04 juuli 2019

Eesti Meistrivõistlused mitmepäevasõidus/ 45. Rahvusvaheline Tartu noorte tuur

Kategooria: EMV
Aeg: 4. juuli 2019 - 6. juuli 2019
Asukoht: Tartu
Korraldaja
Andri Lebedev
andri.lebedev@gmail.com
 
Juhendid
Juhend

45. TARTU NOORTETUUR

EMV mitmepäevasõidus noortele (M16)

22. Janek Ermeli mälestusvõistlused

EJL EMV kategooria

 

1. Korraldus

1.1 45. Tartu Noortetuuri korraldab MTÜ Rein Taaramäe Rattaklubi vastavalt UCI võistlusmäärustele ja EJL reglemendile.

1.2 Võistlus viiakse läbi 04.-06.07. 2019. aastal ning on registreeritud Eesti Jalgratturite Liidu kalendris EMV kategooria võistlusena.

1.3 Velotuur koosneb proloogist ja neljast etapist, kogupikkusega 179,4 km.

 

Võistluste kava:

4. juuli

12.00 Proloog 1,4 km Tartu Laululava piirkonnas

18.00 I Etapp – grupisõit 54,0 km Otepää-Pühajärve-Otepää ringil (6 ringi). Start ja finiš Mäe tänaval. 2 mäefinišit (18km ja 36 km)

 

5. juuli

12.00 II Etapp – grupisõit 60 km Otepää-Restu-SihvaOtepää ringil (2 ringi). Start ja finiš Mäe tänaval. 2 vahefinišit (22,7 km ja 52,7km), 1 mäefinišit (29,0 km)

 

6. juuli

9.00 III – eraldistardist sõit 10 km Roiu-Uniküla-Kõivküla ringil 13,5 km

15.00 IV Etapp – grupisõit 54 km Roiu-Uniküla-Kõivküla ringil 3 vahefinišit (13,5 km; 27,0 km; 40,5 km)

 

 

2. Osavõtjad

2.1 43. Tartu Noortetuuril võisteldakse individuaalselt ja võistkondlikult.

2.1.1 Osaleda saavad kõik 2003 – 2004 aastal sündinud (M16 vanuseklassi litsentsi omavad) poisid.

2.1.2. Võistlema lubatakse ka N16 ja NJ vanuseklassi võistlejad. NJ vanuseklassi võistlejatel on lubatud kasutada ainult M/N16 vanuseklassile lubatud ülekandeid (7.01m).

2.1.3. Treeneri kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud taotluse alusel lubatakse erandkorras võistlusele ka M/N14 vanuseklassi võistlejad.

2.1.4 Maksimaalne sõitjate arv võistkonnas on 6.

2.2 Ülekannete piiranguid rakendatakse vastavalt Eesti Jalgratturite Liidu reglemendile, kus võistleja tohib kasutada ainult oma vanuseklassi ülekandeid, kitsendusega p.2.1.2 alusel NJ vanuseklassi võistlejatele. 

2.3 Osavõtumaks on 30 eurot iga võistleja kohta. Majutus ja toitlustamine toimub osaleva klubi kulul.

2.4 Eelregistreerimine toimub ametlikul ülesandmisvormil e-posti ejl@ejl.ee kaudu. Eelregistreerimine lõpeb kaks tööpäeva enne võistluse algust 30. juuni kell 24.00.

 

 

3. Võistluskeskus

3.1 Võistluskeskus on avatud 04. juulil kell 8.30-14.00 Laulupeo pst. 21 Tartus. Järgnevatel päevadel on võistluskeskus stardi-finišikohas.

3.2 Litsentside kontroll ja numbrite ning stardimaterjalide väljastamine 04. juulil kell 9.00 – 10.00 võistluskeskuses.

3.3 Võistkondade esindajate koosolek korraldatakse kohtunike kogu liikmete osavõtul 04. juulil kell 11.00 Laulupeo pst. 21.

 

 

4. Individuaalne paremusjärjestus

4.1 Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse välja võistleja etappide aegade summeerimise teel, millest on maha arvestatud vahe- ja lõpufinišite preemiasekundid.

