20 juuli 2019

Škoda Laagri Eesti Meistrivõistlused MTB XCO; DHI

Kategooria: EMV
Aeg: 20. juuli 2019 - 21. juuli 2019
Asukoht: Haanja
Juhendid
XCO JUHEND

ŠKODA LAAGRI EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAASTIKURATTAKROSSIS

XCO

UCI CN

19. – 20. juuli 2019

Kütioru Puhkekeskus, Koloreino, Rõuge vald, Võrumaa

                                                                      

 

JUHEND

 

1. KORRALDUS

Võistluse korraldaja on Haanja Rattaklubi MTÜ koostöös Eesti Jalgratturite Liiduga. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI MTB XCO määrustele ja EJL võistlusreglemendile.

 

2. AEG JA KOHT

Võistlustele lõplik registreerimine toimub 19. ja 20. juulil 2019.a. ajakava kohaselt ja võistlus 20. juulil Kütioru Puhkekeskus, Rõuge vallas, Võrumaal.

 

3. OSALEJAD

Eesti Meistrivõistlustel (EMV) ja esivõistlustel on osalemisõigus vaid kehtivat EJL litsentsi omavatel ratturitel.

EMV-d olümpiakrossis (XCO) viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele:

M/N14

M/N16

M/NJ

MU/NU

ME/NE

2005-2006

2003-2004

2001-2002

1997-2000

1996 ja varem sündinud

MSeenior 1 (30 – 39)

MSeenior 2 (40 – 49)

MSeenior 3 (50 – 54)

MSeenior 4 (55 – 59)

MSeenior 5 (60 – 64)

MSeenior 6 (65 – 69)

MSeenior 7 (70 +)

1980-1989

1970-1979

1965-1969

1960-1964

1955-1959

1950-1954

1949 ja varem sündinud

 

Sportklassis selgitatakse EJL 2019. a võistlusreglemendi alusel välja Eesti esivõistluste võitjad.

 

 

4. REGISTREERIMINE

Eelregistreerimine toimub e-posti aadressi ejl@ejl.ee kaudu ametlikul ülesandmisvormil ja lõpeb kolm tööpäeva enne starti, s.o. 17. juulil 2019. a. kell 24.00.

Võistlejate lõplik kinnitamine ja stardimaterjalide väljastamine toimub EJL sekretariaadis eelülesandmise põhjal.

Ratturid, kes on oma osavõtu kinnitanud, saavad oma võistlusnumbrid kätte võistluste sekretariaadist 19. ja 20. juulil ajakavas toodud päevadel ja kellaaegadel.

Osalemistasu Sport, Seenior 1 kuni 7 v/klassile 20.-€ tasutakse sularahas võistluskeskuses numbrite kättesaamisel.

NB! Võistlejad, kes on nõuetekohaselt eelregistreeritud ja kelle puudumisest pole võistkonna esindaja startijate lõpliku kinnitamise ajal peasekretäri teavitanud, sisestatakse ametlikku startijate nimekirja.

Vastavalt UCI CR art.1.2.055 karistatakse ametlikus startijate nimekirjas olevat arsti tõendita võistlejat mittestartimise eest rahatrahviga.

 

5. VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus on avatud stardipaigas 19. juuli 12.00 – 18.00 ja 20. juulil 2019. a. kell 08.00-18.30. Võistkondade esindajad saavad võistlejate numbrid ja stardimaterjalid kätte sekretariaadist vastavalt ajakavale.

 

6. AJAKAVA

 

Reede,19.juuli

Kellaaeg

Tegevus
12:00 – 18:00 XCO – ametlikud treeningud rajal
16:00 – 18:00

Startijate kinnitamine, stardimaterjalide väljastamine

 

 

Laupäev, 20. juuli

Kellaaeg

Tegevus Võistlusklass (sõidu kestvus minutites) Autasustamine
08.00 – 09:50 Ametlikud treeningud rajal    
08:00 – 09:00 Startijate lõplik kinnitamine, stardimaterjalide väljastamine    
09:30 Esindajate koosolek    
10:00 – 10:30 I Start

M14/N14 (20-30)

Sen5-7 (20-30)

12:00
11:00 – 11:45 II Start M16/N16 (30-45) 12:00
11.45 – 12:15 Treeningud rajal    
12:30 – 14:00 III Start NE, NU, NJ (70-90) 18:00
14:30 – 16:00 IV Start ME, MU, MJ (70-90) 18:00
16:30 – 17:45 V Start Sport, Sen1-4 (60-75) 18:00

 

7. RAJAINFO

Olümpiakrossi võistlusrajad:  I stardis e võistlussõidus osalejad sõidavad 3,5 km pikkusel ringil (noorte rada), II – V stardis e võistlussõidus 4,0 km pikkusel ringil (täiskasvanute rada).

