eelregistreerimine 54 km, 6 km ja 0,2 km võistlusele toimub interneti aadressil: http://cfc.ee/lauri-ausi-gp/registreerumine/19. juuli kella 23.59-ni.

 

 1. Stardimaksud:
  126 kmvõistlus                                 25 € (registreerimist kohapeal ei toimu)
  Rahvasõit 54 km võistlus                 15 € (kuni 12.07.2018 kell 23:59)
                                                             20 €(kuni 19.07.2018 kell 23:59)

                                                                        25€(kohapeal)

Peresõit 6 km                                      Tasuta(kohapeal registreerimine 5 eurot)

Tillusõit 0,2 km                                   Tasuta

 

 1. Stardimaksud tasuda ülekandega hiljemalt 19.07.2018. a. Spordiklubi CFC pangaarvele  EE182200221019982309.
 2. Võistluse ära jäämisel vääramatu jõu tõttu kantakse stardimaksud Lauri Ausi Fondi ja neid ei tagastata.
   
 1. VÕISTLUSTE AJAKAVA 

vaata lisaks: http://cfc.ee/lauri-ausi-gp/

 

            09:00   Avatakse võistluskeskus, lastele batuut (ilusa ilma korral). 

            09:00 – 10:20 Põhisõidu (126 km) litsentside kontroll ja numbrite väljastamine

09:00 – 14:00 Peresõidu ja Tillusõidu registreerimine ja numbrite väljastamine

09:00 – 14:30 54 km registreerimine ja numbrite väljastamine

            10:30   Esindajate koosolek (126 km)

            11:00   126 km võistluse start (ainult UCI rahvusliku alaliidu litsentsiga võistlejatele)

            14:00-14:15     Autasustamine 15 minutit pärast esimest lõpetajat (126 km distants)

14:15   Peresõit distants 6 km (jõukohane distants ka lastele, vanusepiirangut ei ole)

14:30   Rahvasõidu esindajate koosolek (54 km)

14:45   Tillusõit 0,2 km (kõige pisematele)

15:00   Rahvasõidu 54 km võistluse start  (osaleda võivad kõik soovijad)

            16:45   Autasustamine (54 km distants)

            17:30   Võistluskeskus suletakse

 

 1. VÕISTLUSKESKUS

  6.1. Võistluskeskus-sekretariaat asub stardi-finiši paigas Pirita Kloostri kõrval, Merivälja tee 22, 11911 Tallinn (59.467012, 24.833833) ja on avatud kella 09:00 kuni 17:30.
  6.2. Esindajate koosolek toimub võistluskeskuses.
   

 2. OSAVÕTJAD

  7. 1. 126 km distantsil lubatakse osaleda EJL-i ja teiste riikide jalgratturite liidu kehtivat litsentsi omavatel jalgratturitel.
  7.2.Võistlusklassid  126 km võistlusel on: M/N-Eliit, MU, MJ, MSport&MSEN1-4. 

7.3. Rahvasõidu 54 km võistlus on avatud kõigile soovijatele.Rattaklass on vaba. Starti lubatakse üldtehnilistele nõuetele vastava jalgrattaga (eraldistardi juhtraua, ketasjooksude ja eraldistardi kiivri kasutamine on keelatud). Distantsil selgitatakse koht ja fikseeritakse aeg.

7.4. Peresõit on avatud kõigile soovijatele.Rattaklass vaba. Distantsil kohta ei fikseerita. Korrektse numbripaigutuse korral fikseeritakse lõpetaja aeg. 
7.5 Tillusõit on avatud kõigile soovijatele.Rattaklass vaba. Distantsil aega ja kohta ei fikseerita.

 

8.  TEHNILINE ABI

 

8.1. Tehnilist abi on lubatud saateautodest osutada eelnevalt registreerunud ja kehtivat võistleja, treeneri, mehaaniku või manageri litsentsi omavatel võistkonna esindajatel. Informatsioon võistkonna esindaja kohta tuleb esitada e-maili teel võistluse korraldaja e-posti aadressile (rattakool@cfc.ee) hiljemalt 20.07.2016 kell 23:59. Võistlus toimub ringil, lubatakse 1 eelregistreeritud tehnilise abi auto võistkonna kohta.

