24 juuli 2021

23. Rõuge Rattamaraton – EMV XCM

Kategooria: EMV
Aeg: 24. juuli 2021
Asukoht: Haanja suusakeskus
Sarjad:
BOSCH EESTI MAASTIKURATTASARI 2021
Vaata teisi sarja üritusi
Juhendid
EMV XCM juhend

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAASTIKURATTAMARATONIS XCM
kat UCI CN
23. RÕUGE RATTAMARATON
24. juuli 2021
Võrumaa, Haanja Suusakeskus

 

JUHEND

 

1. KORRALDUS

Võistluse korraldaja on SK Haanja Rattamaratonid MTÜ koostöös Eesti Jalgratturite Liiduga. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI MTB XCM määrustele ja EJL võistlusreglemendile.

 

2. AEG JA KOHT

Võistlus toimub 24. juulil 2021.a. Võrumaal, võistluskeskusega Haanja Suusakeskuses. Võistlustrass kulgeb Haanjas, Rõuges, Plaanil, Kurgjärvel ja Vällamäel ning jääb tervikuna Rõuge valla territooriumile.

 

3. OSALEJAD

Eesti Meistrivõistlustel (EMV) ja esivõistlustel on osalemisõigus vaid kehtivat litsentsi omavatel ratturitel. EMV viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele:

 

ME 2002 ja varem sündinud

NE 2002 ja varem sündinud

 

MSeenior 1 (30 – 39) 1982-1991

NSeenior 1 (30 – 39) 1982-1991

MSeenior 2 (40 – 49) 1972-1981

NSeenior 2 (40 – 49) 1972-1981

MSeenior 3 (50 – 54) 1967-1971

NSeenior 3 (50 – 54) 1967-1971

MSeenior 4 (55 – 59) 1962-1966

NSeenior 4 (55 – 59) 1962-1966

MSeenior 5 (60 – 64) 1957-1961

NSeenior 5 (60 – 64) 1957-1961

 

MSport ja NSport (1992-2002) selgitatakse vastavalt EJL 2021. a võistlusreglemendile välja Eesti esivõistluste võitjad.

 

4. REGISTREERIMINE

EMV-l osalemise tingimuseks on registreerimine 23. Rõuge Rattamaratoni XXL sõidule, mida saab teha Bosch Eesti rattamaratonide sarja kodulehe (www.rattamaratonid.ee) kaudu ja https://iseteenindus.rattamaratonid.ee/

Peale osaleja registreerimist 23. Rõuge Rattamaratoni XXL sõidule tuleb EMV arvestuse jaoks registreerida eraldi e-posti aadressil ejl@ejl.ee. Registreerimine lõpeb kaks tööpäeva enne starti, s.o. 21. juuli 2021. a. kell 24.00.

Võistlejate litsentside kontroll viiakse läbi EJL sekretariaadis eelülesandmise põhjal.

NB! Võistlejad, kes on nõuetekohaselt eelregistreeritud ja kelle puudumisest pole võistkonna esindaja startijate lõpliku kinnituse ajal peasekretäri teavitanud, sisestatakse ametlikku startijate nimekirja. Vastavalt UCI CR art.1.2.055 karistatakse ametlikus startijate nimekirjas olevat võistlejat mitte startimise eest rahatrahviga.

 

5. VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus on avatud stardipaigas 24. juulil 2021.a. kell 09:00-17:00. Võistkondade esindajad saavad võistlejate numbrid ja stardimaterjalid kätte 24. juulil kell 9:00-10:30 sekretariaadist.

 

6. AJAKAVA

Laupäev, 24. juuli 2021

09:00-10:30 Stardimaterjalide väljastamine võistluskeskuses.

09:00-10:00 Startijate lõplik kinnitamine

10:00 Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul võistluskeskuses.

