Kontakt

Eesti Jalgratturite Liit

Postiaadress:

Tondi 84, 11316 Tallinn

Juriidiline aadress:

Tondi 84, 11316 Tallinn


reg.nr. 80057497
IBAN: EE82 10 10 0520 3073 9004
SEB pank


Impression