RAHVUSVAHELINE JALGRATTURITE LIIT PEATAS KÕIK VÕIDUSÕIDUD KUNI 1. JUUNINI

Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) on peatanud kõigi jalgrattaürituste toimumise kuni 1. juunini 2020 ning jätkab läbirääkimisi võistluskalendri ümberkorraldamiseks.

UCI kohtus 1. aprillil oma koostööpartneritega ning üheskoos otsustati, et kõigi jalgrattavõistluste toimumine peatatakse kuni 1. juunini 2020. Tehtud otsus puudutab kõiki jalgrattadistsipliine ja jalgratturite kategooriaid.

Võistluskalendri ümberkorraldamisel ja uute kuupäevade paikapanekul on eelis kolmel suurtuuril ning klassikutel. Meeste ja naiste maanteehooaja pikkus on hetkel samuti teadmata ning esialgne hooaja pikendus võib tulenevalt kriisiolukorrast taas muutuda.

UCI on praeguseks saanud enam kui 450 võistluse edasilükkamise taotlust, enamik neist puudutab maanteerattasõitu.

Olles jalgrattaspordi ülemaailmne esindaja jätkab UCI igapäevased konsultatsioone ja läbirääkimisi erinevate huvirühmadega ning proovib leida parimaid lahendusi rattaspordile.

Impression
X