09 juuni 2018

12. Jõelähtme Bottecchia Rattamaraton – Eesti meistrivõistlused rattamaratonis

Kategooria: EMV
Aeg: 9. juuni 2018
Asukoht: Jägala-Joa küla
Sarjad:
BOSCH EESTI MAASTIKURATTASARI 2018
Vaata teisi sarja üritusi
Juhendid
Juhend

 

 12. Jõelähtme Bottecchia Rattamaraton

Juhend

1. Millega on tegu
 

1.1. XII Jõelähtme Botecchia rattamaraton (edaspidi JRM) on Põhja-Eesti raskeim üheringiline maastikuratta võistlus, mis toimub Jõelähtme valla teedel ja metsaradadel. Võistlus on Bosch Eesti rattamaratonide sarja etapp.

1.2. Lisaks maratonisõidule toimuvad poolmaraton, noorte- ja matkasõit ning lastesõit.

1.3. Poolmaraton on Bosch Eesti rattamaratonide sarja põhisõit ja maraton on sarja XXL sõit.

1.4. JRMi raames selgitatakse välja 2018.aasta Eesti ja Harjumaa meistrid maastikurattamaratonis seda maratoni distantsil.

1.5. Eesti ja Harjumaa meistrivõistluste juhendid on JRM juhendi lisad.

 

 

2. Millal ja kus

 

2.1. Üritus toimub laupäeval, 9.juunil 2018 alguse ja lõpuga Jägala-Joa külas endise laagripaiga territooriumil.

2.2. Maratoni (ehk XXL sõidu) start on kell 11:15

2.3. Tillusõidu start on kell 11:20

2.4. Lastesõidu start on kell 11:30

2.5. Poolmaratoni (ehk sarja põhisõidu) start on kell 12:00. 

2.6. Noorte- ja matkasõidu start on kell 12:15. 

2.7. Finiš suletakse kell 19:00. 
 

 

3. Sõidumaa

 

3.1. Maratoni pikkuseks on ca 91,5 km.

3.2. Poolmaratoni pikkuseks on 44 km.

3.3. Noorte- ja matkasõidu pikkuseks on ca 18 km.

3.4. Tillusõidu pikkuseks on ca 500 m.

3.5. Lastesõidu pikkuseks on ca 1 km.

 

 

4. Kellele milline võistlusmaa

 

4.1. Maratonile võivad startida kõik, kelle sünniaasta on 2000 või varem ning on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.

4.2. Poolmaratonil võivad osaleda kõik, kelle sünniaasta on 2003 või varem. Nooremad osalejad võivad osaleda ainult vanemate vastutusel.

4.3. Noorte- ja matkasõit sõit on lastele, kes sündinud ajavahemikul 2004 – 2008. Lisaks on avatud vabaklass, kellele fikseeritakse aeg, kuid kohta ei fikseerita. Hiljem kui 2008 sündinud laps võib osaleda ainult koos täiskasvanust saatjaga. 

4.4. Lasteõidul võivad osaleda lapsed, kes on sündinud 2008 või hiljem.

4.5. Tillusõidul võivad osaleda lapsed, kes on sündinud 2012 või hiljem.

 

 

5. Kuidas saada osalejaks ja palju see maksab

 

5.1. Osavõtjate eelregistreerimine toimub aadressil www.rattamaratonid.ee oleva registreerimisvormi kaudu ning vastavalt sarjas kehtestatud hinnakirjale.

5.2. Võistleja loetakse registreerunuks kui on laekunud registreerimistasu.

5.3. Registreerimise I voor lõpeb võistluspäevale eelneva nädala kolmapäeval (s.o. 30.mail) kell 24:00.

5.4. Registreerimise II voor lõpeb võistluspäevaga sama nädala kolmapäeval (s.o. 6.juunil) kell 24:00.

5.5. Registreerimine võistluspäeval stardipaigas toimub kuni 11:30. Maratonidistantsile saab registreeruda kuni 10:30.

5.6. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata ega kanta seda üle järgnevatele etappidele.

