EJL ühislaager noortele

Eesti Jalgratturite Liidu maastikurattasõidu ühislaager on teadaolevalt esimene Eestis korraldatav ühine õppe- ja treeningkogunemine, mis koondab enda alla treenerid ja noorsportlased üle Eesti.

Eesmärk: Ühislaagri eesmärk on leida talente erinevatest jalgrattaspordiklubidest üle Eesti, aidata klubisid ühislaagrite korraldamisel ja suunata neid sarnastele õppekavadele. Projekt on planeeritud kestvusega 3+2 aastat. Õppe- ja treeningkogunemised toimuvad 2-3 korda aastas ning laagritesse kutsutakse sportlasi, kes treenivad erinevates vanusegruppides. Lisaks on õppe- ja treeningkogunemise eesmärk noorratturite koolitamine, parandamaks nende rattasõidu oskusi. Selleks tulevad appi meie tublimaid oma ala spetsialistid (Martin Loo, Sigvard Kukk, Caspara Austa jt). Lisaks sportlastele kaasatakse noortreenereid, tõstmaks nende taset noorsportlaste ettevalmistamisel.

Sihtrühm:

  1. Noorsportlased (vanuses 14 aastat ja nooremad), nii poisid kui tüdrukud;
  2. Treenerid (III ja IV taseme tasemekoolitus)

  • Ühislaager noortele 2022
Ühislaager noortele 2022

Põltsamaa ühislaagri lühike tutvustus:

Põltsamaa on oma looduslike võimalustega laagri läbiviimiseks ideaalne koht keset Eestit. Põltsamaa on kui väike Veneetsia oma sildade ja lossiga ning noortelaagriks väga ilus ja turvaline piirkond. Siin on MTB treeninguteks olemas Kuningamägi ja selle lähiümbrus. Lähedal on veel Kamari järv ilusa rannaalaga. Põltsamaa kool võimaldab oma spordihoone, jõusaali ja õues asuvate palliplatsidega lastel tegeleda üldiste kehaliste tegevustega.

Noortele suunatud tegevuste lühitutvustus:

Põltsamaal toimuvas suvelaagris keskendutakse maastikusõidu elementide ja tehnika arendamisele. Lisaks on noorsportlastele planeeritud kaks akadeemilist tundi toitumisele ja pühendumisele treeningutele. Esimene tund keskendub toitumisele kodus ja treeningutel, teine tund püüab avada noortele teemat, kuidas tänapäeva keerukas nutimaailmas pühenduda treeningutele, saavutamaks paremaid sportlikke tulemusi.

Treeneritele suunatud tegevuse lühitutvustus:

Õppe ja-treeningkogunemistel on planeerintud 2022. aastal koolitused III-IV taseme treeneritele kas uue taseme taotlemiseks või vana säilitamiseks. Vastavad õppekavad kooskõlastatakse EJL-iga. Teoorialoenguid veavad õppejõud Eesti ülikoolidest ja näidistreeninguid viivad läbi meie endised rattaprofid. Praktine töö toimub noortelaagris osalevate treeningruppidega treeningtundides. Kõik osalejad saavad vastava õppekava ja erialatunnid arvestakse treeneri taseme taotlusel.

Registreerimine laagrisse ja täpsem info:

Põltsamaa suvelaagrisse registreerimine avatakse mais 2022. Registreerimise info tuleb ülesse EJL-i kodulehele ja saadetakse klubidele meilitsi laiali. EJL-i ühislaagri täpsem info avaldatakse koos laagrisse regstreerimise avanemisega samades infokanalites.

Kohtumiseni Põltsamaal!


Impression