11.05 EMV XCM NE Nseenior 1-5 Nsport /23.Rõuge rattamaratoni start

11:15 EMV XCM ME Mseenior 1-5 Msport /23. Rõuge rattamaratoni start

15:30 EMV XCM / 23. Rõuge rattamaratoni autasustamine

17:15 EMV XCM / 23. Rõuge rattamaratoni finiši sulgemine

 

7. RAJAINFO

EMV XCM / 23. Rõuge rattamaraton XXL-sõit viiakse läbi 68 km pikkusel võistlusmaal, mis koosneb ühest ringist.

Rada saab märgistuse 17. juuliks. Rajaga saab tutvuda 17. juulist kuni võistluspäevani.

Rajaskeem on alates18. juulist saadaval Bosch Eesti Maastikurattasarja kodulehel www.rattamaratonid.ee ja EJL kodulehel www.ejl.ee.

 

8. STARDIKORRALDUS

Võistlejate starti kutsumise järjekorra aluseks on UCI MTB XCO/XCM jooksev edetabel ning 2020. aasta MTB XCM Eesti Meistrivõistluste paremusjärjestus. Eesti Meistrivõistlustel osalejate jaoks luuakse eraldi koridorid, mis paiknevad stardikoridori esimeses osas.

 

9. UCI punktitabel.

Koht ME, NE

1. 100

2. 90

3. 70

4. 60

5. 50

6. 40

7. 30

8. 20

9. 10

10. 5

 

10. AJALIMIIT

EMV XCM / 23. Rõuge rattamaratoni ajalimiit on 6 tundi, finiš suletakse kell 17:15.

 

11. AUTASUSTAMINE

EMV-l esikohale tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2021. aasta meistri nimetus ning teda autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga. Ühtlasi autasustatakse ME, NE klasside Eesti meistreid meistrisärgiga EJL võistlusreglemendi alusel.

II ja III kohale tulnud omavaid jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga.

Autasustamistseremoonia toimub 24. juulil kell 15:30

 

12. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE

Võistkondadel on õigus saata oma esindaja koos tööriistade ja tagavaraosadega nelja rajal tehniliseks abiks ja võistlejate jootmiseks/toitmiseks ettenähtud tähistatud punkti.

Võistkondadele väljastatakse autoload ning kaela- ja rajakaardid.

Võistkondade teenindav personal peab kandma selgelt eristatavat oma võistkonna riietust.

 

13. MEDITSIINILINE ABI

Meditsiinilist abi osutatakse ettenähtud teeninduspunktides ja võistluse stardi- ja finišipaigas.

 

14. PROTESTID, KARISTUSED

Võistluste käigus tekkinud arusaamatuste lahendamiseks võib esitada kirjaliku protesti. Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast võitja finišeerimist. Kautsjon kirjaliku protesti esitamisel on 50 €. Võistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt UCI määrustele.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu lähtuvalt UCI määrustest. Protesti rahuldamisel tagastatakse kautsjon protesti esitajale 

15. MUU INFO

Korraldajad: Ain-Ivar Tupp, SK Haanja Rattamaratonid MTÜ, tel: +372 5114179, e-post: info@haanjamatkad.ee

EJL, Urmas Karlson, tel: +372 5024403, e-post ejl@ejl.ee.

Peakohtunik: Pait Peri +372 5038056, peripait@gmail.com

Peasekretär: Kea Kanger +37256496213, kea14@hot.ee

Ajavõtt: Vahur Leemets +372 56 495 439, vahur@nelson.ee

 

23. Rõuge Rattamaratoni juhend

 

1. KORRALDUS

Võistluse korraldaja on SK Haanja Rattamaratonid MTÜ koostöös Eesti Jalgratturite Liiduga. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI MTB XCM määrustele, EJL võistlusreglemendile ja Bosch Eesti Maastikurattasarja 2021 hooaja juhendile.

 

2. AEG JA KOHT

Võistlus toimub 24. juulil 2021.a. Võrumaal, võistluskeskusega Haanja Suusakeskuses. Võistlustrass kulgeb Haanjas, Rõuges, Plaanil, Kurgjärvel ja Vällamäel ning jääb tervikuna Rõuge valla territooriumile.

 

3. OSALEJAD

Vastavalt Bosch Eesti Maastikurattasarja juhendi punktile 9.