Rajaga tutvumiseks varem kui 19. ja 20. juulil teavitavad korraldajad avalikkust täiendavalt. Ametlikult on rada tähistatud ja treeninguteks avatud alates 19. juulist, kl 12:00.

Võistluspäeval on võistlusrada soojenduseks avatud vastavalt ajakavale.

Võistluste ajal on võistlusrajal soojendusharjutused ja treenimine keelatud.

Rajaskeem ja profiil on kättesaadavad EJL kodulehel: www.ejl.ee.

 

8. STARDI KORRALDUS

Olümpiakrossi võistlejate starti kutsumise järjekorra aluseks on UCI MTB XCO jooksev edetabel ning 2018. aasta MTB XCO Eesti Meistrivõistluste paremusjärjestus.

 

9. PUNKTITABELID

9.1 EJL punktitabel Koht

M/N16, Seenior 1-7

1.

100

2.

90

3.

70

4.

60

5.

50

6.

40

7.

30

8.

20

9.

10

10.

5

11.

2

12.

2

13.

 

Väljavõte EJL võistlusreglemendist:

Lisa 2, p. 1.4.

Rahvusvahelistelt UCI-kategooria võistlustel teenitud punkte arvestatakse kui boonust lisaks EK võistlustele (13. „võistlusena“). UCI/EMV-l arvestatakse ainult UCI punkte, millele lisatakse lõpetajatele osaluspunktid (EJL reitingu punkte ei arvestata).

Lisa 2, p. 3.7.

M/N 14 ja nooremad ratturid teenivad osaluspunkte OM aladel 2 punkti ja mitte-OM aladel 1 punkti.

 

9.2 UCI punktitabel Koht

ME (MU, MJ), NE (NU, NJ)

 

1.

100

 

2.

90

 

3.

70

 

4.

60

 

5.

50

 

6.

40

7.

30

8.

20

9.

10

10

5

 

 

10. AJALIMIIT

Võistlejad, kes kaotavad liidrile enam kui ringiga enne 60% distantsi läbimist, ei saa kohta lõpuprotokollis.

 

11. AUTASUSTAMINE

EMV-l esikohale tulnud EJL litsentsiga jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2019. aasta meistri nimetus ja teda autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga. ME/MU/MJ ning NE/NU/NJ võistlusklasside EMV võitjad selgitatakse välja koos ja tulemuste kohta antakse välja üks finišiprotokoll. Juhul kui ME võistluse esikolmikusse pääseb MU,  MJ või NE võistlusel vastavalt NU või NJ võistlusklassi rattur, autasustatakse teda vastavalt saavutatud kohale ME või NE võistlusklassi kuld-, hõbe- või pronksmedaliga ja võitjat Eesti meistri särgiga. Lisaks autasustatakse MU, MJ, NU ja NJ võistlusklassi kolme paremat ratturit vastavalt MU, MJ, NU ja NJ klassi EMV medalitega lõpuprotokolli väljavõtte alusel. II ja III kohale tulnud EJL litsentsi omavaid jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga.

Sport võistlusklassi Eesti esivõistluste kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga.

Iga võistlusklassi kolme paremat autasustatakse auhindadega, sealhulgas külalisvõistlejaid.

Autasustamistseremooniad toimuvad pärast võistlussõite vastavalt ajakavale.

 

12. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE

Võistkondadel on õigus saata oma esindaja koos tööriistade ja tagavaraosadega kahte rajal tehniliseks abiks ja võistlejate jootmiseks/toitmiseks ettenähtud tähistatud punkti.