5.7. Juhendis märgitud tähtaegadest hiljem laekunud registreerimistasud arvesse ei lähe ja osalejat stardinimekirja ei lisata. Hilinenud makset ei tagastata.

5.8. Bosch Eesti Maastikurattasarja kuuluva rattamaratoni ära jäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.

5.9. Jõelähtme rattamaratoni 10 korda lõpetanud ja/või Kodasoo-Ruu VII rattasõidul esikolmikusse jõudnud osalevad Jõelähtme XII rattamaratonil tasuta.

 

6. Parimate autasustamine

 

6.1. Poolmaratoni ning Noorte- ja Matkasõidu parimate autasustamine toimub kell 15:00

6.2. Jõelähtme rattamaratoni, Eesti- ja Harjumaa meistrivõistluste parimate autasustamine toimub kell 16:30.

6.3. Autasustatakse maratoni kuut parimat meest ja naist. 16:30.

6.4. Eesti meistrivõistlustel esikohale tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2018. aasta meistri nimetus ja teda autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga. Ühtlasi autasustatakse ME, NE ja MU klasside Eesti meistreid meistrisärgiga EJL võistlusreglemendi alusel. II ja III kohale tulnud omavaid jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga

6.5. Harjumaa meistrivõistluste raames autasustatakse 3 paremat meest, naist, ning M12, N12, M14, N14, M16 ja N16 vanuseklasside parimaid. Loetletud vanuseklasside parimad on käesoleva aasta Harjumaa meistrid.  

6.6. Ülejäänud autasustamised toimuvad vastavalt Bosch Eesti rattamaratonide juhendile.  

 

 

7. Osaleja meelespea

 

7.1. Osalejatele tagatakse märgitud rada, võistlusnumber, toitlustamine toidupunktides ja finišis, rattapesu.

7.2. Kõik osavõtjad osalevad Jõelähtme Rattamaratonil omal riisikol.

7.3. Kiivri kandmine on kohustuslik kõigil distantsidel. Kiivri puudumisel võistlejat rajale ei lubata. Võistluse jooksul kiivri kandmisest loobunud osavõtja diskvalifitseeritakse.

7.4. Avalikud teed on võistluste ajal liikluseks avatud. Osavõtjad peavad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja muudest korraldaja poolt paigutatud viitadest ning liikluskorraldajate märguannetest. Liikluseeskirjade ja korraldaja poolsete juhiste eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse.

7.5. Korraldaja pakub katkestajatele soovi korral suuremate teede ületuskohtadest ja toidupunktidest transporti finišisse.

7.6. Osalejatel on kohustus käituda rajal teisi arvestavalt ja hoida loodust. Rada läbib suures osas Rebala muinaskaitseala, Ubari kaitseala ja Ruu kaitseala, mis on keskkonnahoiu poolest kõrgendatud tähelepanu all.

7.7 Prügialasid rajal ei ole ning prügi viskamine rajale on keelatud! Prügi võib jätta toitlustuspunktidesse. Vastasel korral osavõtja diskvalifitseeritakse.

7.8. Jõelähtme rattamaratoni korraldab MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi (Lõuna-Kullamäe 94, Haapse, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, reg nr.80247542) peakorraldaja Meelis Välk tel 50 99 426.

 

 

Lisa 1. EMV 2018 juhen

 

12.JÕELÄHTME RATTAMARATON

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED

MAASTIKURATTAMARATONIS XCM kat UCI CN

09. juuni 2018

Jõelähtme vald, Harjumaa

 

JUHEND

 

 

1. KORRALDUS

Võistluse korraldaja on MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi koostöös Eesti Jalgratturite Liiduga. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI MTB XCM määrustele ja EJL võistlusreglemendile.