 

4. REGISTREERIMINE

Registreerimistasud

Registreerimise

I voor (kuni 14.07)

Registreerimise

II voor (kuni 21.07)

Registreerimine

kohapeal

Põhisõit ja XXL-EMV XCM

24

35

45

Põhisõidu soodushind ( 2003.a. ja hiljem sündinud ning 1961.a. ja varem sündinud)

15

20

30

Noorte- ja matkasõit

15

20

30

Noorte- ja matkasõidu soodushind (2003.a. ja hiljem sündinud)

10

15

25

 

 

 

 

 

5. VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus on avatud stardipaigas 24. juulil 2021.a. kell 09:00-17:15 Haanja Suusakeskuses

 

6. AJAKAVA

Laupäev, 24. juuli 2021

09:00-12:00 Stardimaterjalide väljastamine võistluskeskuses.

XXL sõidu raames toimuvatel EMV maastikurattamaratonis osalejatel vajalik EMV arvestusesse minekuks EJL litsents.

11.15 XXL sõidu ja EMV start

12.00 Põhisõidu start

12.10 Poolmaratoni start

12.20 Lastesõit – 2015 ja hiljem sündinud

12.30 Lastesõit – N8/M8 

12.40 Lastesõit – N10/M10

15:30  EMV XCM / 23. Rõuge Rattamaratoni autasustamine

17:15 EMV XCM / 23. Rõuge Rattamaratoni finiši sulgemine

EMV XCM / 23. Rõuge Rattamaratoni viiakse läbi järgmistel distatsidel: 

XXL sõit – 68 km pikkusel ringil. 

Põhisõit – 49 km pikkusel ringil.

Poolmaraton – 19 km pikkusel ringil.

 

8. STARDIKORRALDUS

Võistlejate stardigrupid moodustatakse vastavalt Bosch Eesti maastikurattasarja juhendi 6. punktile.

 

9. AJALIMIIT

Škoda Laagri 20. Rakke Rattamartoni ajalimiit on 6 tundi, finiš suletakse kell 17:15.

 

10. AUTASUSTAMINE

Autasustatakse vanuseklassi parimaid vastavalt sarja juhendile

Autasustamine toimub 24. juulil kell 15:30

 

11. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE

XXL-sõidu / EMV-XCM võistlusrajal on 4 teeninduspunkti (TP), Põhisõidu rajal 3 TP-d ja Poolmaratoni rajal on 1 TP, kus korraldajate poolt on tagatud: spordijook, vesi, banaanid, rosinad, hapukurk, sool, leib ja ratta parandamiseks vajalikud esmased tööriistad.

 

12. MEDITSIINILINE ABI

Meditsiinilist abi osutatakse ettenähtud TP-des ja võistluse stardi- ja finišipaigas. Õnnetusjuhtumi korral rajal helista häirekeskuse numbril 112 ja teavita enda või kaasosaleja võimalikult täpne asukoht, informeeri lähimat rajajulgestajat.

 

13. PROTESTID, KARISTUSED

Võistluste käigus tekkinud arusaamatuste lahendamiseks võib esitada kirjaliku protesti. Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast võitja finišeerimist. Kautsjon kirjaliku protesti esitamisel on 50 €. Võistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt UCI määrustele.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu lähtuvalt UCI määrustest. Protesti rahuldamisel tagastatakse kautsjon protesti esitajale

 

14. MUU INFO

Ain-Ivar Tupp, SK Haanja Rattamaratonid MTÜ, tel: +372 5114179, e-post: info@haanjamatkad.ee

Peakohtunik: Pait Peri +372 5038056, peripait@gmail.com

Ajavõtt: Vahur Leemets +372 56 495 439, vahur@nelson.ee

Rohkem infot
Vähem infot
Toetajad
Peatoetaja
Nimitoetaja
Suurtoetaja
Rattapartner
Joogipartner
Energiapartner
Toidulaua katab
Rõivapartner
Rattaradade partner
Aktiivsuse toetaja
Autopartner
Ametlik raadio
Lastesõitude toetajad
Sõbrad piiri tagant

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X