Jalgrattavõistluste korraldamise COVID-19 käitumisjuhend

Untitled design
Eesti Jalgratturite Liidu jalgrattavõistluste Covid-19 käitumisjuhend

Jalgrattavõistluste korraldamisel tuleb rakendatavad konkreetsed tegevused üle vaadata vastavalt kehtivatele riiklikele tervishoiueeskirjadele. Käesolev juhend on koostatud pidades silmas Vabariigi Valitsuse ja Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) üldisi korraldusjuhiseid. Vabariigi Valitsuse kehtestatud reeglid on alati ülimuslikud antud juhendile.

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid.

Spordivõistlustena ei käsitleta virtuaalvõistlusi, kus puudub konkreetne tähistatud võistluskoht ning osaleja valib korraldaja poolt määratud ajavahemikus ise osalemiseks sobiva aja ja koha.

Korraldaja kohustus on kõiki registreerunud klubisid/sportlasi teavitada kasutusel olevatest COVID-19 viiruse tõkestamiseks mõeldud meetmetest.

 

1. Enne võitlusi tehtav tervise kontroll.

Tervise kontrolli tegemine on klubi/võistkonna esindaja või sportlase vastutada. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui võistluste korraldajate) võistlustel osalemine on keelatud. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata, kui tal esineb vähemalt üks järgmistest sümptomitest:

COVID-19 sümptomid
Palavik > +38C
Köha ja/või hingeldus
Ebanormaalne väsimus
Lõhnataju kadumine ja/või maitsemeele kadumine
Kinnine nina või kurguvalu
Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus
Ebatavaline lihasevalu
Ebatavaline peavalu

 

2. Võistluse eel ja ajal tehtavad tegevused

a. Andke teavet individuaalsete kaitsemeetmete olulisuse kohta (ohutu kauguse hoidmine, näomaski kandmine, sagedane kätepesu, ruumide ventilatsioon) nii võistluse korraldamisega seotud personalile, kohtunikele, klubidele/võistkondadele kui ka sportlastele.

Ürituse korraldaja pöörab erilist tähelepanu, et võistluse korraldusega seotud isikud peaksid kinni kõigist isikukaitsevahenditega seotud reeglitest. Näomaskide kandmine on KOHUSTUSLIK terve ürituse kestusel, sealhulgas õues. Ratturid ei pea näomaski kandma soojenduse, treeningu ja võistluse ajal.

b. Võistluse ametlikes parklates peab autode vahele jääma ruumi vähemalt kahe auto laiuse jagu. Kui parklas on maha märgitud statsionaarsed parkimiskohad, siis peab iga parkiva auto külgsuunas jääma järgmise autoga vahe kaks tühja parkimiskohta.

c. Kindlusta, et võistlustele registreerimisega seotud aladel (sekretariaadis) oleks inimeste vahel võimalik säilitada kahe meetrine vahe. Vajadusel tuleb maapinnale markeerida nõuetekohane distantsihoidmise vahe 2 meetrit (võiks lisada pildi juurde allpool).

d. Taga, et isikud ei koguneks võistluspaiga territooriumil gruppidesse ega jääks pärast võistlust territooriumile.

e. Riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest, kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangud ei sätesta teisiti.

f. Halda pealtvaatajate kohalolekut vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele
– piira pealtvaatajate arvu stardi- ja finišialal vastavalt hetkel kehtivatele Vabariigi Valitsuse reeglitele
– hoia pealtvaatajate ja ratturite vahel ohutut vahemaad
– julgusta pealtvaatajaid kandma maski ka välitingimustes peetavatel võistlustel,

g. Taga üldkasutatavate ruumide ja seadmete puhastamine ja desinfitseerimine ning piirake vahendite jagamist
– tualettruumid (piisav arv, puhastamine, märgi maha 2m vahed järjekordade jaoks)
– kõikide üldkasutatavate pindade korrapärane puhastamine
– käte desinfitseerimisvahendite kättesaadavus liikumisteedel nähtavates kohtades

h. Varusta stardi/finiši linnak prügikastidega

i. Piira juurdepääsu stardialale nii palju kui võimalik. Lubage juurdepääs ainult hädavajalikele inimestele koos kohustuslike maskidega. Ratturid peavad näomaski kandma kuni mõni minut enne starti ning stardialas peab olema näomaskide äraviskamiseks markeeritud prügikast.

