15 sept 2019

22. Tartu Rattamaraton

Kategooria: 2. kategooria
Aeg: 15. september 2019
Asukoht: Otepää
Juhendid
22. Tartu Rattamaraton

22. TARTU RATTAMARATONI JUHEND

 1. 22. Tartu Rattamaratoni (edaspidi RM) korraldavad Klubi Tartu Maraton (KTM) juhatuse kinnitatud RM nõukogu ja korralduskomitee sponsorite ning toetajate kaasabil. RM on Tartu Maratoni Kuubiku viiendaks osavõistluseks.
 2. 22. RM korraldatakse vastavalt Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) võistlusmäärustele, käesolevale juhendile ning Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 3. 22. RM toimub pühapäeval, 15. septembril 2019. a.
  88,7 km (edaspidi 89 km) ühisstart on kell 10.00 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil.
  40 km ühisstart on kell 13.00 Otepääl Tehvandi Spordikeskuse staadionil. 
  21 km ühisstart on kell 10.00 Palu teeninduspunktis.
 4. 40 km sõit ja 21 km sõit ei ole võistlus, st autasustamist ei toimu, kuid tulemused lähevad arvesse Tartu Maratoni Kuubiku üldarvestuses.
  Kõigi kolme distantsi finiš on Elva lähedal Tartumaa Tervisespordikeskuses. 
 5. 89 km rajal on 6 teenindus-toitlustuspunkti (TP): 1. Matu 12,3 km, 2. Ande 23,8 km, 3. Puka 36,5 km, 4. Astuvere 50,6 km, 5. Palu 66,3 km, 6. Hellenurme 77,2 km ja 2 vahefinišit: Matul (12,2 km) ja Palul (66,3 km).  40 km rajal on 3 TP-d: 1. Kannistiku 9,9 km, 2. Palu 18,7 km, 2. Hellenurme 29,6 km.  21 km rajal on üks TP: Hellenurme (10,9 km).
 6. Prügialad: meie jaoks on oluline keskkonna hoidmine. Võistluste rajal on tähistatud prügiala enne ja pärast iga TP-d. Samuti on tähistatud üks täiendav prügiala rajalõigul, mis oma profiililt on söömiseks-joomiseks sobilik ja kus see eeldatavasti toimub. Prügialadel palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto- või videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus osavõtja diskvalifitseerida või määrata rahatrahv. 
 7. Rattamaratoni läbimiseks on järgmised ajalimiidid

Kontrollpunkt

 

89 km

40 km

21 km

Embach / Matu TP 

12,3 km

11:15

 –

Ande TP 

23,8 km

12:30

 –

Puka TP 

36,5 km

13:30

 –

Astuvere TP 

50,6 km

15:00

 –

Kannistiku TP 

9,9 km

14:30

Bottecchia / Palu TP 

66,3 / 18,7 km

16:30

16:30

Hellenurme TP 

77,2 / 29,6 km

17:15

17:15

11.15

RC Cola joogipunkt  

85,4 / 36,7 km

     

