24 apr 2022

IV Otepää Rattaralli

Kategooria: 3. kategooria
Aeg: 24. aprill 2022
Asukoht: Otepää, Tehvandi staadion
 
Juhendid
Osalejad exelis

Osalejad excelis

Juhend

Kinnitan

Raivo Maimre

01.04.2019

 

 

IV Otepää Rattaralli

EJL 3. kategooria

Baltic Cup 4. osavõistlus

VÕISTLUSE JUHEND
 

 

Otepää Rattaralli korraldus toimub vastavalt käesolevale võistlusjuhendile ja Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) võistlusreglemendile.

Otepää Rattaralli on registreeritud EJL kalendris 3. kategooria võistlusena ning toimub pühapäeval, 24. aprillil 2022.a. Otepää vallas, Valgamaal.

Võistluskeskus asub Tehvandi staadionii. parklas aadressiga Nüpli küla 67408, Otepää vald, Valgamaa.

 

Osavõtjad ja distantsid

Põhidistantsil on lubatud osaleda kõigil kes sündinud 2005 aastal või varem

 

Põhisõit 90 km

2000 ja varem sündinud

2000 ja varem sündinud

MJ 2004 – 2005 sündinud

 

 

Miniralli 60 km

NJ 2004 – 2005 sündinud

M/16 2006 – 2007 sündinud

 

Miniralli II 30 km.

N/16 2006 – 2007 sündinud

M14 2008 – 2009 sündinud 

 

Miniralli III 15 km.

M/N12 2007 – 2008 sündinud

N14 2008 – 2009 sündinud 

 

 

Registreerimine ja majandamine

Registreerimine Otepää Rattarallile (v.a. registreerumine kohapeal) toimub ainult internetis veebilehel: www.sportos.eu  .

 

Osavõtumaksud

Eelregistreerimisel põhisõidule kuni 20.04.2022 – 30€.

Miniralli I 20€

Miniralli II 15 €

Miniralli III 7€

Registreerimine põhisõidule võistluspäeval kohapeal – 50€.

Registreerimine minirallidele võistluspäeval 30 €


 

 

 

Stardimaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumbrit, ajavõttu (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri puhul) ja tulemust protokollis, parimate autasustamist, vajadusel esmaabi.

 

Võistluspäeval on võimalik registreeruda kuni tund enne oma starti, tasudes rattaralli osalustasu sularahas. Registreerimine toimub ühekordse ettemaksena. Võistleja loetakse registreerunuks pärast osavõtumaksu laekumist korraldaja arveldusarvele. Osavõtust loobumisel, olenemata põhjustest, osavõtumaksu ei tagastata. Võistlejate ja nende esindajate kulud jäävad lähetaja kanda.

 

Numbrite väljastamine ja ümberregistreerimine

Võistlejate numbrite väljastamine eelregistreerunutele ainult võistluspäeval võistluskeskuses kell 08.00 – 12.00.

 

Orienteeruv ajakava

8.00     Võistluskeskuse avamine

9.00 – 12.00 Registreerimine ja ümberregistreerimine kohapeal

9.15 – 12.00 Numbrite väljastamine eelregistreerunutele

9:30 Start minirallli II  30 km sõidule

9:45 Start Miniralli III 10 km sõidule

11.00 Start minirallile 60 km

13.00   Start põhisõidule 90 km

15.00   Parimate autasustamine

17.00   Võistluskeskus ja võistlustrass suletakse

 

Autasustamine

Põhidistantsil autasustatakse absoluutarvestuse kolme parimat meest ja kolme parimat naist, parimat MJ ja NJ, parimat M16 ja N16 ning parimat Seeniorit. Põhisõidul on 23. kilomeetril vahefiniš, mille võitjat autasustatakse meenega. Minirallil autasustatakse kolme absoluutarvestuse parimat ratturit.

 

Tehniline abi

Põhisõidu võistlejaid lubatakse saata saateautodega, saateauto juht peab omama kehtivat võistleja, treeneri või manageri litsentsi. Sooviavaldus tehnilise abi sõiduki trassile saamiseks tuleb esitada võistluste sekretariaati võistluspäeval kella 11.00-ks. Saateautode järjekord loositakse esindajate koosolekul. Korraldaja ei taga trassil varuosi ega tehnilist abi. Katkestajatele on tagatud transport tagasi stardipaika.

 

Meditsiiniline abi

Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi- finišipaigas, võistluse ajal võistluste arsti autost ja vajadusel kiirabibrigaadi poolt.

 

Karistused

Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI võistlusmäärustele ja EJL võistlusreglemendile.

 

Muu oluline informatsioon

Kõigil sõitudel on kiivri kandmine kohustuslik. Võistlusest osavõtt toimub omal vastutusel. Peale sõitu pesemisvõimalus Tehvandi Spordihoones. Rattaralli trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest. Ilma politsei või rajaturvajate eskordita peavad võistlejad liikuma sõidutee parempoolses servas. Noorsportlased, kes omavad EJL litsentsi, peavad järgima võistlusreglemendis määratud ülekandepiiranguid.