j. Kohanda toitlustusalasid
– sportlased võtavad laualt toidu ise
– maanteel toitlustusalas tiimi personal hoiab teineteisega vahet

k. Reguleerige korraldus- ja meeskonnasõidukite kasutamist. Et vähendada saastunud sõidukitesse suletud ruumides, on soovitatav:
– piirata meeskonnasõidukite inimeste arvu kolmeni
– näomaski kandmine sõidukites on kohustuslik
– tuulutage salongi hoides aknaid pooleli lahti (sõltuvalt ilma tingimustest)

l. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist. Paluge ratturitel mitte kallistada meeskonnakaaslasi, teisi sõitjaid või tiimi personali. Pärast finišijoone ületamist tuleb säilitada 2m vahemaa enda ja teiste sõitjate vahel.

 

3. Pärast võistlust tehtavad tegevused

a. Piirake juurdepääsu finišialale nii palju kui võimalik. Lubage juurdepääs ainult finišiala lõpu alale hädavajalikele inimestele (1-2 inimest meeskonna kohta, mõned fotograafid) ja kõikidel on KOHUSTUSLIK näomaski kandmine.

b. Auhinna tseremoonia kohandamine
– piira sportlaste arvu, kes saavad auhindu korraga kätte
– vajadusel loo iseteenindus variant, kus ratturid saavad peale käte desinfitseerimist oma auhinna ise laualt võtta ning poodiumile suunduda või ilmutakse poodiumile juba koos auhinnaga
– nõua, et ratturid ja teises asjaga seotud isikud kannaksid tseremoonia ajal maski
– aseta poodiumiblokid üksteisest 1,5-2m kaugusele
– palu ratturitel auhinnatseremoonial teineteist mitte puudutada
– piira fotograafide arvu ja taga, et kantakse kaitsemaske
– piira auhinnatseremoonia juures viibivat rahvahulka vastavalt riiklikele tervisehoiueeskirjadele
– koosta ratturitele poodiumile minnes ja ära tulles ühesuunaline liiklus

c. Kohanda antidopingu ruume ja protseduure
– taga, et dopingukontrolli protokollid oleksid kooskõlas viiruse vältimise meetmetega.  Kontrolli vahemaa hoidmist ruumist väljas ja sees.

 

4. COVID-19 kahtlusega juhtumite haldamine

a. Kooskõlastamine kohalike tervishoiuasutustega (haiglad, kiirabiteenused)
Ürituse meditsiiniteenistus peab pöörduma kohaliku haigla ja/või erakorralise meditsiini teenuse poole, et teavitada neid sündmusest ja tagada nende suutlikkus traumapatsientidega hakkama saada pandeemia ajal.

b. Määra võistlustele COVID-19 kahtlusega juhtumite eest vastutav arst või palu võistluste arstil sümptomeid jälgida
– varusta kõiki, kes on haiged või kellel on COVID-19 sümptomid kaitsemaskiga

c. COVID-19 kahtlusega juhtumite haldamine

Kõiki üritusega seotud isikutel (sh ürituse töötajaid ja meeskonnaliikmeid) palutakse teatada COVID-19 kahtlusest viivitamatult sündmuse meditsiiniteenistust või võistluse peakorraldajat, kes teavitab meditsiiniteenistust.

NB! Korraldajal on kohustus teavitada haigestunud isikust alaliitu, kes saadab teate edasi klubidele. Klubidel palutakse COVID-19 sümptomite ilmnemisel pöörduda perearsti poole, jääda koju ning olla isolatsioonis.

 

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed
  • Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine Terviseameti soovituste järgi. Soovitused leiab siit.
  • Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta. Kätepesu juhendi leiab siit.
  • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse kohe pärast kasutamist selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ning pestakse käed.

 

 

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X