15 juuni 2019

13. Jõelähtme Rattamaraton

Kategooria: 2. kategooria
Aeg: 15. juuni 2019
Asukoht: Jägala-Joa küla
Sarjad:
BOSCH EESTI MAASTIKURATTASARI 2019
Vaata teisi sarja üritusi
Korraldaja
Jõelähtme matka- ja rattaklubi
+372 509 9426
info@singel.ee
Juhendid
Juhend

13. Jõelähtme Rattamaraton

Juhend

1. Millega on tegu
 

1.1. XIII Jõelähtme rattamaraton (edaspidi JRM) on Põhja-Eesti raskeim üheringiline maastikuratta võistlus, mis toimub Jõelähtme valla teedel ja metsaradadel. Võistlus on Bosch Eesti rattamaratonide sarja etapp.

1.2. Lisaks maratonisõidule toimuvad poolmaraton, noorte- ja matkasõit ning lastesõit.

1.3. Poolmaraton on Bosch Eesti rattamaratonide sarja põhisõit ja maraton on sarja XXL sõit.

1.4. Jõelähtme XIII rattamaratoni raames selgitatakse välja 2019.aasta Harjumaa meistrid maastikurattamaratonis seda maratoni distantsil.

1.5. Harjumaa meistrivõistluste juhend on JRM juhendi lisa.

 

 

2. Millal ja kus

 

2.1. Üritus toimub laupäeval, 15.juunil 2019 alguse ja lõpuga Jägala-Joa külas endise laagripaiga territooriumil.

2.2. Maratoni (ehk XXL sõidu) start on kell 11:00.

2.3. Tillusõidu start on kell 11:10.

2.4. Lastesõidu stardid alates 11:20. 

2.5. Poolmaratoni (ehk sarja põhisõidu) start on kell 12:00. 

2.6. Noorte- ja matkasõidu start on kell 12:15.

2.7. Finiš suletakse kell 19:00. 

 

 

3. Sõidumaa

 

3.1. Maratoni pikkuseks on ca 92 km. Maratonidistantsil on kontrollaeg 4 tundi – 49 km läbimiseks. Seejärel suletakse laagripaigas edasipääs raja teisele poolele. Kontrollaega mitte mahtunud sportlane lõpetab võistluse poolmaratoni arvestuses. Maratonidistantsil on 4 TP-d.

3.2. Poolmaratoni pikkuseks on ca 50 km. NB! Distantsil on 1 TP ca 25 km-l.

3.3. Noorte- ja matkasõidu pikkuseks on ca 18 km. Distantsil on 1 TP ca 11 km-l.

3.4. Tillusõidu pikkuseks on ca 400 m.

3.5. Lastesõitude pikkusteks on 0,8-1,5 km.

 

 

4. Kellele milline võistlusmaa

 

4.1. Maratonile võivad startida kõik, kes on ürituse toimumise ajaks vähemalt 18-aastased ehk sündinud varem kui 15.06.2001 ning on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.

4.2. Poolmaratonil võivad osaleda kõik, kelle sünniaasta on 2004 või varem. Nooremad osalejad võivad osaleda ainult vanemate vastutusel.

4.3. Noorte- ja matkasõit sõit on noormeestele, kes sündinud ajavahemikul 2005 – 2008 ja neidudele, kes on sündinud ajavahemikul 2003-2008. Lisaks on avatud vabaklass, kellele fikseeritakse aeg, kuid kohta ei fikseerita. Hiljem kui 2008 sündinud laps võib osaleda ainult koos täiskasvanust saatjaga. 

4.4. Lasteõitudel võivad osaleda lapsed, kes on sündinud 2009 või hiljem.

4.5. Tillusõidul võivad osaleda lapsed, kes on sündinud 2013 või hiljem.

 

 

5. Kuidas saada osalejaks ja palju see maksab

 

5.1. Osavõtjate eelregistreerimine toimub aadressil www.rattamaratonid.ee oleva registreerimisvormi kaudu ning vastavalt sarjas kehtestatud hinnakirjale.

5.2. Võistleja loetakse registreerunuks kui on laekunud registreerimistasu.

5.3. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval (s.o. 05.juunil) kell 24:00.

5.4. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval (s.o. 12.juunil) kell 24:00.