Finiš

 88,7 / 40 km

18:30

18:30

12.30

 1. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja tuuakse TP-st katkestajate bussiga finišisse. 
 2. Liikluskorraldus. Rattamaratoni rada kulgeb suuremalt osalt Tartu Maratoni rajal metsa- ja kruusateedel. Võistlusmääruste kohaselt on rada tähistatud 48 tundi enne starti. Üldkasutatavatel teedel ja kohalikel teedel kehtivad liikluspiirangud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest. Võistlusrajale ei lubata võistlejate saatemasinaid (autod, mootorrattad, maasturid jt.), erandiks on vaid erilubadega korraldajate masinad.
  Teeninduspunktides on peatumine ja parkimine reguleeritud ajutiste liiklusmärkidega, mille eiramine toob kaasa sanktsioonid vastavalt liikluseeskirjadele. Eliitvõistlejate teenindamiseks on parkimiseks eraldatud spetsiaalsed alad, kuhu sisenemine on lubatud ainult eriloaga. 
 3. Jalgrataste klass on vaba. Rajal edasiliikumiseks auto vms. mootoriga transpordivahendi (sh elektrijalgratta) või muu reeglitele mittevastava kõrvalise abi (nt naisvõistleja kiirust tõstev lükkamine meesvõistleja poolt) kasutamise eest võistleja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 
  • Mittestandardsel (UCI CR punktidele 1.3.007-1.3.009 ja 1.3.024. sätetele mittevastaval) sõiduvahendil lubatakse startida ainult peakohtuniku nõusolekul ja määratud tingimustel ning rajal teisi osalejaid ohustamata. Eriloa saanud osaleja tulemus kantakse protokolli üldistest tulemustest eraldi. 
  • Ohutuse huvides soovitame tungivalt eemaldada Tartu Rattamaratoniks ratastelt kõik tüüpmõõtmetest väljaulatuvad lisad, nt. peeglid, pakiraamid, tugijalad, eraldistardi või triatloni tüüpi juhtrauad jne, et vältida grupis sõites üksteise külge haakumist ja võimalikul kukkumisel täiendavaid vigastusi. 
 4. Tehnilist abi osutatakse stardipaigas ja TP-des. Varuosi ja rattakumme korraldajad ei paku, soovitav on osalejail need ise kaasa võtta. 
 5. Osavõtt RMst toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi- ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 6. Kõigil distantsidel on kohustuslik kanda kiivrit, selle puudumisel osavõtja diskvalifitseeritakse. Diskvalifitseerimise aluseks on ka ürituse videosalvestus, mis vaadatakse üle enne ametlike tulemuste avaldamist. 
 7. Osaleda võivad kõik 2004. a. (lühematel distantsidel 2007. a.) ja varem sündinud ratturid, kes on piisavalt treenitud valitud distantsi läbimiseks.
  Erandkorras lubatakse 89 km rajale ka nooremaid osavõtjaid treeneri kirjalikul loal.
  Erandkorras lubatakse 40 km ja 21 km rajale ka nooremaid osavõtjaid koos lapsevanemaga ja vanema vastutusel. 
  89 km vanuseklassid: Naised: N17 (sünniaastad 2004-2002), N20 (2001-99), N21 (98-85), N35 (84-80), N40 (79-75), N45 (74-70), N50 (69-65), N55 (64-60), N60 (59-55), N65 (54-50), N70 (49 ja varem); Mehed: M17 (2004-2002), M20 (2001-99), M21 (98-85), M35 (84-80), M40 (79-75), M45 (74-70), M50 (69-65), M55 (64-60), M60 (59-55), M65 (54-50), M70 (49-45), M75 (44-40), M80 (39 ja varem).
 8. Stardigrupid.

Stardigrupid

89 km stardinumbrid

40 km stardinumbrid

21 km stardinumbrid

Eliitgrupp

1-100

 –

1. grupp

101-300

5001-5500

8001-…

2. grupp

301-500

5501-6000

 

3. grupp

501-700

6001-6500

 

4. grupp

 701-1000

6501-7000

 

5. grupp

1001-1500

7001-8000

 

6. grupp

1501-2000

 

7. grupp

2001-2500

 

8. grupp

2501-3000

 

9. grupp

3001-3500

 

