Kriteerium


Kriteerium – grupisõidu alaliik, mis toimub lühikestel (1–2 km), tavaliselt linnatänavatel kulgevatel ringidel. Kriteerium nõuab ratturitelt häid tehnilisi rattavalitsemise oskusi positsioonivõitluseks ja kurvide läbimiseks ning võimet pidevalt kiirendada. Kriteeriumi paremusjärjestuse selgitamine võib toimuda lõpufi niši alusel või punktisõiduna, analoogselt treki punktisõidule, kus teatud ringide lõpus toimuvate vahefi nišite ja lõpufi niši esimestele antakse punkte ning üldvõitjaks on enim punkte saanud võistleja. Lõpufi nišiga lõppevate sõitude puhul korraldatakse tavaliselt auhinnalisi vahefi nišeid.
EMV 2022. aastal toimuvad kriteeriumis ühe etapi kokkuvõttes Elvas:

2023. aasta maanteeratturite võistluskalender

20.05 Eesti meistrivõistlused kriteeriumis / Maxilla 65. Elva tänavasõit EMV Elva
Impression
X