Tehnilised parameetrid

Betoonkattega trekiraja pikkus
333,333 m

trekiraja laius
7,27 m

Trekiraja sirge pikkus
40,303 m

viraaži pikkus
75,54 m

ülemineku pikkus
25,389 m

Neutraaltsooni laius
1,23 m

Trekiraja piirde kõrgus
0,85 m

Viraaži kaldenurk
34 º

Sirge kaldenurk
6 º

Arvestuslik kiirus ülemisel äärel
85 km/h

Arvestuslik kiirus mõõtjoonel
75 km/h


Impression
X