18 juuli 2020

Eesti Noorte Meistrivõistluste II etapp BMX krossis

EMV
Ajakava
Rohkem infot
Vähem infot
Aeg
18. juuli 2020
Asukoht
Spot odf Tallinn, Peetri alevik Krati tee 2, 75312
Juhendid
Juhend

Kinnitan:

                                                                                  04.03.2020a.

   Kuldar Põder

Matis Mugra

 

Eesti Noorte Meistrivõistlused

 BMX Krossis 2020

1.kategooria

 

1. Eesmärk:

Välja selgitada Eesti noortemeistrid  ja medalivõitjad Eesti noorte meistrivõistlustel 2020 a. BMX krossi distsipliinis.

 

2. Võistluste korraldajad:

Võistluste korraldaja Tartu etappidel (1. ja 4. etapp) on “Tartu SK Velo” ja

Tallinna etappidel (2. ja 3. etapp) on “Airpark Spordiklubi”.

Võistluste direktor Tartu etappidel on Jaan Veeranna ja Tallinna etappidel Jaan Tults.

 

3. Võistluste aeg ja koht:

Eesti Noorte Meistrivõistlused BMX krossis korraldatakse nelja etapilisena: 1. etapp 30.05 Tartus, 2. ja 3. etapp 04.07 ja 05.07 Tallinnas ning 4. etapp 08.08 Tartus. Võistlused algavad  kell 13.30.

 

4. Osavõtjad:

Võistlusklasse on 11:
 

Poisid – B 6 ja nooremad; B 7–8; B 9–10; B 11–12; B 13–14; B 15–16,

Tüdrukud – G 8 ja nooremad; G 9–10; G 11–12; G 13–14; G 15–16.

Vanuseklassidele: B6 ja nooremad; G8 ja nooremad ning B7-8 korraldatakse Eesti Esivõistlused BMX krossis

 

JW, JM, EM, EW ja CR osalevad samade võistluste raames Estonian Open võistlusel (3. kat.)

 

Stardimaks kõikidele võistlusklassidele on 10 EUR-i, iga etapi kohta.
Eesti Noorte Meistrivõistlused BMX krossis on avatud kõigi maade sportlastele.

Kõik võistlejad peavad omama oma riigi alaliidu vastava vanuseklassi jalgratturi litsentsi. 

 

5. Registreerimine:

Eelregistreerimine Tartu võistlustele toimub aadressil: taive.seire@gmail.com ja lõpeb 1. etapile 27.05 ning 4. etapile 05.08. kell 23.59.

Eelregistreerimine Tallinna võistlustele toimub aadressil: egerkaruse@gmail.com ja lõpeb 2. ning 3. etapile 1. juulil kell 23.59.

Võistlejate kinnitamine, litsentside kontroll ja stardimaksude tasumine toimub võistluspäeval  võistluskeskuse sekretariaadis kell 11.00 – 12.00.

 

6. Võistluskeskus:

Võistluskeskus asub BMX krossiraja ääres:

Tartu etappidel Tähtvere Puhkepargis ja Tallinna etappidel Spot of Tallinna keskuses Peetri külas, Krati tee 2.

 

7. Võistluste ajakava:

Treeningu aeg

Võistlusklass

Treeningu liik

12:00 – 12:40

B/G 12 ja nooremad

10 minutit – vabatreening

30 minutit – treening väravatega

12:40 -13:20

B/G 13 ja vanemad

10 minutit – vabatreening,

30 minutit – treening väravatega

13:20 – 13:30

Võistkondade esindajate koosolek

rada suletud

 

8. Tulemuste arvestamine:

Võistlusklass avatakse juhul, kui ühes vanuseklassis on vähemalt 4 võistlejat (tüdrukutel 3).

Kui võistlejaid vanuseklassis on vähem kui 4 (tüdrukutel 3), liidetakse see järgmise vanuseklassi samast soost võistlejate klassiga.

Stardikohad kõigis eelsõitudes määratakse arvutiprogrammi abil loosimise teel, 1/4 ja 1/2 finaalid eelsõitude tulemuste põhjal.

 

9. Paremusjärjestus:

Kõigis võistlusklassides selgitatakse paremusjärjestus finaalsõitude tulemuste põhjal.

Juhul kui võistlusklassis on võistlejaid 8 või vähem, siis selgitatakse kohad kolme eelsõidu ja finaali tulemuste põhjal. Sellisel juhul antakse eelsõitudes võistlejatele punkte järgnevalt:

1 koht – 1 p., 2. koht – 2 p., 3. koht – 3 p., 4. koht – 4 p., 5. koht – 5 p., 6. koht – 6 p.,7 koht – 7 p. ja 8. koht – 8 p. Võrdsete punktide korral on otsustavaks kõrgem koht finaalis.

Parem koht eelsõitudes annab võistlejale võimaluse valida parim stardikoht finaalsõidus.