8.2. Tehnilise abi autot võib võistlusrajal võistluse toimumise ajal juhtida ainult kehtivat autojuhi, võistleja, treeneri, mehaaniku või manageri litsentsi ja sõiduki juhiluba omav võistkonna esindaja, kes on eelnevalt registreeritud vastavalt käesoleva juhendi punktile 8.1.

8.3. Tehnilise abi osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema varustatud võistluse raadiosidega ühilduva raadiosaatjaga.

8.4. Võistluse informatsiooni (Radio Tour) edastatakse raadiosaatjatel EJL sagedusel.  Ettetellimisel (koos võistluse esindaja registreerumisega vastavalt punktile 8.1) on võimalus raadiosaatjat korraldajalt rentida.

8.5. Tehnilise abi autode järjekord loositakse esindajate koosolekul.

8.6. Võistkonna esindaja kohustused:

 

 • Võistlejate informeerimine võistluste juhendist, ajakavast ja muu ametliku teabe

                        edastamine.

 • Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine.
 • Võistkonna liikmete tekitatud kahjude (nt. kahjud majutus– või toitlustusasutustes, parkimistrahvid jne.) tasumine.
 • Raadiosaatjate kohene tagastamine raadiotuurile pärast võistluse lõppu.
 • Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne kohale toomine tseremooniatele.

 

9.  AUTASUSTAMINE

 

9.1. 126 km võistlusel autasustatakse rahaliste auhindadega: 

 

Üldarvestuse koht

Summa

Vanuseklassi arvestuse koht

Summa

I koht

500 €

NE I koht

100 €

II koht

200 €

MSport&SEN 1-4 I koht 

100 €

III koht

100 €

MU I koht

100 €

IV koht

60 €

MJ I koht

100 €

V koht

50 €

 

 

VI koht

40 €

 

 

KOKKU:

950 €

KOKKU:

400 €

AUHINNAFOND KOKKU:

1 350 €

 

9.2. 54 km võistlusel autasustatakse üldarvestuse kolme parimat meest ja kolme paremat naist ning auhinnad on esemelised. Lisaks loositakse 54 km võistlusel osalejate vahel välja 3 eriauhinda.

9.3. Autasustamine toimub vastavalt juhendis p. 5 toodud võistluste ajakavale.

9.4. Autasustamisest on kohustatud osa võtma kõik autasustatavad. 

 

10. AJALIMIIT

 

 • 126 km sõidus ei saa võistleja, kes lõpetab rohkem kui 8% kaotusega võitja ajast, tulemust lõpuprotokolli. Võistlejad, kes kaotavad liidrile enam kui ringiga võetakse võistluselt maha. 
 • 54km Rahvasõidus saavad kõik osalejad tulemuse protokolli. Finiš fikseeritakse pärast rahvasõidu võitja lõpetamist kõigile kes ületavad finišijoone. Võistlejad kes olid võitjaga samal ringil saavad portokolli aja, ülejäänud vastavalt miinusringid. 

 

11. MUU INFO

 

11.1. Osavõtjatel on kõigil sõitudel kiivri kandmine kohustuslik.

11.2.Võistlusrada on osaliselt ainult pärisuunas tavaliiklusele avatud. Võidusõit toimub osalejate omal vastutusel.

11.3. Karistused kohaldatakse vastavalt UCI määrustele.

 

12. VASTUTUS

 

12.1. Registreerumisel kinnitab iga osavõtja et on tutvunud käesoleva võistlusjuhendiga ning nõustub seal toodud tingimustega;

12.2. Iga osavõtja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol;

12.3. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

12.4. Kõik all 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.

12.5. Startida tohib ainult oma stardinumbriga ja oma nime all.

12.6. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja kuni finiš suletakse.

12.7. Liikluseeskirja, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja kõigi korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

12.8. MJ/NJ ja nooremate vanuseklasside ratturid on kohustatud kasutama vaid neile lubatud ülekandeid.

 

Võistluste peakohtunik:         Arbo Aasoja

                                                +372 5 330 5249

                                                e-post:Arbo.Aasoja@ee.g4s.com

 

Võistluste korraldaja:             MTÜ Spordiklubi CFC

                                                Tõnu Tamm

                                                +372 5153 153

                                                voistlused@cfc.ee

                                                                       

                     

                                         

 

 

Rohkem infot
Vähem infot

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X