Võistkondade teenindav personal peab kandma selgelt eristatavat oma võistkonna riietust ja korraldajapoolselt väljastatud kaelakaarti.

 

13. MEDITSIINILINE ABI

Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi- ja finišipaigas. Ametlikel treeningutel kindlustab korraldaja meditsiinilise teenistuse kohaloleku.

 

14. TERVISEKINDLUSTUS

Väljavõte EJL võistlusreglemendist, p. 1.8.2: Võistleja litsentsi taotlejal peab olema vähemalt vastava aasta 31. detsembrini kehtiv tervisekindlustus või õnnetusjuhtumikindlustus jalgrattavõistlustel osalemiseks.

 

15. PROTESTID, KARISTUSED

Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast sõidu võitja finišeerimist.

Võistlustel kohaldatakse rikkumiste eest karistusi vastavalt UCI määrustele.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu lähtuvalt UCI määrustest.

 

16. MUU INFO

Korraldaja: Tarmo Mõttus, Haanja Rattaklubi MTÜ, tel: +372 5552 0536, e-post: tarmo.mottus@gmail.com

Peakohtunik: Rein Solnask +372 5647 1675, e-post: rein.solnask@gmail.com

Finišikohtunik: Pait Peri +372 503 8056, e-post: pait@haks.ee

Peasekretär: Teet Reedi +372 505 9086, e-post: teet.reedi@gmail.com

DHI JUHEND

Eesti Lahtised Meistrivõistlused mäestlaskumises

Kütioru Downhill 2019

UCI CN kategooria, ME ja NE võistlusklassis

Juhend

1. EESMÄRK

Korraldada kõrge sportliku ja korraldusliku tasemega maastikurattavõistlus.

Selgitada välja Eesti Meistrid ME ja NE võistlusklassides.

UCI CN taseme võistlusel osalevad ME v/klassi koosseisus MU, MJ, MSen1 ning NE v/klassis NU, NJ, NSen1 v/klassi sportlased.

 

2. KORRALDAJA

Võistluste korraldajateks on EJL ja HAANJA RATTAKLUBI , kelle esindajateks on Sulev Lipp, Tarmo Mõttus ja Juho Mattus.

Võistluste korraldaja koos kohtunike ja võistkondade esindajatega jätab endale õiguse muuta võistluste ajakava, otsus tehakse teatavaks esindajate koosolekul.

 

3. AEG JA KOHT

Võistlused toimuvad pühapäeval, 21. juulil 2019.a. Kütiorus Võrumaal vastavalt alljärgnevale ajakavale:

 

Laupäev, 20. juuli

 

Kellaaeg

Tegevus

09:00 – 11:00

Radadega tutvumine (jalgsi)

10:00 – 13:00

14:00 – 17:00

Võistlejate registreerimine, numbrite väljastamine ja litsentside kontroll puhkekeskuse sekretariaadis. (Paus 1h)

11:00 – 18:00

Mitteametlikud treeningud mõlemal rajal

 

Pühapäev, 21. juuli

 

Kellaaeg

Tegevus

08:00 – 09:00

Radadega tutvumine (jalgsi)

09:00 – 13:00

Võistlejate registreerimine, numbrite väljastamine ja litsentside kontroll puhkekeskuse sekretariaadis. (Paus 1h)

09:30 – 13:15

Ametlikud Treeningud mõlemal rajal

13:30 – 13:45

Esindajate koosolek

14:00 – 16:00

Võistlus, I rada

16:15 – 17:30

Võistlus, II rada

 

4. REGISTREERIMINE

Registreerimine võistlustel osalemiseks ME/NE kategoorias toimub kohapeal. Võistlus osalustasu on 35.- EUR, mida saab tasuda ainult sularahas ja kohapeal etteantud ajakavas määratud ajavahemikel. Võistlus osalustasu sisaldab registreerimist võistlusele, kaks päeva lifti piletit ning võistlemiseks vajaminevat sõidunumbrit. Võistlusele eelregistreerimist ei toimu. Küsimused võistlustele registreerimise kohta edastada e-maili teel aadressile juho.mattus33@gmail.com.

