24 okt 2020

Saint-Gobain Glass Estonia Eesti Meistrivõistlused cyclo-crossis

Kategooria: EMV
Aeg: 24. oktoober 2020
Asukoht: Elva
Korraldaja
Eesti Jalgratturite Liit
+372 6031545
ejl@ejl.ee
Juhendid
Juhend

Kinnitatud 21.09.2020.

Raimo Ronimois, peakohtunik

 

SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA EESTI MEISTRIVÕISTLUSED CYCLO-CROSS´IS

UCI CN CX

24. oktoober 2020

Elva linn, Elva vald, Tartumaa

 

JUHEND

 

1. KORRALDUS

Võistluse korraldaja on Austa Rattaklubi koos Eesti Jalgratturite Liiduga. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI CX määrustele ja EJL võistlusreglemendile. Võistluste nimisponsor on Saint-Gobain Glass Estonia ja võistluste korraldust toetab Elva vald.

 

 

2. AEG JA KOHT

Võistlus toimub 24. oktoobril 2020. a Elva linnas, Tartumaal. Võistluskeskus asub Elva Spordihoone ees, aadressil Tartu mnt 3 ja on avatud 24. oktoobril kell 08:00-18:00.

Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub laupäeval 24. oktoobril kell 10:00 võistluskeskuses.

 

 

3. OSALEJAD

Eesti Meistrivõistlustel (EMV) ja Eesti esivõistlustel on osalemisõigus kehtivat litsentsi omavatel ratturitel. EMV viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele:

M16/N16 2005-2006

MJ/NJ      2003-2004

MU/NU   1999-2002

ME/NE    1998 ja varem sündinud

MSen/NSen 1 1982-1991

MSen/NSen 2 1972-1981

MSen/NSen 3 1967-1971

MSen 4 1962-1966

MSen 5 1957-1961

Eesti esivõistlused viiakse läbi võistlusklassides MSport/NSport 1992-2002. 

 

Erisus: Eesti Meistrivõistlustel avatakse vanuseklass juhul, kui M16-MSen4 klassis on osalejaid vähemalt 4, N16-NSen, MSen5-8 vähemalt 3.  Kui võistlejaid on vähem kui vastavalt 4 või 3, siis nendes vanuseklassides meistritiitleid ei väljastata ja nad liidetakse tugevama vanuseklassi samast soost võistlejatega.

 

 

4. REGISTREERIMINE

Eelregistreerimine toimub läbi EJL-i iseteeninduskeskkonna (https://iseteenindus.ejl.ee/et/registreeru) ja lõpeb kolmapäeval, 21. oktoobril 2020. a. kell 24:00.

Võistlejate litsentside kontroll toimub EJL sekretariaadis eelülesandmise põhjal.
Startijate lõplik kinnitamine toimub võistluskeskuses laupäeval, 24. oktoobril kell 08:00-09:30.

Stardimaterjalide väljastamine algab laupäeval, 24. oktoobril kell 08:00 ning kestab kuni tund enne vastava vanusegrupi stardi aega.

NB! Võistlejad, kes on nõuetekohaselt eelregistreeritud ja kelle puudumisest pole võistkonna esindaja startijate lõpliku kinnitamise ajal sekretariaati teavitanud, sisestatakse ametlikku startijate nimekirja.

Vastavalt UCI CR art. 1.2.055 karistatakse ametlikus startijate nimekirjas olevat võistlejat mittestartimise eest rahatrahviga 50 eurot.

Tervislikel põhjustel tohib võistlejale mittestartimise loa (või korralduse) anda võistluste arst.

 

 

5. STARDIMAKSUD

MSen1-5, NSen1-5 vanuseklassi ja MSport ning NSport klassi ratturitele on stardimaks 25 eurot ning see tuleb tasuda eelregistreerimisel EJL-i iseteeninduskeskkonna kaudu. Osavõtjate nimekirja kantakse ainult need osalejad, kes on tasunud osavõtumaksu 21. oktoobri kella 24:00-ks.

 

 

6. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE

Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal.

Võistlusklassides NE/NU/NJ, ME/MU ja MJ antakse punkte UCI individuaalse edetabeli jaoks vastavalt UCI määrustele järgmiselt: 

 

UCI reiting

Koht

Mehed/Naised eliit

Mehed/Naised U23

Mehed/Naised juuniorid

1

100

60

30

2

60

40

20

3

40

30

15

4

30

25

12

5

25

20

10

6

20

15

8

7

15

10

6

8

10

5

4

9

5

3

2

10

3

x

1

11

x

x

x

 

 

EJL reiting

CYCLO – CROSS

Koht

EK

1

50

2

30

3

20

4

15

5

12

6

10

7

7

8

5

9

3

10

1

11

1

12

 

 

 

7. RAJAINFO

Võistlussõidud toimuvad 3 km  pikkusel ringil. Rada tähistatakse osaliselt üks nädal enne starti. Rajaskeem on toodud võistlusjuhendi lisas.

Võistluspäeval on võistlusrada soojenduseks avatud kell 8:00–10:45 ja 13:10-13:35.

Võistluste ajal on võistlusrajal soojendus ja treenimine keelatud.