4.2 Kui kaks või enam võistlejat on individuaalses üldparemusjärjestuses võrdse ajaga, siis määrab nende omavahelise paremusjärjestuse eraldistardis (k.a. proloog) ajamõõtja fikseeritud aeg sajandiksekundites, mis lisatakse koguajale. Kui seis on endiselt võrdne, liidetakse igal etapil saadud kohad ja viimasena võrreldakse kummagi võistleja kohti viimasel etapil (UCI määrus art. 2.6.015).

4.3 Üldparemusjärjestuse liider kannab tuuril KOLLAST särki.

 

 

5. Ajalised preemiad

5.1 Ajalisi preemiaid (kehtivad ainult individuaalsele üldparemusjärjestusele) antakse etappidel järgmiselt:

5.1.1 Igas vahefinišis antakse 3-le esimesele võistlejale vastavalt 3, 2 ja 1 preemiasekundit;

5.1.2 Iga etapi finišis, välja arvatud proloog ja eraldistart, antakse 3-le esimesele võistlejale vastavalt 10, 6 ja 4 preemiasekundit.

 

 

6. Aktiivseim sõitja

6.1 Aktiivseim sõitja selgitatakse välja aktiivsuspunktide summeerimise teel. Punkte antakse järgnevalt:

6.1.1 Igas vahefinišis antakse punkte kolmele esimesele võistlejale vastavalt 3, 2 ja 1 punkti;

6.1.2 Kõikide grupisõidu etappide finišis antakse punkte esimesele kümnele võistlejale vastavalt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 punkti.

6.2 Aktiivseim sõitja kannab PUNAST särki.

6.3 Vastavalt UCI määruste art. 2.6.017 rakendatakse võrdse punktide arvu korral aktiivseima sõitja arvestuses lõpliku paremusjärjestuse selgitamiseks järgnevaid eristamisaluseid kuni selgub parim:

a) Etapivõitude arv;

b) Vahefinišite võitude arv;

c) Lõplik üldparemusjärjestus aja järgi.

6.4 Et saada auhindu lõplikus paremusjärjestuses, peab võistleja olema läbinud võistlustrassi määrustejärgse ajalimiidi sees.

 

 

7. Mäekuninga arvestuse paremusjärjestus

7.1 Igas mäefinišis antakse punkte kolmele esimesele võistlejale vastavalt 3, 2 ja 1 punkti.

7.2 Lõplik paremusjärjestus mäekuninga arvestuses selgitatakse mäefinišites saavutatud punktide summeerimise teel.

7.3 Mäekuninga paremusjärjestuse liider kannab ROHELIST särki.

7.4 Vastavalt UCI määruste art. 2.6.017 rakendatakse võrdse punktide arvu korral mäekuninga arvestuses lõpliku üldjärjestuse selgitamiseks järgnevaid eristamisaluseid kuni selgub parim:

a) Esikohtade arv mäefinišites;

b) Parem koht lõplikus individuaalses üldparemusjärjestuses aja järgi.

7.5 Et saada auhindu lõplikus paremusjärjestuses, peab võistleja olema läbinud võistlustrassi määrustejärgse ajalimiidi sees.

 

 

8. Võistkondlik paremusjärjestus

8.1 Individuaalseid preemiasekundeid võistkondlikus arvestuses ei arvestata. Vastavalt UCI määruste art. 2.6.016 arvutatakse iga etapi võistkondlik paremusjärjestus iga võistkonna kolme parima võistleja aja summeerimise teel.

8.2 Võrdsuse korral etapil eristatakse võistkonnad vastava kolme parima võistleja kohtade summeerimise teel. Juhul kui võrdsus veel kehtib, eristatakse võistkonnad etapil parima koha saanud võistlejate alusel.

8.3 Võistkondlik üldparemusjärjestus arvutatakse igal sõidetud etapil iga võistkonna kolme parima võistleja aegade summeerimise teel. Võrdsuse korral rakendatakse järjekorras järgmisi kriteeriume, kuni parim võistkond on selgunud:

a) Esimesi kohti võistkondlikus arvestuses päevade arvu järgi;

b) Teisi kohti võistkondlikus arvestuses päevade arvu järgi jne.

Juhul kui võrdsus ikka veel kehtib, reastatakse võistkonnad nende parima võistleja koha alusel individuaalses üldparemusjärjestuses.

8.4 Iga võistkond, kellel on osalema jäänud alla kolme võistleja, eemaldatakse võistkondlikust arvestusest.

 

 

9. Ajalimiidid

9.1 Ühisstardist sõidetavatel etappidel on ajalimiit 20% võitja ajast, eraldistardist etapil 25%.