Kõikides startides on osalejatel keelatud kasutada mistahes tüüpi temposõidu varustust. Tulemused avaldatakse veebiaadressitel www.ejl.ee  ja www.sportos.eu .

Registreerimisega kinnitab võistleja, et on tutvunud võistlusjuhendiga. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.

 

Võistluse korraldaja: MTÜ Otepää Rattaklubi.

Võistluse direktor:       Andri Lebedev, 56697464, epost: otepaarattaklubi@gmail.com

Võistluse peakohtunik: Raivo.maimre@gmail.com

Regulations

IV Otepää Rattaralli
Category 3 of the EJL
Baltic Cup 4th competition

 

COMPETITION INSTRUCTIONS

The Otepää Rally Rally is organized  following these competition instructions and the competition regulations of the Estonian Cyclists’ Union (EJL).
Otepää Rattaralli is registered in the EJL calendar as a category three competition and will take place on Sunday, April 24, 2022. Otepää, Valga county.
The competition center is at theTehvandi Skiing Center  parking lot.

Participants and distances:
 

 

Main distance 90 km
M  Born  in 2000 and  before
W Born  in 2000 and before
MJ  born in 2004 – 2005

Minirally 60 km
Born in NJ 2004-2005
M / 16 born in 2006-2007

 

Minirally II 30 km.
G / 16 born in 2006-2007
M14 2008 – 2009 born

 

Minirally III 10 km.
M / N12 born in 2007 – 2008
G14 born in 2008 – 2009

Registration and management
Registration for Otepää Rattaralli (except for registration on site) takes place only on the website: www.sportos.eu or by official Baltic cup exel sheet.

Entry fees
Pre-registration for the main trip until 20.04.2022 – 30 €.
Minirally I 20 €
Minirally II 15 €
Minirally III 7 €
Registration for the main race on the day of the competition on the spot – 50 €.
Registration for mini rallies on the day of the competition 30 €
.

The entry fee includes: the marked course, the start number, the time (only for the correctly installed start number) and the result in the protocol, the awarding of the best, if necessary, first aid.

On the day of the competition, it is possible to register up to an hour before your start by paying the bike rally participation fee in cash. Registration is a one-time advance payment. The competitor is considered to be registered after receiving the entry fee to the organizer’s current account. If you cancel your participation, regardless of the reasons, the participation fee will not be refunded. The costs of the competitors and their representatives will be borne by the sender.

Issuance and re – registration of numbers
Issuance of competitors’ numbers to pre-registered only on the day of the competition in the competition center from 08.00 – 12.00.

Indicative timetable
8.00 Opening of the competition center
9.00 – 12.00 Registration and re-registration on site
9.15 – 12.00 Issuance of numbers to pre-registered
9:30 Start of the mini rally II 30 km race
9:45 Start Minirally III for 10 km
11.00 Start of the mini rally 60 km
13.00 Start of the main race 90 km
15.00 Rewarding the best
17.00 The competition center and the competition track will be closed

Rewarding
In the main distance, the three best men and three best women, the best MJ and NJ, the best M16 and N16 and the best Senior will be awarded. The 23rd kilometer of the main race has an intermediate finish, the winner of which will be awarded a souvenir. In the mini-rally, the three best riders in the absolute standings will be awarded.

Technical assistance
Competitors of the main race are allowed to be sent by escort cars, the driver of the escort car must have a valid license of the competitor, coach or manager. An application for technical assistance on the route of the vehicle must be submitted to the secretariat of the competition on the day of the competition by 11.00. The order of the escort cars will be drawn at the meeting of the representatives. The organizer does not provide spare parts or technical assistance on the route. Breakers are guaranteed transport back to the starting point.

Medical assistance
Medical assistance will be provided at the start of the race, during the race from the race doctor’s car and, if necessary, by the ambulance brigade.

Penalties
Penalties are applied in accordance with the UCI regulations and the EJL regulations.

Other important information
It is mandatory to wear a helmet on all rides. Participation in the competition is at your own risk. Possibility of washing in Tehvandi Sports Hall after the ride. The cycling track is open to traffic. Participants are obliged to follow the traffic rules, follow the traffic signs and the signals of the traffic controllers. Competitors must move to the right side of the road without the escort of the police or track guards. Young athletes holding an EJL license must comply with the transfer restrictions set out in the competition regulations.
Participants are not allowed to use any type of racing equipment at all starts. The results are published on the websites www.ejl.ee and www.sportos.eu.
By registering, the competitor confirms that he has read the competition instructions. All issues not specified in the instructions are decided by the panel of judges.

Organizer of the competition: MTÜ Otepää Rattaklubi.
Competition director: Andri Lebedev, 56697464, e-mail: otepaarattaklubi@gmail.com
Chief judge of the competition: Raivo.maimre@gmail.com

Rohkem infot
Vähem infot
Toetajad

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X