Eesti Jalgratturite Liidu üldkoosolek toimub 17. märtsil 2023

Eesti Jalgratturite Liidu üldkoosolek toimub 17. märtsil 2023 algusega kell 16.00 A. Le Coq Arena (Jalgpalli 21, 11312 Tallinn) konverentsisaalis (lõunatribüüni I korrusel).

Iga liikmesklubi omab ühte hääleõiguslikku delegaati. Palume registreerida klubi delegaat aadressil https://forms.gle/1iXf6hyU27V1EnMA6 hiljemalt 14. märtsiks 2023. Üldkoosolekust puudumise korral on võimalus volitada enda asemel teist EJL-i liikmesklubi esindajat. Volikirja saab lisada registreerimisel või saata ejl@ejl.ee.

Üldkoosolekule on oodatud lisaks delegaatidele ka külalised. Palume külalised registreerida aadressil https://forms.gle/1iXf6hyU27V1EnMA6 hiljemalt 14. märtsiks.

Sõnavõtud ja ettepanekud, mida soovite esitada üldkoosolekul palume ette registreerida 14. märtsiks.

Üldkoosoleku materjalid tutvumiseks saadame nädal enne koosolekut.

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD
15.00-16.00       Kogunemine, suupisted
16.00                   Koosoleku avamine

Koosoleku juhataja, sekretär-protokollija valimine.
Päevakorra kinnitamine.

  1. EJL 2022. a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine
  2. EJL audiitori aruande kuulamine
  3. 2022. aasta majandusaruande kinnitamine
  4. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine 2024. aastaks
  5. 2023. a eelarve kinnitamine
Impression
X