29 mai 2022

Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli

Kategooria: 2. kategooria
Aeg: 29. mai 2022 - 5. juuni 2022
Asukoht: Lõuna-Eesti
Juhendid
 • 1. Üldinfo
 • 2. Osalemise üldised reeglid
 • 3. Registreerimine ja ümberregistreerimine
 • 4. Osavõtutasud
 • 5. Ajavõtt ja tulemuse üleslaadimine
 • 6. Korraldus stardis / finišis ja rajal
 • 7. Ajalimiidid
 • 8. Stardigrupid
 • 9. Stardimaterjalide väljastamine
 • 10. Ajavõtt ja tulemused
 • 11. Autasustamine
 • 12. Ürituse ärajäämine
1. Üldinfo

1.1. 41. Tartu Rattaralli virtuaalsõidu (VS) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ning juhatuse ja volinike kogu otsustele. VS on 41. Tartu Rattaralli alamüritus ja täiendab maratoni põhidistantse. Virtuaalsõidul osalemiseks tuleb eraldi registreerida. 
 
1.2. 41. Tartu Rattaralli virtuaalsõit toimub 20. maist kuni 5. juunini 2022.

 • Virtuaalsõit on nn. kaugosalusega jalgrattasündmus, millel saab osaleda endale sobivas kohas ja ajal. Ettenähtud distantsi saab läbida mis tahes päeval etteantud ajavahemikus. 
 • Valikus on distantsid 128 km, 59 km ja 28 km. Valitud distants tuleb läbida ühekorraga. Vahepeal peatudes ei panda kella seisma.
 • Eraldi distantsina on võimalik valida ralli kombo, mille puhul võib 128 km distantsi läbida virtuaalsõidu perioodi vältel osade kaupa. Iga osa minimaalne pikkus on 12,8 km.
 • Peale tavalise jalgratta on erandkorras virtuaalsõitu lubatud läbida ka elektrijalgrattaga.
 • Distantsi võib läbida kas RR ametlikul rajal või vabalt valitud omale sobivas kohas ja rajal. RR ametlikud rajad on virtuaalsõidu perioodi vältel tähistatud.
 • Virtuaalsõit ei ole võistlus, paremusjärjestuse koostamist ega autasustamist ei toimu, osaluskord läheb arvesse Tartu Maratoni Kuubiku sarjas (iga osaleja saab 1 punkti) ning hõbe-, kuld- ja saadikumärkide arvestuses, juhul kui samal aastal pole osalejal tulemust RR põhisõidult.

 

1.3. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või žürii jooksvalt.

2. Osalemise üldised reeglid

2.1. Osavõtt VS-st toimub omal riisikol. Tavaliiklus ei ole suletud. KOHUSTUSLIK on kõigi liikluseeskirjade järgimine. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

 

2.2. Osaleda võivad kõik 2007. aastal (kahel lühemal distantsil 2010. aastal) või varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.   

 

2.3. VS-l osalemiseks väljas liikumine peab toimuma vastavalt osaleja asukoha riigi eriolukorra ja sellel ajahetkel kehtivatele üldistele liikumisreeglitele. VS-l osalemine ei anna õigust kehtestatud piiranguid eirata. Terviseohutuse huvides soovitame virtuaalsõidul osaledes hoida teiste inimestega vahet vastavalt Terviseameti soovitustele. Märgates terviseprobleemiga inimest, palume helistada hädaabinumbril 112.  

 

2.4. Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 

3. Registreerimine ja ümberregistreerimine

3.1. Osavõtjate registreerimine toimub internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee kuni 05.06.2022 kell 23.59.

 

3.2. Ümberregistreerimine (osavõtja nime ja/või distantsi vahetus, ümberregistreerimine põhiürituselt virtuaalsõidule või vastupidi) toimub kodulehe iseteeninduskeskkonnas kuni 05.06.22 kell 23.59. Lühemalt distantsilt pikemale ümber registreerides või mittekehtiva soodustuse korral tuleb juurde maksta osalustasude vahe.