 

5. VÕISTLUSMÄÄRUSED

Võistlused toimuvad vastavalt UCI MTB määrustikule ja EJL võistlusreglemendile kahel erineval rajal ja kahes võistlusklassis: ME, NE

 

Võistlustele akrediteerimine toimub Kütioru Puhkekeskuse sekretariaadis vastavalt ajakavale.
 

Radadeks on savi, mulla ja kividega kaetud laskumisnõlvad, mida on mitmekesistatud spetsiaalsete puitkonstruktsioonidega.
 

Võistlustulemuse saamiseks läbivad võistlejad kaks erinevat rada, mõlemat ühe korra ning koguaja saamiseks liidetakse mõlema raja läbimise ajad kokku, mille alusel selgub paremusjärjestus. Juhul kui ei ole võimalik kuupäevaks 20.07.2019 ehitada valmis kahte kõrvuti seisvat rada (seoses samal ajal toimuva XCO EMV’ga – radade kattumisel DHI/XCO ristumiste põhjustel), siis võistlustulemuse saamiseks läbivad võistlejad ühe raja kahel korral. Esimest sõitu arvestatakse kvalifikatsioonina nagu seda on ka Maailmakarika etappidel ja maailmameistrivõistlustel. Teist sõitu nimetatakse sellisel juhul finaaliks ning vastavalt finaalis sõidetud tulemusele antakse välja meistritiitel. Sellisel juhul kvalifikatsiooni aega finaalide sõidu ajaga kokku ei liideta, arvesse läheb finaalis väljasõidetud tulemus.

 

6. UCI MTB DHI reitinguarvestus

Parimatele ratturitele ME ja NE klassis antakse reitingupunkte vastavalt UCI määrustiku artiklile 4.7.007, tabel Lisa 3.

 

Tabel 5.1. UCI jagatavad punktid

Koht

ME ja NE

1.

110

2.

90

3.

70

4.

60

5.

50

6.

40

7.

30

8.

20

9.

10

10.

  5

 

 

EJL võistlusreglement, Lisa 2, pt 1.4.

Rahvusvahelistelt UCI-kategooria võistlustel teenitud punkte arvestatakse kui boonust lisaks EK võistlustele (13 „võistlusena“). UCI/EMV-l arvestatakse ainult UCI punkte, millele lisatakse lõpetajatele osaluspunktid (Eesti reitingu punkte ei arvestata).

 

7. AUTASUSTAMINE

EMV-l esikohale tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2019. aasta meistri nimetus ja autasustatakse EJL kuldmedaliga. II ja III kohale tulnud jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedaliga.

 

Esikolmikusse jõudnud külalisvõistlejaid autasustatakse eraldi arvestuses medalite ja auhindadega.

 

Ametlikust autasustamistseremooniast peavad osa võtma iga võistlusklassi kõik autasustatavad. Autasustamistseremooniad toimuvad kohe pärast võistlussõite vastavalt ajakavale.

 

8. PROTESTID

Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast viimase võistleja finišeerimist, tagatisrahaks 55.- EUR’i.

Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste kohtunike kogu.

 

9. MEDITSIINILINE ABI

Meditsiinilist abi osutatakse võistluse finišipaigas esmaabipunktis.

 

10. TERVISEKINDLUSTUS

Väljavõte EJL võistlusreglemendi p-tist 1.8.2: Võistleja litsentsi taotlejal peab olema vähemalt vastava aasta 31. detsembrini kehtiv tervisekindlustus või õnnetusjuhtumikindlustus jalgrattavõistlustel osalemiseks.

 

11. MUU INFO

HAANJA RATTAKLUBI

Reg nr: 80219296

Võru maakond, Rõuge vald, Haanja küla, Rõuge tee 9, 65101
 

Võistluste korraldajate esindajad:
Tarmo Mõttus, info@haanjarattaklubi.ee; tel +3725155901

Juho Mattus, tel. 51905057, e-mail: juho.mattus33@gmail.com

EJL peasekretär Urmas Karlson, tel. 502 44 03, e-mail: ejl@ejl.ee

 

DHI võistluste sekretär: Birgit Tito, tel. 554 37 63, birgit.tito@gmail.com

Peakohtunik: Pait Peri +372 503 8056, peripait@gmail.com

Rohkem infot
Vähem infot

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X