10. grupp

3501-…

 
 1. Tartu Rattamaratoni stardigruppide koostamise põhimõtteks  on osavõtjate ohutuse tagamine, milleks paigutatakse ühesuguste võimetega ratturid võimalikult lähedastesse stardigruppidesse. Parim indikaator osaleja võimekuse kohta on tema varasem tulemus Tartu Rattamaratonil.
  • Osavõtja, kel puudub Tartu Rattamaratoni 2018. või 2017. a tulemus, soovil arvestatakse stardigrupi määramisel ka teiste Eesti rattamaratonide sarjade (MTBEst ja Estonian Cup) etappidel 2019. a (nende puudumisel erandkorras ka 2018. a) saavutatud tulemusi. Selleks tuleb registreerudes saata taotlus oma tulemustega ning internetilingi viitega vastavale protokollile aadressile tartumaraton@tartumaraton.ee hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata.
  • Rattamaratoni mõlema distantsi stardigruppide moodustamisel lähevad arvesse varasemad tulemused ainult registreerumisel enne 6.09.2019. a.
  •  Prioriteet on Tartu Rattamaratoni sama distantsi tulemusel. Stardipaigutuse arvutamisel lähtutakse K-indeksi valemist ja Tartu Maratoni Kuubikus määratud ürituste kaalust. Arvestatakse 2018. a (koef. 1) või selle puudumisel 2017. a (koef. 1,1) ja 2016. a (koef. 1,2) Tartu Rattamaratonil saavutatud tulemust, kuid ei tagata sama stardinumbrit ega kohta vastavas stardigrupis.
  • 89 km eliitgrupis startimist võivad taotleda vaid kehtivat ME või MU jalgratturi litsentsi (välja antud UCIsse kuuluva rahvusliku jalgrattaliidu poolt) omavad ratturid ja 2018. a Tartu Rattamaratonil 1.-100. koha saavutanud mehed ning 1.-20. koha saavutanud naised. Kirjalik taotlus saata aadressile tartumaraton@tartumaraton.ee hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks. Hilisemaid taotlusi ei arvestata.
  • 2018. või 2017. a Tartu Rattamaratonil mitteosalenud saavad stardinumbrid viimastesse stardigruppidesse, v.a. tippratturid, kes paigutatakse individuaalselt. 40 km-l varem mitteosalenud EJL M/N14, M/N16 litsentsiga ratturid võivad taotleda paigutust I gruppi. Taotlus tuleb esitada hiljemalt II registreerimisvooru lõpuks, hilisemaid taotlusi ei arvestata.
  • Lühikese distantsi 2018. ja 2017. aasta tulemuste alusel saab pikal distantsil paigustuse alates 4. stardigrupist.
  • Startima peab numbrile vastavast stardikoridorist. Suurema stardinumbriga eestpoolt koridorist startinud diskvalifitseeritakse. Erandkorras võib startida oma stardinumbrile vastavast stardigrupist tagantpoolt.
  • Stardinimekiri (stardigruppidesse paigutus) avaldatakse nädal pärast esimese registreerimisvooru lõppu, numbriline stardiprotokoll hiljemalt kolm päeva enne võistlust. 
 2. Osavõtjate registreerimine toimub:
  • internetis Klubi Tartu Maraton koduleheküljel www.tartumaraton.ee 13.09.19 kella 17.00ni,
  • Klubi Tartu Maraton büroos (Laulupeo pst. 25, Tartu) 12.09.19 kella 17.00ni (info tel. 7421 644),
  • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 13.09. kell 12.00-21.00 ja 14.09. kell 10.00-17.00 (info tel 515 0360) 
  • Info püsiosalejate tunnustamise kohta SIIT.
  • Klubide ja firmade arvestusse registreerimise infoga tutvu SIIN 
 3. Osavõtutasud

Kuupäev

89 km

40 km

21 km

kuni 16.08.2019

40 €

30 €

20 €

17.08.-06.09.2019

50 €

40 €

30 €

07.09.-14.09.2019

80 €

60 €

40 €

 • NB! Võistluspäeva hommikul registreerimist ei toimu! 
   
