Kuna Balti Keti Velotuur on UCI 2. kategooria võistlus peab korraldaja tagama lisaks riigi Terviseameti nõuetele ka UCI poolt kehtestatud turvanõuded.

UCI on kehtestanud järgmised nõuded kõikidele võistkondadele, kes osalevad rahvusvahelistel võistlustel:

· Võistkonnad peavad UCI vastavasse andmebaasi üles laadima kõikide sportlaste ja abipersonali PCR testid:
6 päeva enne võistlust ning 3 päeva enne võistlust. (UCI 1. ja 2. kat. võistlustel 3 päeva enne võistlust)
· Võistkonnad peavad tekitama oma võistkonna „kaitsva mulli“, mille eesmärk on kontrollida ja piirata otsest kontakti eri võistkondade ja võistlusega seotud isikute vahel.

UCI on kehtestanud järgmised nõuded kõikidele UCI kalendris olevate võistluste korraldajatele:

· Kõik võistlusega seotud kohtunikud peavad PCR testi tegema 3 päeva enne võistlust. Kõik kohtunikud ja korraldusega seotud isikud peavad hoidma sotsiaalset distantsi ning kandma maske, kui see on riigis kohustuslik.
· Võistluste korraldajad peavad kaks nädalat enne võistlust andma UCI-le ülevaate võistlustel kasutavatest koroona viiruse tõkestamine meetmetest, võistlusel osalejatest ja COVID-19 viirusega seotud hetke olukorrast riigis.
· Korraldaja peab võistlusele määrama COVID-19-le pühendunud arsti, kes jälgib, et võistlustel kasutataks riigi ja UCI poolt väljatöötatud meetmeid ning kontrollib võistlusest osavõtjate tervislikku seisundit.
· Korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja informatsiooni hügieeni hoidmise kohta.