5.5. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas toimub kuni 11:30. Maratonidistantsile saab registreeruda kuni 10:30.

5.6. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.

5.7. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja osalejat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.

5.8. Bosch Eesti Maastikurattasarja kuuluva rattamaratoni ära jäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

5.9. Jõelähtme rattamaratoni 10 korda lõpetanud ja/või Kodasoo-Ruu VIII rattasõidul esikolmikusse jõudnud osalevad XIII Jõelähtme rattamaratonil tasuta.

 

  1. Parimate autasustamine

 

6.1. Poolmaratoni ning Noorte- ja Matkasõidu parimate autasustamine toimub kell 15:30

6.2. Jõelähtme rattamaratoni, Eesti- ja Harjumaa meistrivõistluste parimate autasustamine toimub kell 17:00.Autasustatakse maratoni kuut parimat meest ja naist.  

6.3. Harjumaa meistrivõistluste raames autasustatakse 3 paremat meest, naist, ning M12, N12, M14, N14, M16 ja N16 vanuseklasside parimaid. Loetletud vanuseklasside parimad on käesoleva aasta Harjumaa meistrid.  

6.4. Ülejäänud autasustamised toimuvad vastavalt Bosch Eesti rattamaratonide juhendile.  

 

 

  1. Osaleja meelespea

 

7.1. Osalejatele tagatakse märgitud rada, võistlusnumber, toitlustamine toidupunktides ja finišis, rattapesu.

7.2. Kõik osavõtjad osalevad Jõelähtme Rattamaratonil omal riisikol.

7.3. Kiivri kandmine on kohustuslik kõigil distantsidel. Kiivri puudumisel võistlejat rajale ei lubata. Võistluse jooksul kiivri kandmisest loobunud osavõtja diskvalifitseeritakse.

7.4. Avalikud teed on võistluste ajal liikluseks avatud. Osavõtjad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja poolt paigutatud viitadest ning liikluskorraldajate märguannetest. Liikluseeskirjade ja korraldaja poolsete juhiste eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

7.5. Korraldaja pakub katkestajatele soovi korral suuremate teede ületuskohtadest ja toidupunktidest transporti finišisse.

7.6. Osalejatel on kohustus käituda rajal teisi arvestavalt ja hoida loodust. Rada läbib suures osas Rebala muinaskaitseala, Ubari kaitseala ja Ruu kaitseala, mis on keskkonnahoiu poolest kõrgendatud tähelepanu all.

7.7. Prügialasid rajal ei ole ning prügi viskamine rajale on keelatud! Prügi võib jätta toitlustuspunktidesse. Vastasel korral osavõtja diskvalifitseeritakse.

7.8. Jõelähtme rattamaratoni korraldab MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi (Lõuna-Kullamäe 94, Haapse, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, reg nr.80247542) peakorraldaja Meelis Välk tel 50 99 426.

Harjumaa 2019.a.meistrivõistluste juhend

Kinnitatud:

                                                                                                                                                                                                           03.04.2019  Nr 5 – 36

                                                                                                                       Harjumaa Spordiliit

                                                                                                                       juhataja Sirje Tikerpäe

 

HARJUMAA  2019.  a  MEISTRIVÕISTLUSED

MAASTIKURATTA MARATONIS

Harjumaa meistrite selgitatamine toimub  paralleelarvestusena     XIII Jõelähtme rattamaratoni raames

 

I     EESMÄRK

1. Pakkuda Harjumaal (siin ja edaspidi mõeldakse märksõna Harjumaa all Harju maakonna territooriumit ilma Tallinna linnata) elavatele või töötavatele või Harjumaa koolides õppivatele sportlastele või Harjumaa linnade ja valdade spordiklubide liikmetele sportimise võimalusi.

2. Selgitada Harjumaa 2019. a meistrid maastikuratta sõidus täiskasvanute (mehed ja naised) ja noorte vanuseklassis.

 

 

II   AEG JA KOHT

3. Üritus toimub laupäeval, 15. juunil 2019 a alguse ja lõpuga Jägala-Joa külas endise laagripaiga territooriumil.