 

2. AEG JA KOHT

Võistlus toimub 09. juunil 2018.a. Harjumaal, võistluskeskusega Jägala-Joa külas endise laagripaiga territooriumil.

Võistlustrass läbib Jõelähtme ja Kuusalu valda.

 

3. OSALEJAD

Eesti Meistrivõistlustel (EMV) ja esivõistlustel on osalemisõigus vaid kehtivat litsentsi omavatel ratturitel.

EMV viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele:   

 

MU

ME

NU

NE

1996-1999

1995 ja varem sündinud

1996-1999

1995 ja varem sündinud

 

MSeenior 1 (30 – 39)

MSeenior 2 (40 – 49)

MSeenior 3 (50 – 54)

MSeenior 4 (55 – 59)

MSeenior 5 (60 – 64)

 

1979-1988

1969-1978

1964-1968

1959-1963

1954-1958

 

Sportklassis (89-99) selgitatakse vastavalt EJL 2018. a võistlusreglemendile välja Eesti esivõistluste võitjad.

 

4. REGISTREERIMINE

EMV-l osalemise tingimuseks on registreerumine Jõelähtme rattamaratonile, mida saab teha Bosch Eesti rattamaratonide sarja kodulehe (www.rattamaratonid.ee) kaudu.

 

Peale osaleja registreerumist JRM-le tuleb EJL kodulehel eraldi registreeruda EMV arvestuse jaoks. EMV-tele registreerimine toimub e-posti aadressil ejl@ejl.ee  ja lõpeb kolm tööpäeva enne starti, s.o. 05. juunil 2018. a. kell 24.00.

 

Võistlejate litsentside kontroll viiakse läbi EJL sekretariaadis eelülesandmise põhjal.

Ratturid, kes on oma osavõtu kinnitanud, saavad oma võistlusnumbrid kätte võistluste sekretariaadist 09. juunil kell 9:00-10:45.

 

NB! Võistlejad, kes on nõuetekohaselt eelregistreeritud ja kelle puudumisest pole võistkonna esindaja startijate lõpliku kinnitamise ajal peasekretäri teavitanud, sisestatakse ametlikku startijate nimekirja.

Vastavalt UCI CR art.1.2.055 karistatakse ametlikus startijate nimekirjas olevat võistlejat mittestartimise eest rahatrahviga.

 

5. VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus on avatud stardipaigas 09.juunil 2018.a. kell 09:00-19:30. Võistkondade esindajad saavad võistlejate numbrid ja stardimaterjalid kätte 09. juunil  kell 9:00-10:45 sekretariaadist.

Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub 09. juunil kell 10:00 võistluskeskuses.

 

6. AJAKAVA

Laupäev, 9. juuni
9:00-10:45 Stardimaterjalide väljastamine võistluskeskuses.
10:00 Võistkondade esindajate koosolek võistluskeskuses.
11:15 EMV XCM/12.Jõelähtme rattamaratoni start
17:00 EMV XCM ja 12.Jõelähtme rattamaratoni autasustamine
19:00 EMV XCM ja 12.Jõelähtme rattamaratoni finiši sulgemine
 

 

7. RAJAINFO

EMV XCM/12. Jõelähtme rattamaraton MTB viiakse läbi 91,5 km pikkusel ringil.

Rada saab märgistuse 6.juuniks, rajaga saab tutvuda 7.-8. juunil.

Rajaskeem on alates 1. maist saadaval Bosch Eesti Rattamaratonid kodulehel: www.rattamaratonid.ee, Jõelähtme Singel kodulehel www.singel.ee ja EJL kodulehel: www.ejl.ee.

 

8. STARDI KORRALDUS

Võistlejate starti kutsumise järjekorra aluseks on UCI MTB XCO/XCM jooksev edetabel ning 2017. aasta MTB XCM Eesti Meistrivõistluste paremusjärjestus. Eesti Meistrivõistlustel osalejate jaoks luuakse eraldi koridor, mis paikneb stardikoridori esimeses osas.