Kui vanuseklassis on rohkem kui 16 võistlejat, siis korraldatakse vastavalt võistlejate arvule

1/4, 1/2 finaalid ja A-finaalid (kohad 1-8) ning B-finaalid (kohad 9-16).

 

Eesti Noorte Meistrivõistluste punktiarvestus on alljärgnev:

1. koht- 10 punkti; 2. koht- 8 punkti; 3. koht- 6 punkti; 4. koht- 5 punkti; 5. koht- 4 punkti; 6. koht- 3 punkti; 7. koht- 2 punkti; 8 .koht- 1 punkti.

Meistrivõistluste koondarvestuses läheb arvesse kolme etapi paremate tulemuste summa. Sama punktisumma korral on kokkuvõttes otsustavaks paremad kohad etappidel. Kui ka siis jääb püsima  võrdsus, on otsustavaks viimase, 4. etapi paremusjärjestus. Teiste maade litsentsidega võistlejad EMV punktiarvestusse ei lähe ja üldtabelisse kantakse ainult EJL litsentsiga võistlejad, seega määratakse punktid EJL litsentsiga võistlejate paremusjärjestuse põhjal. Nt. kui esimene EJL litsentsiga võistleja saavutab etapil 4. koha, saab ta üldtabelisse 10 punkti jne.

 

10. Autasustamine:

Igal etapil autasustatakse igas vanuseklassis 8 parimat võistlejat medaliga.

Meistrivõistluste lõpptulemuste kokkuvõttes autasustatakse igas vanuseklassis kolme parimat Eesti Meistrivõistluste medaliga. B6 ja nooremad; G8 ja nooremad ning B7-8 autasustatakse vastavalt Eesti Esivõistluste medaliga.

Ametlikust autasustamistseremooniast peavad osa võtma kõik auhinnakohtadele tulnud sportlased. Autasustamisele mitteilmunud sportlased kaotavad õiguse auhindadele ja neid võidakse karistada rahatrahviga vastavalt UCI võistlusmäärustele.

 

11. Varustus:

Võistlustel on lubatud kasutada ainult UCI nõuetekohased (§ 9) BMX krossi rattaid. Ratastel peavad olema UCI nõuetekohased esi- ja külje numbrid (§ 9 artikkel 6.1.072). Võistleja varustuses on kohustuslikud: lõuakaitsega kiiver (fullface), pikkade sõrmedega kindad, pikad püksid ja pikkade varrukatega särk (pole lubatud kasutada teksaspükse, lühikesed püksid lubatud kasutada ainult koos põlve ja sääre kaitsmetega) Keelatud on kasutada elastik (lycra) materjalist sõiduriideid. Clip pedaalid on lubatud alates 13. eluaastast. Kõik osalejad peavad kandma enda spordiklubi särki.

 

12. Meditsiiniline abi:

Esmast meditsiinilist abi osutab võistluste meditsiinitöötaja, teistel on abi osutamine ilma meditsiinitöötaja nõusolekuta keelatud. Vajadusel kutsub peakohtunik võistleja esindaja kannatanu juurde, kui seda nõuab vastav olukord.

 

13. Karistused:

BMX krossi Eesti Noorte Meistrivõistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt UCI võistlusmäärustele.

 

14. Antidoping:

BMX krossi Eesti Noorte Meistrivõistlustel kehtivad UCI ja Eesti dopinguvastased reeglid ning SA-l Eesti Antidoping on õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas. Täpsem info aadressil: http://www.antidoping.ee.

 

15. Muu informatsioon:

Võistluste tulemused avaldatakse aadressil www.ejl.ee ja www.veloklubi.ee.

Stardiprotokollid ja võistluste tulemused avaldatakse võistluskeskuses, infostendil.

Samuti on esmased tulemused nähtavad veebis: www.bmx.pani.ee 

Tartu etappidest edastatakse otseülekandeid “Tartu Spordiklubi Velo” Facebooki leheküljel.

 

16. Võistluste korraldus:

Võistlejate osavõtuga seotud kõik kulud kannavad klubid või osavõtjad ise.
Kõik ülaltoodud juhendis määratlemata küsimused lahendatakse organisaatorite ja kohtunike kogu poolt kohapeal, lähtuvalt UCI ja EJL (Eesti Jalgratturite Liit) määrustest.

 

Tartu etappidel:

Võistluste direktor:        Jaan Veeranna                 Tel.+3725012539              jaanveeranna@hot.ee

Peakohtunik:                    Kuldar Põder                     Tel.+3725106030              kuldar.poder@gmail.com          

Peasekretär:                     Taive Seire                         Tel.+37258115680           taive.seire@gmail.com

 

Tallinna etappidel:

Võistluste direktor:        Jaan Tults                           Tel.+3725541325              jaan.tults@gmail.com

Peakohtunik:                    Matis Mugra                     Tel+3725146037               matis.mugra@gmail.com

Peasekretär:                     Eger  Karuse                      Tel+372 5267656              egerkaruse@gmail.com

Rohkem infot
Vähem infot
Impression
X