 

3.3. Registreerimisega 41. Tartu Rattarallii virtuaalsõidule kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva juhendiga.

 

3.4. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).

4. Osavõtutasud
Kuupäev128 km ja kombo 128 km59 km28 km
kuni 05.06.202245 €35 €15 €

 

4.1. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata.
Kõikides osavõtutasudes kehtib kuni 18-aastastele ja Eesti Vabariigi pensionäridele 50% hinnasoodustus (v.a. ümberregistreerimistasu). Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus -10%) ei laiene.

 

4.2. Osavõtjale kindlustatakse: digitaalne stardinumber, tulemusega lõpetajale 41. Tartu Rattaralli medal (saadetakse postiga 2 nädala jooksul pärast tulemuse kinnitamist) ja nimeline elektrooniline diplom, tähistatud Rattaralli rajad (vt punkt 2), kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile (ei saadeta postiga, kättesaamine KTM ürituste võistluskeskustest või büroost lahtiolekuaegadel).

5. Ajavõtt ja tulemuse üleslaadimine

5.1. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms). 
 
5.2. Tulemuse saamiseks: 

 • Klubi Tartu Maraton kodulehel tuleb registreerida soovitud distantsile ja maksta osalustasu.
 • Läbida ürituse toimumisperioodi jääval päeval valitud pikkusega distants ja fikseerida see oma mõõteseadmega. Palume kindlasti mõõteseadmelt kontrollida, et läbitud maa oleks vähemalt sama pikk kui valitud distants. 
 • Laadida mõõteseadme logifail hiljemalt 6. juunil kell 23.59 üles KTM kodulehel virtuaalsõidu osalejate nimekirjas. Faili saab üles laadida korduvalt, arvesse läheb viimane.
 • Medali saatmise eelduseks on korrektse postiaadressi sisestamine. 
 • Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena interneti kodulehel www.tartumaraton.ee. Ametlikud tulemused avaldatakse 10. juunil kell 17.00 interneti kodulehel.
 • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni 8. juuni kella 17.00-ni. 
   

5.3. Virtuaalsõidu tulemust ei arvestata stardigrupi määramisel järgnevatel aastatel.

6. Korraldus stardis / finišis ja rajal

6.1. Teeninduspunktid.

 

6.1.1. 128 km rajal on 5 teenindus-toitlustuspunkti (TP), 60 km rajal on 2 TP-d ja 27 km rajal on 1 TP (vt. Rajakaart).

 

6.1.2. 128 km distantsil on alates teisest joogipunktist võimalik saada jooki Enervit rattapudelis.

 

6.1.3. Teeninduspunktides pakutakse Enervit spordijooki, vett, banaani, rosinaid, saiakest, leiba, soola, soolakurki. Viimases, Luunja/ RC Cola punktis lisaks koolat.

 

6.2. Prügialad.

Meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Võistluste rajal on tähistatud prügiala enne ja pärast iga TP-d. Samuti on tähistatud kaks täiendavat prügiala rajalõikudel, mis oma profiililt on söömiseks/joomiseks sobilikud ja kus see eeldatavalt toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto- ja videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv. 

 

6.3. Tehnilist abi osutatakse TP-des ja stardis. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei taga. Igal osalejal on rangelt soovituslik võtta rajale kaasa oma varu õhukumm ja pump. Rajal liiguvad ka tehnilise abi masinad ja helistades telefonil +372 53 001 460 on võimalik endale kutsuda abi kui enda vahenditega rattariket ei ole võimalik parandada.

 

6.4. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi ja EPR Tartumaa Seltsiga. TP-des ja rajal osutavad abi kvalifitseeritud meditsiinitöötajad, kelle kasutuses on kiirabiautod. Märgates rajal hädasolijaid, palume osalejail teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.