 • Kõikides osavõtutasudes kehtib Eesti Vabariigi pensionäridele ja kuni 18-aastastele (k.a.) noortele 50% hinnasoodustus (va ümberregistreerimistasu).  Soodushinnaga registreerijatele muud soodustused (nt gruppide soodustus 10%) ei laiene.
  Osavõtutasud kuni 18-aastastele noortele ja EV pensionäridele:   

Kuupäev

89 km

40 km

21 km

kuni 16.08.2019

20 €

15 €

10 €

17.08.-06.09.2019

25 €

20 €

15 €

07.09.-14.09.2019

40 €

30 €

20 €

 1. Osavõtust loobumisel osavõtutasu ei tagastata, kuid arstitõendi esitamisel enne 14.09.2019 kell 17.00 kantakse pool osavõtutasust osaleja kasutajakontole krediidiks, mida ta saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku võistlustele registreerimisel. Krediit kehtib üks aasta. Arstitõend tuleb saata meiliaadressil tartumaraton@tartumaraton.ee. 
 2. Ümberregistreerimine (isiku ja/või distantsi vahetus) toimub:
  • kuni 13.09.19 kell 17.00 kodulehe iseteeninduskeskkonnas,
  • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 13.09. kell 12.00-21.00 ja 14.09. kell 10.00-17.00.
  • Võistluspäeva hommikul ümberregistreerimist ei toimu (ei isikult isikule ega distantsivahetust).
  • Kuni teise registreerimisvooru lõpuni on samal distantsil toimuv isiku vahetus tasuta, viimase registreerimisvooru ajal on kõigil ümberregistreerimistel tasu 10 € + osavõtutasude vahe lühemalt pikemale distantsile registreerumisel või mittekehtiva soodustuse puhul.
  • Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. 
  • Kaotatud või maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 10 €.
 3. Stardimaterjalide väljastamine toimub:
  • võistluskeskuses Lõunakeskuse liuväljal (Ringtee 75, Tartu) 13.09. kell 12.00-21.00 ja 14.09. kell 10.00-19.00;
  • võistluspäeval stardis
   • Otepääl 89 km-le kell 8.00-9.50 ja 40 km-le 10.30-12.50
   • Palu teeninduspunktis 21 km-le kell 8.30-9.50.
 4. Ürituse ärajäämine.
  1. Tartu Rattamaratoni ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu tagastatakse osalustasu vastavalt kehtivale õigusele, mille kohaselt korraldajal on õigus osalustasust maha arvestada juba tehtud kulutused, ja käesolevale juhendile.
  2. Tartu Rattamaratoni ärajäämisel vääramatu jõu (force majeure) tõttu, etteteatamisega vähemalt 72 tundi enne stardi kellaaega, kantakse 50% makstud osavõtutasust registreerija maratonikontole krediidiks, mida kontoomanik saab kasutada järgmistele Tartu Maratoni Kuubiku võistlustele registreerumisel. Krediit kehtib järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuni.
   • Kui eraisiku registreeritud osaleja ei soovi kasutada p.20.2. nimetatud edasikande võimalust ja soovib 50% osavõtutasust tagasi saada, peab ta esitama Klubile Tartu Maraton vormikohaselt täidetud avalduse hiljemalt kuu aja jooksul ärajäänud ürituse kuupäevast kas posti (Laulupeo pst. 25, 51007 Tartu) või e-posti (tartumaraton@tartumaraton.ee) teel.
   • Kõik eraisikud, kelle tasutud osavõtutasust 50% kuulub edasikandmisele järgmiste võistluste osalustasudeks, peavad hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks registreeruma soovitud võistlus(t)ele ja tasuma puuduva osa osavõtutasust. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole enam võimalik ettemaksu kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
   • Juriidiliste isikute (ettevõtted, klubid jt) tasutud osavõtutasud kuuluvad 50% ulatuses edasikandmisele ainult järgmiste ürituste osalustasudeks, st need ei kuulu tagastamisele. Juriidilise isiku tasutud osavõtutasust kantakse 50% järgmiseks aastaks edasi koondsummana, registreeritud isikuid automaatselt üle ei kanta. Osalejate nimekiri tuleb uuendada ettevõtte esindaja poolt (teha uus grupiregistreerimine) hiljemalt järgmise aasta Tartu Rattamaratoni 1. registreerimisvooru lõpuks. Pärast nimetatud tähtaja möödumist ei ole võimalust eelmise aasta osavõtutasu edasikande summat kasutada ja hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
  3. Vääramatu jõu (force majeure) all mõistetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mille toimumise aega ja viisi ei saa korraldaja kontrollida ega ära hoida (nt. sõda, mäss, streik, tulekahju, üleujutus, maavärin, (lume)torm, paduvihm vms ilmastiku nähtus jne.).
  4. Ürituse ärajäämisel vääramatu jõu tõttu ei hüvita Tartu Rattamaratoni korraldaja kulutusi, mille osalejad on teinud kolmandatele osapooltele. Välisosalejatel soovitame osta sellise kattega reisikindlustus, mis katab ka ürituse ärajäämisel tekkinud kulud.
  5. Juhul kui pooled ei saavuta kokkulepet, lahendatakse lahkhelid Tartu Maakohtus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 5. Osavõtjale tagatakse: tähistatud rada, pakikott, ajavõtukiibiga stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud stardinumbri ja ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus TP-des ja finišis, pakkide transport stardist finišisse, autasustamine (tulemusega lõpetajatele nimeline diplom ja osavõtumedal), pesemisvõimalus, vajadusel meditsiiniabi, katkestajate transport finišisse, kuld- ja hõbemärgid vastavalt statuudile ning osalemisvõimalus RM programmi tasuta üritustel.
