Downhill


MÄESTLASKUMINE (DHI – DOWNHILL)
Mäestlaskumisel eraldatakse individuaalstardist sõitu ja ühise stardiga sõite, milleks on neljane kross, paarislaskumine ja paarisslaalom, neist kahes esimeses starditakse ühisel ja paarisslaalomis kahel paralleelselt eraldi kulgeval rajal. Mäestlaskumise võistlustrassi pikkuseks on tavaliselt 2–5 minutit ning rada sisaldab erineva tehnilise keerukusastme, pinnase ja kiirusomadustega sektsioone, lubatud on takistused, kivid, hüpped, kraavid. Rada võib kulgeda tasasel maal, kuid reeglite järgi ei tohi sellel olla tõusvaid lõike. Laskumine nõuab ratturilt lisaks heale rattavalitsemisele ja julgusele ka kõrget anaeroobset vastupidavust ning häid kiirusomadusi, kuna pärast hoo mahapidurdamisi aeglastel rajalõikudel tuleb kiirus võimalikult ruttu kõrgeks saada. Ratta valitsemiseks ja juhtimiseks ebatasasel pinnal on vajalikud hästitreenitud ülakeha lihased. Kiirused laskumisel võivad meestel minna kuni 80km/h ja naistel kuni 70km/h.

2023. aasta maastikuratturite DHI võistluskalender

15-16.07 Eesti meistrivõistlused mäestlaskumises EMV Kiviõli Seikluskeskus
Impression
X