 

6.5. Kaotatud-leitud asjad rajal tuleb anda teeninduspunktis TP ülema kätte, kust need tuuakse finišisse. Kaotatud-leitud asju saab kätte finišis Kaotatud/leitud asjade punktist ja Klubist Tartu Maraton 1 kuu jooksul pärast üritust.

7. Ajalimiidid

7.1. Rattaralli läbimiseks on järgmised ajalimiidid (ajalimiidi arvestus algab esimesest stardilaine stardiajast):  

 • 128 km distants - 7 h, keskmine kiirus 18 km/h, finiš suletakse kell 18:00.
 • 60 km distants - 4 h 45 min, keskmine kiirus 18 km/h, finiš suletakse kell 14:00.
 • 27 km distants - 2 h, keskmine kiirus 13,5 km/h, finiš suletakse kell 11:30.

 

7.2. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-dest katkestajate bussiga finišisse. Raskete ilmastikuolude korral võidakse ajalimiite võistluspäeval korrigeerida.

8. Stardigrupid

vt. ka  P.2.3.

 

8.1. Tartu Rattaralli 128 km stardigruppidesse paigutatakse algselt Gran Fondo sarja reeglite alusel vanusegruppide järgi (vt p 5.4 ja 5.5.)

 

 

 

8.2. Eliitgruppi paigutuse korral ei osaleta Gran Fondo sarja arvestuses. Eliitgruppi paigutust saavad taotleda:

 • Kehtiva M/NEliit, M/NU, M/NJ jalgratturi litsentsi omanikud (välja antud UCI-sse kuuluva rahvusliku jalgrattaliidu poolt),
 • 2019. aasta Tartu Rattarallil pikal distantsil 1.-100. koha saavutanud,
 • n-ö saadiku staatusega ratturid,
 • rattureil, kel puudub Tartu Rattaralli 2019. aasta tulemus ja kehtiv litsents, arvestatakse teistel rattavõistlustel (2019. aasta ja hiljem) saavutatud tulemusi, mis on võrdväärsed 2019. aasta rattaralli (124 km) 1-100 kohaga. Registreerudes saata taotlus oma sõitude tulemustega ning interneti link vastavale protokollile aadressile tartumaraton@tartumaraton.ee hiljemalt I registreerimisvooru lõpuks 5.05. Hilisemaid taotlusi ei arvestata. 
 • Startima peab võistlusnumbri värvile või eeldatavale lõpetamise ajale vastavast stardikoridorist. Startides oma stardinumbrile vastavast stardigrupist tagantpoolt tempogrupis või eespoolt eliit- ja saadikute grupist, ei osaleta GRAN FONDO arvestuses.
 • Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse 2 nädalat pärast esimese registreerimisvooru lõppu, numbriline stardiprotokoll avaldatakse kolm päeva enne võistluse toimumist.

 

8.3. 60 km-l on stardigrupid vastavalt eeldatavale sõiduajale (vt p. 2.3.2):

 • alla 1h 45min
 • 1h 45min - 2h
 • 2h - 2h 30min
 • üle 2h 30min

 

8.4. 27 km on üks  stardigrupp.

9. Stardimaterjalide väljastamine

9.1. Stardimaterjalide väljastamine toimub:

 

 • Võistluskeskuses Tartus (Turu tn, Aura keskuse esine parkla):
  • 27.05 kell 12:00-19:00;
  • 28.05 kell 9:00-19:00.

 

 • Stardipaigas (Eesti Rahva Muuseumi B-parklas):
  • 29.05 kell 8:00-11:25.
10. Ajavõtt ja tulemused

10.1. Ajavõtt toimub elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud juhtrauale kinnitatava stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada, kokku murda ega mingil muul moel kahjustada. Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajale tagastada.


10.2. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattaralli vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval 41. RR stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud antud numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Lisaks on kõigil osalejatel ka sadulanumber ja kõikidel 128 km distantsi osalejatel 1 seljanumber (rattasärgi tasku keskele). Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel.