3.1 XXL sõit (maraton – 92 km) start on kell 11:00.

3.2 Põhisõit (poolmaraton – 49 km)) start on 12:00.

3.3 Noortesõit ja matkasõit – 18 km start on 12:15

 

 

III  OSAVÕTJAD

4. Harjumaa Meistrivõistluste arvestuses saavad võistelda Harjumaa omavalitsus-üksuste territooriumil (v.a. Tallinna linn) elavad või töötavad või Harjumaa koolides õppivad või Harjumaa omavalitsusüksuste spordiklubidesse kuuluvad sportlased.

5. Vastavus Harjumaa meistrivõistluste juhendi tingimustele (punktid 1 ja 4) fikseeritakse registreerimisel esitatud andmete põhjal.

6. XIII Jõelähtme Rattamaratoni raames startivad nn mitte harjumaalased (vt juhendi p 1 ja 4) võistlevad ja kuuluvad autasustamisele XIII Jõelähtme Rattamaratoni reeglite kohaselt.

 

 

IV  VÕISTLUSTE  KAVA  JA  VANUSEKLASSID

7. Harjumaa Meistrivõistlused maastikuratta maratonis korraldatakse Bosch Eesti Maastikurattasarja raames toimuva XIII Jõelähtme Rattamaratoni programmi ja reeglite järgi.

8. Harjumaa meistrivõistluste kavva kuuluvad distantsid ja vanuseklassid:

8.1 XXL sõit ( 92 km) – mehed (sünd 2000 ja varem)

8.2 Põhisõit (44 km) – naised ja juuniorid MN 18 (sünd 2001-2002)

8.3 Noorte- ja Matkasõit (18 km) – MN12 (sünd 2007 ja hiljem) ning  MN16 (sünd 2003-2006),

 

 

 

V  REGISTREERIMINE

9. Osavõtjate registreerimine toimub Bosch Eesti Maastikurattasarja veebilehel: www.rattamaratonid.ee avaldatud reeglite kohaselt.

   

                     

VI    AUTASUSTAMINIE

10. XIII Jõelähtme Rattamaratoni XXL sõidu distantsil parimaks osutunud harjumaalasest mehele omistatakse Harjumaa meistri nimetus.

XXL sõidu kolme paremat harjumaalasest meest autasustatakse saavutatud kohtadele (I, II, III) vastavalt Harjumaa meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.

11. XIII Jõelähtme Rattamaratoni põhisõidul (poolmaraton) parimaks osutunud Harjumaalasest naisele omistatakse Harjumaa meistri nimetus ning parimale mees- ja naisjuuniorile omistatakse Harjumaa juunioride meistri nimetus.

Põhisõidu kolme paremat harjumaalasest naist ning kolme mees- ja naisjuuniorit autasustatakse saavutatud kohtadele (I, II, III) vastavalt Harjumaa meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.

12. XIII Jõelähtme Rattamaratoni Noorte- ja matkasõidu distantsidel omas vanuseklassides parimateks osutunud harjumaalastest poistele ja tüdrukutele omistatakse Harjumaa noortemeistri nimetus.

Noorte- ja matkasõidu distantsidel omas vanuseklassides kolme paremat harjumaalasest poissi ja tüdrukut autasustatakse saavutatud kohtadele (I, II, III) vastavalt Harjumaa vanuseklasside meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.

13. Harjumaa medalitega autasustamisele ei kuulu väljaspool arvestust võistlevad nn külalisvõistlejad.

 

 

VIII ÜLDISELT

14. Võistlused korraldab ja harjumaalastest osalejate üle peab arvestust MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi koos Harjumaa Spordiliiduga. Peakorraldaja Meelis Välk tel 5099426

15. Kõik juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakorraldaja koos Harjumaa Spordiliidu esindajatega.

16. Täpsemat informatsiooni võistluste kohta saab www.rattamaratonid.ee :

1. telefonidel 5165092 – Harjumaa Spordiliit

2. võistluste peakorraldajalt – Meelis Välk – 509 9426

Rohkem infot
Vähem infot
Toetajad
Toetajad
Nimitoetaja
Suurtoetaja
Rattapartner
Joogipartner
Energiapartner
Toidulaua katab
Aktiivsuse toetaja
Autopartner
Ametlik raadio
Toetaja
Rattaradade partner
Lastesõitude toetajad
Sõbrad piiri tagant

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X