 6. Ajavõtt toimub ainult elektroonilise ajavõtukiibiga. Kiip on kinnitatud stardinumbri tagaküljele. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajaile tagastada. 
 7. Tulemuse saamiseks peab osavõtja kogu rattamaratoni vältel stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma juhtraual nähtaval 22. RM stardinumbrit, mille tagaküljele on kinnitatud vastavale numbrile kodeeritud ajavõtukiip. Stardinumbri kuju ja suurust ei ole lubatud muuta ei väiksemaks lõikamise ega servade voltimise teel. 
 8. Tulemused avaldatakse jooksvalt esialgsete mitteametlike tulemustena finišipaiga infotahvlil, interneti kodulehel www.tartumaraton.ee ja võistlusjärgsel esmaspäeval ajalehes Postimees. Ametlikud tulemused avaldatakse võistlusjärgsel reedel kell 17.00 interneti kodulehel ja Klubis Tartu Maraton. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada võistluspäeval võistluste sekretariaati kuni finiši sulgemiseni ja Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäeva kella 17.00-ni. 
 9. Osavõtjate ja rataste transport. Käigus on eribussid osavõtjatele sõiduks maratonipäeva hommikul Tartust ja Elva finišiparklast stardipaikadesse ning pärast maratoni finišipaigast Tartusse ja stardiparklatesse. Rataste transport bussipileti ostnutele toimub veoautodega, mis liiguvad koos eribussidega. Sõit eribussiga on tasuline, päevapileti hind on eelmüügist 4 € ja bussist ostes 6 €. Bussipiletite eelmüük toimub võistluskeskuses ja Piletilevi müügikeskkonnas. Eribusside sõidugraafik avaldatakse kodulehel hiljemalt 2 nädalat enne võistlust. 
 10. Parklad stardipaigas Otepääl on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorraldusele ja täituvusele. Finišiparkla Elva–Hellenurme maantee 2. km-l on tasuline – eelmüügist ostes 5 €, kohapeal parklasse sisenemisel 10 €. Bussidele, milles on enam kui 10 reisijakohta, on parkimine tasuta. 
 11. Meditsiiniteenistuse töö tagab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi. Palume osalejail, kes märkavad rajal hädasolijaid, teatada nendest järgmisesse TP-sse, rajal liikuvaile eraldusmärkidega meditsiinitöötajaile või hädaabinumbril 112.
 12. Autasustamine toimub finišis kell 14.30.
  • Autasustatakse 89 km distantsi 6 paremat meest ja 6 paremat naist. Võitjaid autasustatakse karikaga ja eriauhindadega. Vahefinišite võitjaid autasustatakse rahaliste või esemeliste auhindadega.
  • Autasustatakse klubide ja firmade arvestuse kolme paremat võistkonda karikate ning tasuta osalemistega Kuubiku järgmisele osavõistlusele. Karikad antakse üle Kuubiku järgmise osavõistluse (Tartu Linnamaratoni) autasustamisel programmis näidatud ajal, tasuta registreerimise info saadetakse klubi või firma esindaja e-postile.
  • Välja võib olla pandud ka eri- ja loosiauhindu ning auhinnad 89 km sõidu vanuseklasside võitjatele. Auhindu väljastatakse stardinumbri või ID-kaardi alusel.
  • Rahalised auhinnad kantakse võitjate pangakontodele pärast ametlike tulemuste ja dopingutestide tulemuste kinnitamist. Kõikidelt rahalistelt auhindadelt peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele kinni tulumaks (20% auhinnasummast).
  • Autasustamisele mitteilmunud sportlane kaotab õiguse auhindadele ja hiljem auhindu ei väljastata. 
 13. Kaotatud-leitud asjad tuleb üle anda sekretariaadile (stardipaigas) või TP-e ülemale (teeninduspunktides). Kaotatud-leitud asjad toimetatakse finišisse, kus neid vahendab leiupunkt. Üritusejärgselt saab kaotatud-leitud asjad kätte Klubist Tartu Maraton ühe kuu jooksul pärast rattamaratoni.
 14. Registreerimisega 22. RM-le kinnitab osavõtja oma nõusolekut 22. RM juhendiga ning lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
 15. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).
 16. Tartu Rattamaratonil osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Üritusel kehtivad rahvusvahelised dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on SA-l Eesti Antidoping (www.antidoping.ee) ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus teha dopingukontrolli kõikide osalejate seas.  
 17. Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste jms. kohta tuleb esitada peakohtunikule:
  • esimese kahesaja lõpetaja osas ühe tunni jooksul pärast 200. võistleja lõpetamist,
  • kõigi teiste osas finiši sulgemiseni.
  • Protesti tasu (v.a. tulemuste kohta) on 40 €, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel. Kõik võistlustega seotud protestid lahendab kohtunike kogu. Järelpärimisi mitteametlike tulemuste kohta saab esitada Klubi Tartu Maraton sekretariaati võistlusjärgse kolmapäeva kella 17.00ni.
 18. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korralduskomitee ja/või kohtunike kogu töö käigus.

