11 sept 2021

Eesti Meistrivõistlused teatekrossis

EMV
Ajakava
Rohkem infot
Vähem infot
Aeg
11. september 2021
Asukoht
Jõulumäe Tervisespordikeskus
Korraldaja
Eesti Jalgratturite Liit
+372 6031545
ejl@ejl.ee
Urmas Karlson
+372 5024403
ejl@ejl.ee
Raja kirjeldus
Rohkem infot
Vähem infot
Lisainformatsioon

Eesti meistrivõistlustel teatekrossis kehtivad Terviseameti nõuded

 

Alates 26. augustist laienesid COVID tõendi esitamise kohustus kõigile stardikoridori sisenevatele võistlejatele alates 18. eluaastast ja klubide esindajatele/treeneritele. Piirangud ei laiene stardilinnakule ja võistlejate kaaslastele.

 

NB! Piirang kehtib ainult stardikoridori sisenejatele ja klubide esindajatele/treeneritele, kes on kohal esindajate koosolekul/tehniliseabi punktides.

 

Kõigil stardikoridori sisenejatel/treeneritel/esindajatel tuleb ette näidata üks alljärgnevatest:

  • COVID vaktsiinipass
  • läbipõdemise tõend
  • negatiivne test, mis on tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt järgmistel tingimustel:

1.            Tervishoiuteenuse osutaja juures: 

a)            SARS-CoV-2 RT-PCR test. Kehtib 72 tundi.

b)           SARS-CoV-2 antigeen-RTD (kiirtest). Kehtib 48 tundi. 

2.            Üldapteegis tehtud enesetestimiseks mõeldud kiirtest vastavalt Terviseameti juhistele (SARS-CoV-2 antigeeni määramiseks mõeldud kiirtestide kasutamine kontrollitud enesetestimiseks apteegis): https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised. Kehtib 48 tundi.

3.            Jõulumäe Tervisekeskuse parklas tervisehoiutöötaja poolt tehtav kontrollitud enesetestimine kiirtestiga. Kohapealne test maksab 10€.

 

Jõulumäe Tervisekeskuse parklasse (kohviku ette) on paigaldatud telgid tõendi kontrolliks ja vajadusel kiirtesti tegemiseks.

 

Peale tõendi kontrolli või kiirtesti läbimist saab osaleja käepaela, millega pääseb staadionile ja stardikoridori.

 

NB! Ilma käepaelata stardikoridori ei pääse.

Rohkem infot
Vähem infot
Juhendid
Juhend

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED

MAASTIKURATTA TEATEKROSSIS

EMV 1. kategooria

 

JUHEND

 

1. KORRALDUS

Korraldaja on Eesti Jalgratturite Liit koostöös Jõulumäe Tervisespordikeskusega. Võistlus toimub 11. septembril 2021. a Jõulumäe Tervisespordikeskuses (Leina küla, Häädemeeste vald 86504 Pärnumaa).

 

2. OSAVÕTJAD JA VÕISTLUSDISTANTSID

EMV maastikuratta teatekrossi võistlusel saavad osaleda ainult Eesti Jalgratturite Liidu klubide võistkonnad, kelle liikmed omavad litsentsi. Võistkondi tohib koostada ainult klubilise kuuluvuse alusel. Võistlus toimub viiele võistlusklassile. Igal sportlasel on lubatud osaleda ainult ühes võistlusklassis.

Eesti meistrivõistluste võistlusklass avatakse, kui registreerunud on vähemalt kolm võistkonda. 

 

VÕISTLUSKLASSID:

? “NOORED”: Võistkonda kuuluvad 3 sportlast järgmistest klassidest: M14 üks sportlane, M16 üks sportlane, MJ üks sportlane. Klubil on võimalik noorema M klassi sportlasega asendada vanema vanuseklassi sportlast (alates M14 klassist). Lisaks on lubatud  N14-NJ klassi tütarlapsega asendada üks klass nooremat poissi.

? “TÜTARLAPSED”: Võistkonda kuuluvad 2 tütarlast erinevast vanuseklassist N14 kuni NJ klassidest, kusjuures nooremaga saab vanemat asendada.

? “MEESTE ABSOLUUTKLASS”: Võistkonda kuulub 3 meessportlast alates MJ vanuseklassist.

? “NAISTE ABSOLUUTKLASS”: Võistkonda kuuluvad 2 naissportlast sõltumata klassist.

