22 mai 2021

Eesti meistrivõistlused kriteeriumis/ MAXILLA 63. Elva tänavasõit

Kategooria: EMV
Aeg: 22. mai 2021
Asukoht: Elva
Korraldaja
Austa Rattaklubi
+3725184892
info@austa.ee
 
Juhendid
Juhend

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED KRITEERIUMIS / 63. ELVA TÄNAVASÕIT

Rudolf Tamme XVIII mälestusvõistlus

2-kordse olümpiavõitja Erika Salumäe XV karikavõistlus

 

 

VÕISTLUSJUHEND

 

 1. Korraldus

Eesti Meistrivõistlused kriteeriumis / 63. Elva Tänavasõidu korraldaja on Austa Rattaklubi. Võistlus viiakse läbi vastavalt EJL võistlusreglemendile, UCI võistlusmäärustele ja käesolevale juhendile.

Võistlus toimub 22. mail 2021. algusega kell 11:00 Elva linnas, Elva Gümnaasiumi juures, Puiestee 2.

 

 1. Osavõtjad ja võistlusklassid

Osalema lubatakse EJL või UCI liikmesriigi litsentsiga järgmiste vanuseklasside jalgratturid:

 • N/M16, NJ/MJ, NU/MU, NE/ME, N/MSport – N/MSeeniorid
 • N/M12, N/M14 (nimetatud klassides litsentsi ei nõuta)

Sport ja Seenior klasside jalgratturid võistlevad ühises absoluutarvestuses. 63. Elva Tänavasõit on N16/M16, NJ/MJ, NU/MU, NE/ME vanuseklassidele Eesti kriteeriumisõidu meistrivõistlused ning Sport-Seeniorid (ühises absoluutarvestuses) vanuseklassidele Eesti esivõistlused.

 

 1. Võistluskeskus

Võistluskeskus on avatud 22. mail 2021 kella 8:00 – 17:30 ja võistluste sekretariaat asub Elva Gümnaasiumi ees, Puiestee 2. Klubide litsentseeritud esindajad saavad kinnitada oma võistlejate osalemise kell 8:00 – 9:30. Klubide esindajate ja kohtunikekogu liikmete koosolek toimub sekretariaadis kell 10:00.

 

 1. Majandamine

Võistlejate ja esindajate kulud kannab neid lähetav organisatsioon. Võistlejate stardimaksud on järgmised:

KLASS

EELREG.

JÄREL- JA KOHAPEAL REG.

 • N/M12

3€

5€

 • N/M14, N16

7€

10€

 • M16, NJ/MJ

12€

15€

 • N/MU, N/ME

25€

30€

 • N/MSport – N/MSeeniorid

25€

30€

NB! Eelregistreerunuks loetakse võistleja üksnes peale stardimaksuarve tasumist, mis edastatakse lähetava organisatsiooni esindajale 1 ööpäeva jooksul. Järel- ja kohapeal registreerimisel üksnes sularahas.

 

 1. Orienteeruv ajakava
 • 11:00    N12, M12                                         4 x 1,3 km lõpufinišiga
 • 11:20    N14, N16                                          6 x 1,3 km punktisõit, VF 3.ringil
 • 11:45    M14                                                   9 x 1,3 km punktisõit, VF igal 3. ringil
 • 12:15    M16                                                   12 x 1,3 km punktisõit, VF igal 3.ringil
 • 12:55    NJ, NU, NE, NSport – NSen           15 x 1,3 km punktisõit, VF igal 3.ringil
 • 13:30   Autasustamine N12, M12, N14, M14, N16, M16

 

 

 

 • 14:10    MJ                                                      24 x 1,3 km punktisõit, VF igal 3. ringil
 • 15:10    ME, MU                                            33 x 1,3 km punktisõit, VF igal 3. ringil
 • 16:20    MSport – MSeenior                        21 x 1,3 km punktisõit, VF igal 3. ringil
 • 17:30   Autasustamine NJ, NU, NE, MJ, MU, ME, MSport – Msen

 

Allkirjade andmine stardilehele algab stardialasse pääsul 30 minutit enne vastava vanuseklassi starti ja lõpeb 10 minutit enne vastava vanuseklassi starti.

 

 1. Tulemuste arvestamine

Lõpufinišiga sõidus selgitatakse paremusjärjestus lõpufiniši alusel.

Punktisõitudes toimub vahefiniš igal 3.ringil, kus antakse punkte neljale esimesele vastavalt 5-3-2 ja 1 punkt. Lõpufinišis antakse kahekordsed punktid.

Vahefinišites punktideta jäänud võistlejad saavad oma koha finišiprotokollis lõpufiniši alusel.

Ratturid, kes kaotavad liidrile ringiga loetakse ajalimiidi ületajateks ja kutsutakse kohtunikekogu poolt rajalt ära ega saa tulemust lõpuprotokolli, juhul kui on sõidetud vähem kui 50% distantsist.

Punktisõitudes antakse kummi purunemise või tuvastatud tehnilise rikke korral kohtuniku otsuse alusel üks neutraalring. Peale neutraalringi saab võistleja võistlust jätkata, kuid ta ei saa teenida preemiapunkte järgmises vahefinišis.