Kuivõrd Jõelähtme rattamaratonil on kasutusel traditsioonilised nimelised numbrid, mille järjestus sõltub osalejate lõpetamiskordadest, siis Eesti meistrivõistlustel osalejate numbrid algavad 51-st ja on kuni 200-ni. Numbritel on eraldustunnus Eesti lipu näol. Sama kehtib ka nimeliste numbritega meistrivõistlustel osalejate kohta.

9. PUNKTITABELID

9.1 UCI punktitabel

Koht

ME, NE

 

 

1.

100

 

 

2.

90

 

 

3.

70

 

 

4.

60

 

 

5.

50

 

 

6.

40

 

 

7.

30

 

 

8.

20

 

 

9.

10

 

 

10.

5

 

 

10. AJALIMIIT

EMV XCM/Jõelähtme rattamaratoni ajalimiit on 7 tundi ja 45 minutit, finiš suletakse kell 19:00.

 

11. AUTASUSTAMINE

EMV-l esikohale tulnud jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2018. aasta meistri nimetus ning teda autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga. Ühtlasi autasustatakse ME, NE, MU ja NU klasside Eesti meistreid meistrisärgiga EJL võistlusreglemendi alusel.

II ja III kohale tulnud omavaid jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga.

Iga võistlusklassi kolme paremat autasustatakse auhindadega, sealhulgas külalisvõistlejaid.

Autasustamistseremoonia toimub 9. juunil kell 17:00

 

12. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE

Võistkondadel on õigus saata oma esindaja koos tööriistade ja tagavaraosadega nelja rajal tehniliseks abiks ja võistlejate jootmiseks/toitmiseks ettenähtud tähistatud punkti.

Võistkondadele väljastatakse tehniline/toit kaelakaardid.

Võistkondade teenindav personal peab kandma selgelt eristatavat oma võistkonna riietust.

13. MEDITSIINILILE ABI

Meditsiinilist abi osutatakse ettenähtud teeninduspunktides ja võistluse stardi- ja finišipaigas.

14. PROTESTID, KARISTUSED

Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast võitja finišeerimist.

Võistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt UCI määrustele.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu lähtuvalt UCI määrustest.

 

15. MUU INFO

Korraldajad: Meelis Välk, Jõelähtme Singel, tel: +372 5099 426, e-post: info@singel.ee ja Urmas Karlson, EJL, tel: +372 5024403, e-post ejl@ejl.ee.

Peakohtunik: Raivo Rannamets +372 5038538, raivo.rannamets@gmail.com

Peasekretär: Kaisa Välk +372 5101 400, valkkaisa@gmail.com  

Ajavõtt: Vahur Leemets +372 56 495 439, vahur@nelson.ee

 

 

Lisa 2 Harjumaa MV juhend

Lisa 2

Harjumaa MV juhend 

 

 

HARJUMAA  2018.  a  MEISTRIVÕISTLUSED

MAASTIKURATTA MARATONIS

Harjumaa meistrite selgitatamine toimub  paralleelarvestusena     

XII Jõelähtme rattamaratoni raames

 

I     EESMÄRK

1. Pakkuda Harjumaal (siin ja edaspidi mõeldakse märksõna Harjumaa all Harju maakonna territooriumit ilma Tallinna linnata) elavatele või töötavatele või Harjumaa koolides õppivatele sportlastele või Harjumaa linnade ja valdade spordiklubide liikmetele sportimise võimalusi.

2. Selgitada Harjumaa 2018. a meistrid maastikuratta sõidus täiskasvanute (mehed ja naised) ja noorte vanuseklassis.

 

II   AEG JA KOHT

3. Üritus toimub laupäeval, 9. juunil 2018 a alguse ja lõpuga Jägala-Joa külas endise laagripaiga territooriumil.