 

4. Tartu Teate Rattamaraton

Juhend

 1. Tartu Teate Rattamaratoni korraldab Klubi Tartu Maraton vastavalt käesolevale juhendile ja programmile ning Klubi Tartu Maraton juhatuse otsustele.
 2. Tartu Teate Rattamaraton toimub pühapäeval, 8. septembril 2019. a koos Tartu Rattamaratoni ühistreeningu sõiduga 89 km pikkusel distantsil Otepäält Elvasse.
 3. Liiklus: Võistlusrada ei ole tavaliikluseks suletud. Korraldaja tagab rajajulgestuse peateega ristuvatel rajalõikudel. Kõik võistlejad peavad vajadusel järgima liikluseeskirju ja vastutavad liiklusturvalisuse eest ise.
 4. Teatemaratoni start antakse kell 11.00 Otepääl Tehvandi staadionil ühisstardina.
 5. Etapid, teatevahetus ja ajavõtt: Võisteldakse 3-liikmeliste võistkondadena ühes võistlusklassis. Võistlusdistants koosneb 3 etapist:
  1. etapp Otepää – Pringi teerist 29,5 km
  2. etapp Pringi teerist – Palu 36,8 km
  3. etapp Palu – Elva 22,4 km
  4. Iga võistlkond saab koos stardimaterjalidega portatiivse GPS-seadme, mis on nn. teatepulk ja mis antakse teatevahetuses ühelt võistlejalt teisele. GPS-seadme võib panna kas rattasärgi taskusse või ümber käsivarre. Taskusse pannes ei tohi eemaldada seadme ümber olevat kaitset. GPS-seadme abil on nii korraldajatel kui kaasvõistlejatel võimalik jälgida nutiseadmest või arvutist võistkondade liikumist. Vastav link edastatakse võistkondadele e-posti teel võistluseelsel nädalal koos osalejainfoga.
 6. Ajavõtt toimub elektrooniliselt. Ajavõtukiip on kinnitatud iga võistleja juhtrauanumbri tagaküljele. Kiipe ei ole vaja korraldajatele tagastada. 
 7. Teatevõistluse läbimiseks on järgmised ajalimiidid:
   