 

 1. Autasustamine ja auhinnad

Autasustamine toimub vastavalt ajakavale:

 • M16, N16, MJ, NJ, MU, NU, ME, NE vanuseklasside kolme esimest jalgratturit autasustatakse EMV medali ja diplomiga
 • N/MSport – N/MSen vanuseklasside kolme esimest jalgratturit autasustatakse Eesti esivõistluse medali ja diplomiga
 • M12, M14, M16, MJ, MU, ME, MSport – MSen vanuseklassi kolme esimest jalgratturit autasustatakse Rudolf Tamme mälestusvõistluse karika ja diplomiga
 • N12, N14, N16, NJ, NU, NE, NSport – NSen kõigi vanuseklasside kolme esimest jalgratturit autasustatakse Erika Salumäe karikavõistluse karika ja diplomiga

 

EMV-l esikohale tulnud EJL litsentsiga jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2021. aasta meistri nimetus ja teda autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga, teisele ja kolmandale kohale tulnud EJL litsentsiga ratturit autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga. N/MSport – N/MSen võistlusklassi Eesti esivõistluste kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga

ME/MU ning NE/NU/NJ võistlusklasside EMV võitjad kriteeriumis selgitatakse välja koos ja tulemuste kohta antakse välja üks finišiprotokoll. Juhul kui ME võistluse esikolmikusse pääseb MU või NE võistlusel vastavalt NU või NJ võistlusklassi rattur, autasustatakse teda vastavalt saavutatud kohale ME või NE võistlusklassi kuld-, hõbe- või pronksmedaliga. Lisaks autasustatakse MU, NU ja NJ võistlusklassi kolme paremat ratturit vastavalt MU, NU ja NJ klassi EMV medalitega lõpuprotokolli väljavõtte alusel.

Vanuseklasside MU/ME ja NJ/NU/NE rahaline auhinnafond kokku on 500 eurot:

 • I koht 120 €
 • II koht 80 €
 • III koht 50 €

 

Kõigilt rahalistelt auhindadelt arvestatakse maha tulumaks. EMV medaleid antakse välja ainult EJL litsentsi omavatele võistlejatele. Juhul, kui M16-ME vanuseklassis on osalejaid vähem kui  4 ja N16-NE vanuseklassis vähem kui 3, siis vastavas vanuseklassis EMV medaleid välja ei jagata.

Reitingu punkte jagatakse:    

 • M/N16, N/MJ, N/MU, N/ME, Seeniorid ja Sport EJL reitingu koostamise juhendi alusel (EJL võistlusreglement Lisa 2) ja reitingutabeli 1. alusel (EJL võistlusreglement Lisa 3).

 

 1. Registreerimine

Eelregistreerimiseks edastada osaleja-/te andmed e-postile registreerimine@austa.ee EJL ametlikus võistlustele ülesandmisvormis (ülesandmisvormi leiad www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/-> Blanketid -> Ametlik võistlustele ülesandmisvorm).

 

Eelregistreerimine lõpeb 19. mail 2021 kell 24:00.

 

Võistlejate litsentside kontroll toimub sekretariaadis eelülesandmise põhjal.
Startijate lõplik kinnitamine toimub võistluskeskuses laupäeval, 22. mail kell 08:00-09:30.

Stardimaterjalide väljastamine algab laupäeval, 22. mail kell 08:00 ning kestab kuni tund enne vastava vanusegrupi stardi aega.

 

Eelregistreerunuks loetakse võistleja üksnes peale stardimaksuarve tasumist, mis edastatakse lähetava organisatsiooni esindajale 1 ööpäeva jooksul. Järel- ja kohapeal registreerimisel üksnes sularahas.

 

Eelregistreerimist ehk soodushinnaga registreerimist pole võimalik sõltumata osalemata jätmise põhjusest tühistada samuti pole võimalik ringi registreerida teise osaleja nimele. Palume võistlejatel mõista, et eelregistreerimise osalustasu ei tagastata ega kanta järgmistele osavõistlustele edasi sõltumata osalemata jätmise põhjusest.

 

 1. Meditsiiniline abi

Esmase meditsiinilise abi tagab võistluste arst kes asub võistluskeskuses.

 

 1. Karistused

Karistused on vastavalt UCI määrustele.

 

 1. Muud

Võistluste start ja finiš asuvad Elva linnas Puiestee tänaval Elva Gümnaasiumi kõrval. Trass kulgeb: Puiestee – Liiva – Tähe – Puiestee tänavatel. Ringi pikkus on 1,3 km. Liiklus võistlustrassil suletakse alates 10:00. Võistlustrassiga tutvumine on lubatud kell 10:10 kuni 10:45. Võistluste ajal on võistlustrassil soojenduse tegemine keelatud. Soojendust toimub avatud liiklusega kõrvaltänavatel. Kõik käesolevas juhendis kajastamata küsimused lahendab võistluste kohtunikekogu koos võistluste peakorraldajaga.

 

 1. COVID-19 käitumisjuhend

Korraldaja järgib Vabariigi Valitsuse ja EJL poolt välja töötatud koroona viiruse leviku tõkestamise juhendeid, millest tulenevalt jätab korraldaja endale õiguse muuta võistluse mahtu.

Tervise kontrolli tegemine on klubi/võistkonna esindaja või sportlase vastutada. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui võistluste korraldajate) võistlustel osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.

Näomaskide kandmine on KOHUSTUSLIK terve ürituse kestusel, sealhulgas õues. Ratturid ei pea näomaski kandma soojenduse, treeningu ja võistluse ajal.

 

 1. Info

Peakorraldaja: Austa Rattaklubi

Caspar Austa, +372 5184892, info@austa.ee

 

Peakohtunik:    Kuldar Põder 

                                            Kuldar Põder, +372 5106030

 

Peasekretär:     Avely Austa

                                            Avely Austa, +372 55 622 399, info@austa.ee

 

Rohkem infot
Vähem infot
Toetajad

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X