3.1 XXL sõit (maraton – 91,5 km) start on kell 11:15.

3.2 Põhisõit (poolmaraton – 44 km)) start on 12:00.

3.3 Noortesõit ja matkasõit – 18 km start on 12:15

 

III  OSAVÕTJAD

4. Harjumaa Meistrivõistluste arvestuses saavad võistelda Harjumaa omavalitsus-üksuste territooriumil (v.a. Tallinna linn) elavad või töötavad või Harjumaa koolides õppivad või Harjumaa omavalitsusüksuste spordiklubidesse kuuluvad sportlased.

5. Vastavus Harjumaa meistrivõistluste juhendi tingimustele (punktid 1 ja 4) fikseeritakse registreerimisel esitatud andmete põhjal.

6. XII Jõelähtme Rattamaratoni raames startivad nn mitte harjumaalased (vt juhendi p 1 ja 4) võistlevad ja kuuluvad autasustamisele XII Jõelähtme Rattamaratoni reeglite kohaselt.

 

IV  VÕISTLUSTE  KAVA  JA  VANUSEKLASSID

7. Harjumaa Meistrivõistlused maastikuratta maratonis korraldatakse Bosch Eesti Maastikurattasarja raames toimuva XII. Jõelähtme Rattamaratoni programmi ja reeglite järgi.

8. Harjumaa meistrivõistluste kavva kuuluvad distantsid ja vanuseklassid:

8.1 XXL sõit ( 91,5 km) – mehed ja naised (sünd 1999 ja varem)

8.2 Põhisõit (44 km) – M16 (sünd 2002-2003)

8.3 Noorte- ja Matkasõit (18 km) – N12 (2006-2007), N14 (2004-2005),

      N16 (2002-2003) ja M12 (2006-2007), M14 (2004-2005).

 

V  REGISTREERIMINE

9. Osavõtjate registreerimine toimub Bosch Eesti Maastikurattasarja veebilehel: www.rattamaratonid.ee avaldatud reeglite kohaselt.

                         

VI    AUTASUSTAMINIE

10. XII Jõelähtme Rattamaratoni XXL sõidu distantsil parimaks osutunud harjumaalasest mehele ja naisele omistatakse Harjumaa meistri nimetus.

XXL sõidu kolme paremat harjumaalasest meest ja naist autasustatakse saavutatud kohtadele (I, II, III) vastavalt Harjumaa meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.

11. XII Jõelähtme Rattamaratoni põhisõidu ning noorte- ja matkasõidu distantsidel omas vanuseklassides parimateks osutunud harjumaalastest poisile ja tüdrukule omistatakse Harjumaa noortemeistri nimetus.

Põhisõidu ning Noorte- ja matkasõidu distantsidel omas vanuseklassides kolme paremat harjumaalasest poissi ja tüdrukut autasustatakse saavutatud kohtadele (I, II, III) vastavalt Harjumaa vanuseklasside meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.

12. Harjumaa medalitega autasustamisele ei kuulu väljaspool arvestust võistlevad nn külalisvõistlejad.

 

VIII ÜLDISELT

13. Võistlused korraldab ja harjumaalastest osalejate üle peab arvestust MTÜ Jõelähtme matka- ja rattaklubi koos Harjumaa Spordiliiduga. Peakorraldaja Meelis Välk tel 5099426

14. Kõik juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakorraldaja koos Harjumaa Spordiliidu esindajatega.

15. Täpsemat informatsiooni võistluste kohta saab:

1. telefonidel 5165092 – Harjumaa Spordiliit

2. võistluste peakorraldajalt – Meelis Välk – 509 9426

Rohkem infot
Vähem infot
Toetajad
Nimitoetaja
Suurtoetaja
Rattapartner
Energiapartner
Joogipartner
Meediapartner
Aktiivsuse toetaja
Autopartner
Noorte- ja matkasõidu toetaja
Lastesõitude toetaja
Sõbrad piiri tagant

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X