Treenerikutse

Kutsekvalifikatsiooniga jalgrattaspordi treenerid
EOK jalgrattaspordi treenerite hindamiskomisjon

EKR 3-5 taseme kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja taastaotlemise eksamid 2023. aastal

Eksamite ajad:

09.02.2023 EKR 3-6 taseme kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja taastaotlemise eksam
30.05.2023 EKR 3-6 taseme kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja taastaotlemise eksam
29.08.2023 EKR 3-6 taseme kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja taastaotlemise eksam
…..2023 EKR 3-6 taseme kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja taastaotlemise eksam

Eksamid toimuvad Eesti Jalgratturite Liidu koosolekute ruumis aadressil: Tallinnas, Tondi 84/3, III korrus.


20. novembril 2013.a. kinnitas SA “Kutsekoda” Kultuuri kutsenõukogu uued treenerite kutsestandardid ja kutse andmise korra.

Kutsetasemete vastavusmaatriks:

Varasem kutse EKR* kutsetase Treeneri kutsenimetus
Treener I 3 abitreener
Treener II 4 nooremtreener
Treener III 5 treeneri kutsenimetus
Treener IV 6 vanemtreener
Treener V 7 meistertreener
Treener 8 eliittreener

*EKR – Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistik (22. mail 2008.a. Kutseseadus)

Vastavalt spordiseadusele on  treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) on treeneritele kutseandja. Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid. Kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu taotlusdokumendid, kontrollivad nende nõuetele vastavust , korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Treenerikutse taotlejale ja taastaotlejale

 • Kutseomistamise tasud
  • Abitreener EKR 3 (varasem I tase) – 40 eurot
  • Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) – 47 eurot
  • Treener EKR 5 (varasem III tase) – 56 eurot
  • Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) – 72 eurot
  • Meistertreener EKR 7 (varasem V tase) – 80 eurot
  • Eliittreener EKR 8 – 75 eurot

  Kutseomistamise tasu tuleb kanda spordiala kutsekomisjoni osutatud arveldusarvele.

  Erandiks on kutsekomisjonide liikmed, kellele omistab kutse EOK kutsekomisjon. Kutsekomisjonide liikmetel, kes taotlevad või taastaotlevad kutset, tuleb tasu kanda Spordikoolituse ja -Teabe SA arveldusarvele.

Hindamiskomisjoni liikmele


Impression
X