 

10.3. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil ja internetis TM-i kodulehel. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 www.tartumaraton.ee veebilehel.

 

10.4. Diskvalifitseeritakse vale nime ja/või numbri all osalenu, kahe või enama ajavõtukiibiga osaleja ning muul moel ebasportlikult käitunud isikud (vt ka juhendi eelnevad punktid). Võistluste direktoril ja peasekretäril on õigus tõendusmaterjali ilmnedes teha diskvalifitseerimisotsus ka tagantjärgi pärast ametlike tulemuste kinnitamist.

 
10.5.Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jne. kohta tuleb esitada peakomissarile:

 • esimese saja lõpetaja kohta 1 tunni jooksul pärast 100. võistleja lõpetamist,
 • kõigi teiste kohta finiši sulgemiseni.
 • Protesti tasu on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab kohtunike kogu. 
 • Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati kuni võistlusjärgse kolmapäeva kell 17.00-ni.
11. Autasustamine

11.1. Autasustamine toimub finišialas vastavalt ürituse ajakavale.

Poodiumil autasustatakse:

 • 128 km distantsi Eliitgrupi 6 paremat meest ja naist kui RR üldvõitjaid. Võitjaid autasustatakse karika ja eriauhindadega. Auhindu väljastatakse stardinumbri või ID-kaardi alusel. 
 • Vanuseklasside võitjaid 128 km distantsil Gran Fondo arvestuses karika ja Gran Fondo etapivõitja särgiga ja 3 parimat  Gran Fondo medaliga.
 • 60 km distantsi 3 paremat noort N/M16 (2006-2010) vanuseklassi karikatega ja eriauhindadega. 60 km distantsil teistes vanuseklasside arvestust ei peeta.
 • Autasustatakse tiimide arvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Klassiku järgmisele osavõistlusele. Karikad antakse üle Klubis Tartu Maraton üritusejärgsel nädalal, tasuta registreerimise info saadetakse tiimi esindaja e-postile.
 • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
 • Sportlane, kes ei osale ametlikul autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele.

 

11.2. UCI Gran Fondo World Series medal ja Gran Fondo World Championchip kvalifikatsioon.

 • Iga rattur, kes finišeerib 20% kiirema osaleja hulgas oma vanuseklassis saab spetsiaalse Gran Fondo medali ja õiguse startida UCI Gran Fondo World Championchip 2022 võistlustel 15.-18. septembril Trentos (peale võistlusprotokolli ametlikku kinnitamist UCI-s).
 • 20% arvestatakse lähtudes iga vanusegrupi startijate, mitte finišeerijate või eelregistreerunute arvust.
12. Ürituse ärajäämine

12.1. Tartu Rattaralli ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt käesolevale juhendile ja kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused.


12.2. Tartu Rattaralli ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu ja etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega kantakse 50% makstud osavõtutasust registreerija maratonikontole krediidiks, mida kontoomanik saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Klassik üritustele registreerumisel. Krediit kehtib üks aasta.

 

12.2.1. Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.12.2. nimetatud edasikande võimalusi ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.


12.2.2. Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele järgmiste ürituste osalustasudeks, saavad aasta jooksul registreerida soovitud üritus(t)ele (täitma registreerimisvormi enda või teise isiku andmetega) ja vajadusel tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.


12.2.3. Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmiste ürituste osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% juriidilise isiku esindaja maratonikontole koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt üle ei kanta. Ettevõtte esindaja peab tegema uued registreerimised hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattaralli 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

 

12.3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus, epideemiatest või muudest põhjustest tingitud siseriiklikud piirangud jne).


12.4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita ürituse korraldaja kulutusi, mis osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.


12.5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Toetajad
Nimisponsor
Meediapartner
Maratoni Kodu
Koostööpartnerid
Sarjad

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X