 

 

8. AJAKAVA

24. oktoober 2020

 

 

 

Tegevus

Kellaaeg

Võistlusklass

Kestus

Osavõtjate kinnitamine

08:00-09:30

 

 

Võistlusrada avatud soojenduseks

08:00-10:45

 

 

Stardimaterjalide väljastamine

08:00-15:00

 

 

Esindajate koosolek

10:00-10:30

 

 

 

I start

11:00-11:30

M/N16

30 min

II start

11:45-12:15

MSen 3, MSen 4, MSen 5

30 min

III start

12:30-13:10

MJ

40 min

Võistlusrada avatud soojenduseks

13:10-13:35

 

 

Autasustamine

13:30-13:45

M/N16, MSen 3-5, MJ

 

IV start

14:00-14:40

MSport, MSen 1, MSen 2

40 min

V start

15:00-15:40

NE, NU, NJ, NSen 1, NSen 2, NSen 3, NSport

40 min

VI start

16:00-17:00

MU, ME

60 min

Autasustamine

17:15-17:30

NE, NU, NJ, NSen 1-3, MU, ME, MSport, NSport, MSen 1-2

30 min

 

 

9. STARDI KORRALDUS

Võistlejate starti kutsumise järjekorra aluseks on UCI CX reeglid. Starti kutsutakse vastavalt UCI 2020. a.  jooksvale reitingule, 2019. aasta EMV tulemustele ning seejärel arvestatakse Lezyne CX 2020. a. karikasarja tulemusi nelja etapi kokkuvõttes.

 

 

10. AJALIMIIT

Võistlejad, kes kaotavad liidrile enam kui ringiga enne 60% distantsi läbimist, ei saa kohta lõpuprotokollis.

Võistlusel rakendatakse 80% reeglit vastavalt UCI CX võistlusmäärustele.

 

 

11. AUTASUSTAMINE

EMV-l esikohale tulnud EJL litsentsiga jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2020. aasta meistri nimetus ja teda autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga. Ühtlasi autasustatakse ME, NE, MU, NU, MJ ja NJ klasside Eesti meistreid meistrisärgiga EJL reglemendi alusel.

Teisele ja kolmandale kohale tulnud EJL litsentsi omavaid jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga.
Sport võistlusklassi Eesti esivõistluste kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga.

 

Erisus: Juhul kui ME võistluse esikolmikusse pääseb MU või NE võistlusel mõne muu  naiste võistlusklassi rattur, autasustatakse teda vastavalt saavutatud kohale ME või NE võistlusklassi kuld, hõbe- või pronksmedaliga ja võitjat Eesti meistri särgiga. Lisaks autasustatakse MU, NU, NJ, NSport ja NSen1-3 võistlusklassi kolme paremat ratturit vastavalt oma vanuseklassi EMV medalitega lõpuprotokolli väljavõtte alusel. II ja III kohale tulnud EJL litsentsi omavaid jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga.

 

Ametlikust autasustamistseremooniast peavad osa võtma kõik läbiviidud aladel auhinnakohtadele tulnud sportlased. Autasustamisele mitteilmunud sportlased kaotavad õiguse auhindadele ja neid võidakse karistada rahatrahviga vastavalt UCI võistlusmäärustele.

Rahaline auhinnafond on 960 eurot. Rahalise preemiaga autasustatakse MJ, MU/ME ja NJ, NU/NE võistluse esikolmikut järgmiselt:

 

Vanuseklass

I koht

II koht

III koht

NJ

100

50

30

MJ

100

50

30

NE/NU

150

100

50

ME/MU

150

100

50

 

Kõikidest auhinnarahadest arvestatakse maha Eesti Vabariigi kehtiv eraisiku tulumaks 20%.

 

 

12. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE

Võistkondadel on õigus saata oma esindaja koos vahetusrataste, tööriistade, tagavaraosade jms-ga tehnilise abi andmiseks ettenähtud tähistatud boksialasse. Boksialasse sisenemiseks tuleb esitada  sekretariaadist väljastatud kaelakaart. Kõrvaliselt isikutel ei ole lubatud boksialasse siseneda.

Rattur võib kasutada boksirada vaid selleks, et vahetada oma sõiduvahendit või selle ratast.

 

 

13. MEDITSIINILINE ABI

Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi- ja finišipaigas.

 

 

14. ANTI-DOPING

Eesti Meistrivõistlustel kehtivad UCI ja Eesti dopinguvastased reeglid ning SA-l Eesti Antidoping on õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas. Täpsem info aadressil: http://www.antidoping.ee.

 

 

15. PROTESTID, KARISTUSED

Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast vastava võistlusstardi võitja lõpetamist.

Võistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt UCI määrustele.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu lähtuvalt UCI määrustest.

 

 

16.  MUU INFO

Korraldaja tagab võistluste ajaks toitlustuse, pesemisvõimaluse ja jalgrataste pesu.
 

Korraldaja: Austa Rattaklubi
Võistluste direktor:     Caspar Austa,             tel. +372 5184892,     e-post: info@austa.ee

Peakohtunik:   Raimo Ronimois,        tel. +3725045168,      e-post: raimo.ronimois@gmail.com

Finišikohtunik: Rein Solnask,              tel. 56471675,            e-post: rein.solnask@gmail.com

Peasekretär:   Mihkel Nanits,            tel. 55689622,            e-post: mihkel.nanits@gmail.com

 

 

            

Rohkem infot
Vähem infot
Toetajad
Toetajad

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X