EOK jalgrattaspordi treenerite hindamiskomisjon

EOK jalgrattaspordi treenerite hindamiskomisjon on kinnitatud alltoodud koosseisus EOK korraldusega:

  1. Lauri Peil, Tartu Ülikool, esimees
  2. Karmen Reinpõld, Tallinna Ülikool, aseesimees
  3. Urmas Karlson, Eesti Jalgratturite Liit
  4. Kert Martma, Tallinna Ülikool
  5. Indrek Rannama, Tallinna Ülikool
  6. Liisa Roos, Spordikoolituse ja -teabe SA

Info: Urmas Karlson, tel. 6031545, ejl@ejl.ee

EOK jalgrattaspordi treenerite kutsekomisjon on moodustatud kutseandmiseks treenerikutsetele spetsialiseerumisega:

Jalgrattasport

Komisjon täidab järgmisi ülesandeid:

  1. Treenerite kutsealaste teadmiste ja oskuste arendamine ning pädevuse hindamine.
  2. Kutse andmise alusdokumentide põhjal oma spordialal kutse andmiseks vajalike nõuete, kordade ja protseduuride välja töötamine ning nende regulaarne kaasajastamine.
  3. Kutse andmiseks tarvilike alakomisjonide, eksami- või hindamiskomisjonide loomine, nende tegevuse koordineerimine ja järelvalve tagamine nende üle.
  4. Kutseandmise protsessi läbiviimine vastavalt kutsestandarditele ja kutse andmise korrale.

Impression