9.2 Kohtunike kogul on eriolukorras, pärast korraldajatega konsulteerimist, õigus ajalimiiti muuta (force majeure).

9.2 MN 14 vanuseklassi võistlejad, kes ei mahtunud ajalimiiti, saavad järgmisel etapil startida väljaspool võistlusarvestust.

 

 

10. Eraldistardist sõit

10.1 Kolmandal etapil, mis sõidetakse eraldistardist, stardivad võistlejad 1-minutilise intervalliga vastupidises järjekorras üldparemusjärjestusele. Kohtunike kogu võib stardijärjekorda muuta, et ära hoida ühe ja sama võistkonna kahe võistleja järjestikku startimist.

10.2 Proloogiks, mis sõidetakse eraldistardist, koostab võistkondade stardijärjekorra kohtunike kogu juuresolekul arvuti. Oma võistlejate startimise järjekorra otsustab iga võistkonna esindaja ja annab sellest võistluse peasekretärile teada võistlejate numbrite kättesaamisel.

 

 

11. Autasustamine

11.1 Lõpuautasustamine toimub 6. juulil kell 18.00 Roiu spordihoones.

11.2 Iga etapi kolme parimat autasustatakse järgmise etapi stardis. III ja IV etapi võitjaid autasustatakse lõpuautasustamisel.

11.3 Lõppkokkuvõttes kümmet paremat autasustatakse auhinnaga. Lisaks autasustatakse tuuri aktiivseimat sõitjat, mägedekuningat ja võitjat võistkonda

11.4 EMV mitmepäevasõidus M16 vanuseklassis esikohale tulnud EJL litsentsiga jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi MEISTRI nimetus ja teda autasustatakse EJL kuldmedaliga. II ja III kohale tulnud EJL litsentsi omavaid jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedaliga. Esimese kolme hulka jõudnud külalisvõistlejaid EMV medalitega ei autasustata. Antud mitmepäevasõidul osalevad muude (M/N14, N16, NJ) vanuseklasside võistlejad, kes võistlevad koos juhendis lubatud tingimustel ja tulevad auhinnalistele kohtadele, autasustatakse võrdsetel alustel M16  vanuseklassi võistlejatega.

11.5 Võistkondlikult autasustatakse I, II ja III kohta EMV diplomiga.

 

 

12. Tehniline abi ja raadioside

12.1 Tehnilise abi saateautot võib võistlusrajal võistluse toimumise ajal juhtida ainult kehtivat saateautojuhi, võistleja, treeneri, mehaaniku või manageri litsentsi ja sõiduki juhiluba omav võistkonna esindaja.

12.2 Tehnilise abi osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema varustatud võistluse raadiosidega ühilduva raadiosaatjaga. Klubidel on võimalik rentida raadiojaamasid ainult ettetellimisel hinnaga 10 eurot päev.

 

 

13. Võistkonna esindaja kohustused

a) Võistlejate informeerimine võistluste juhendist, ajakavast ja muu ametliku teabe edastamine;

b)  Korraldajate juhiste täpne ja õigeaegne järgimine;

c) Võistkonna liikmete tekitatud kahjude (nt. kahjud majutus– või  toitlustusasutustes, parkimistrahvid jne.) tasumine;

d) Raadiosaatjate kohene tagastamine pärast võistluse lõppu;

e) Võistlejate ettevalmistamine autasustamiseks ja nende õigeaegne kohaletoomine tseremooniatele

 

 

14. Karistused ja protestid

14.1 Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI määrustele ja proteste esitatakse EJL võistlusregelemendi kohaselt.

 

 

15. Keskkond

15.1 Võistlejatel on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD!

 

 

16. Tulemused ja info

16.1 Võistlustel on elektrooniline ajavõtt ja fotofiniš.

16.2 Tulemused avaldatakse EJL kodulehel www.ejl.ee.

 

 

16. Oluline informatsioon

Võistluse direktor: Andri Lebedev, tel. +372 56697464, e-mail: Andri.lebedev@gmail.com

Võistluse peakohtunik: Pait Peri +3725038056 peri.pait@gmail.com                         

Võistluse peasekretär: Aivo Maripuu +37256223701            

Rohkem infot
Vähem infot

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X