Kontrollpunkt

km

Ajalimiit

Pringi

29,5 km

13:10

Palu

66,3 km

15:30

Finiš

88,7 km

17:00

Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks, neilt võetakse ajavõtukiip ning neil tuleb rajalt lahkuda. Teenindus- vahetuspunktist (TP) tuuakse katkestajad soovi korral bussiga finišisse pärast punkti sulgemist.

 1. Prügialad. Maratonirajal on tähistatud prügiala ainult enne ja pärast iga TP-d/vahetusala. Prügialades palume joogipudel või pakend poetada rajale, mitte visata kaugele maanteekraavi, kust seda on raske hiljem leida ja ära koristada. Vahetusalas peatudes pange alati prügi seal olevatesse prügikastidesse. Väljaspool tähistatud prügiala on söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu rajale ja loodusesse viskamine RANGELT KEELATUD! Akrediteeritud isiku (korraldaja/kohtunik) fikseeritud või foto- või videomaterjalil oleva tõendatud rikkumise korral on korraldajal õigus võistkond diskvalifitseerida.
 2. Osavõtt Tartu Teate Rattamaratonist toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.
 3. Registreerimine toimub:
  • internetis kodulehel www.tartumaraton.ee kuni 6.09.2019 kell 17.00;
  • Registreerida tuleb kogu võistkond korraga koos etapilise nimelise ülesandmisega
  • Võistkonna liikmete etappide muutmine toimub kodulehe iseteeninduskeskkonnas tasuta kuni 6.09.2019 kell 17.00. Stardipaigas registreerimist ega ümberregistreerimist ei toimu.
 4. Osavõtutasu võistkonna kohta kuni 5.09.2019 – 50 € ja 6.09.2019 – 65 €.  
  Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata.
 5. Stardipaigutuse saab kuni 5.09.2019 registreerudes võistkonna eelmise aasta Tartu Teate Rattamaratoni tulemuse alusel. Pärast seda registreerudes või varasema tulemuse puudumise korral registreerumise järjekorras.
 6. Stardimaterjalide väljastamine toimub reedel, 6.09.2019. a. kell 14.00-18.00 Klubi Tartu Maraton büroos Tartus, Laulupeo pst. 25 ja võistluspäeval stardipaigas alates 1,5 tundi enne starti.
 7. Osavõtjatele tagatakse ajavõtt (ainult ajavõtukiibi olemasolul), diplom, pesemisvõimalus ning toitlustus finišis ja joogivõimalus 2 vahetuspunktis, pakkide vedu stardist finišisse, vajadusel arstiabi, katkestajate transport teeninduspunktidest finišisse. Transport finišist tagasi starti.
 8. Autasustatakse 6 paremat võistkonda. Autasustamine toimub finišiala poodiumil kell 14.30. Võistkond, kes ei osale autasustamistseremoonial, kaotab õiguse auhindadele.
 9. Osavõtjate transport. Logistikat stardist teatevahetusaladesse korraldajad ei taga. Pärast finišeerimist saavad soovijad sõita stardipaika tasuta bussidega, mis väljuvad kell 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 ja 17.00.
 10. Parklad stardipaikades ja finišis on tasuta. Parklatesse suunatakse autod vastavalt liikluskorralduse skeemile ja parklate täituvusele.
 11. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut käesoleva  juhendiga ja lubab kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks. 
 12. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega (kättesaadavad KTM kodulehel).

 

 

Rohkem infot
Vähem infot

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X