? “SEENIORIDE ABSOLUUTKLASS”: Võistkonda kuulub 3 seeniori või sportklassi  sportlast. Meeste absoluutklass ja seenioride absoluutklass stardivad koos. Autasustatakse väljavõtte alusel.

(Vastavalt EJL 2021. aasta võistlusreglemendi punktile 12.2.2) 

 

„NOORED” Iga võistkonna liige läbib 1 x 1 ringi (3,8km)

„TÜTARLAPSED“ Iga võistkonna liige läbib 1 x 1 ringi (3,8km)

„NAISED ABSOLUUTKLASS” Iga võistkonna liige läbib 2 x 1 ringi (3,8km)

MEHED ABSOLUUTKLASS” Iga võistkonna liige läbib 2 x 1 ringi (6,8km)

SEENIORID ABSOLUUTKLASS” Iga võistkonna liige läbib 2 x 1 ringi (6,8km)

 

3. VÕISTLUSKESKUS JA VÕISTLUSRADA

Võistluskeskus on avatud stardipaigas 11.09.2021 ajavahemikul 08.00 – 18.00. Võistkondade esindajad saavad võistlejate numbrid ja stardimaterjalid kätte sekretariaadist vastavalt ajakavale.

 

Võistlusrada kulgeb Jõulumäe Tervisespordikeskuse territooriumil, ringide pikkused on 3,8km ja 6,8km. Rada on püsirada ning kõigile harjutamiseks avatud 24/7 (va 27.-28.08.2021). 3,8 km pikkune ring on tähistatud lilla värvitriibuga puutüvedel, 6,8 km punasega, lisaks nooled pööretel. Võistluspäeval on võistlusrada treeninguteks avatud  9.00 10.50 ja 13.30 14.00. Võistluste ajal on võistlusrajal soojendus ja treenimine keelatud.

 

4. AJAKAVA

08.30 – 09.45    Võistkondade lõplik kinnitamine

10.00                     Esindajate koosolek võistluskeskuses

11.00                    start NOORED

12.15                    start NAISED/TÜTARLAPSED

13.30 – 14.00     Rada avatud treeninguks

14.10                     start MEHED/SEENIORID ABSOLUUTKLASS

17.00                    Autasustamine võistluskeskuses

 

5. REGISTREERIMINE

Võistkondade eelregistreerimine toimub ametlikul EJL ülesandmisvormil e-posti teel: ejl@ejl.ee. Eelregistreerimisel märkida ära võistkonna koosseis ja võistlusklass, kus soovitakse startida. Eelregistreerimine lõpeb 2 tööpäeva enne võistluste algust, so. 8. septembril kell 24.00. Võistlejate litsentside kontroll toimub EJL sekretariaadis eelülesandmiste põhjal.

 

6. STARTIJATE LÕPLIK KINNITAMINE JA ESINDAJATE KOOSOLEK

Võistkondade lõplik kinnitamine, stardijärjekorra määramine toimub võistluskeskuses 11. septembril kell 8.30-9.45. Võistlejate numbrite väljastamine toimub kuni kellani 13.30. Võistkondade esindajate koosolek toimub võistluskeskuses kell 10.00.

 

7. VÕISTLUSMÄÄRUSED

Võistlus toimub vastavalt UCI MTB määrustikule ja EJL võistlusreglemendile.

Kasutada võib ka cyclo-crossi ratast.

 

8. AUTASUSTAMINE

Esikohale tulnud võistkonna liikmetele omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2021. aasta MEISTRI nimetus ja autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkonna liikmeid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga. Ametlikust autasustamistseremooniast on kohustatud osa võtma kõik auhinnakohtadele tulnud sportlased.

 

9. MEDITSIINILINE ABI

Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi/finiši paigas.

 

10. PROTESTID

Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast võitja finišeerimist. Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse kohtunike kogu koos korraldajaga.

 

11. MUU INFO

Korraldaja: Eido Tasalain, Jõulumäe Tervisespordikeskus SA, tel: +372 509 4895, e-post: info@joulumae.ee

Peakohtunik: Pait Peri, tel +372 503 8056, e-mail: peripait@gmail.com

Ajavõtt: Nelson Timing OÜ, kontakt Vahur Leemets, tel +372 5649 5439, e-mail: vahur@nelson.ee

Rohkem infot
Vähem infot
Impression