Eesti Jalgratturite Liidu seisukoht seoses sõjaolukorraga Ukrainas

EST-UKR

EJL-i seisukoht seoses sõjaolukorraga Ukrainas / Position of Estonian Cyclists Union regarding the war situation in Ukraine

Eesti Jalgratturite Liit mõistab hukka Venemaa ja Valgevene valitsuste agressiooni ning olümpiarahu eiramise, millest lähtuvalt on kujunenud järgnev hoiak:

  • Venemaa või Valgevene rahvuslikud koondised/klubid ei tohi osa võtta ühestki EJL-i kalendrivõistlusest.
  • Kõigi Venemaa ja Valgevenega seotud embleemide, nimede, akronüümide, lippude ja hümnide esitlemine on kõikidel EJL-i kalendrivõistlustel keelatud. Seetõttu on ka Venemaa ja Valgevene rahvusmeistrite/koondise/klubide särgid keelatud.
  • EJL-i kalendrivõistlustele ei tohi kutsuda Venemaa ja Valgevene rahvuslikke koondiseid ega klubisid.

Venemaa ja Valgevene litsentsi omanikel on õigus osaleda võistlustel, mis on UCI rahvusvahelises kalendris oma meeskondadega, kui antud meeskond ei ole registreeritud ega seotud Venemaa ega Valgevenega.

Venemaa või Valgevene sportlaste osalemine peab olema neutraalne ning korraldajatel palutakse tühistada kõik viited Venemaale või Valgevenele, sealhulgas nimi, embleemid, akronüümid ja lipud, ning asendada need neutraalse viite või nimetusega kõigil võistlustel vastavalt UCI juhenditele.

Eestis korraldavatel UCI kalendrivõistlustel palub EJL-i juhatus korraldajatelt, et klubide/tiimide koosseisudes ei oleks Venemaa ega Valgevene kodanikke, samuti et ei kasutataks Venemaa ja Valgevene kodanikest kohtunikke ega teisi ametnikke. EJL-i kalendrivõistlustel on Venemaa ja Valgevene kodanikel osalemine keelatud.

UEC-ile on tehtud Nordic Cycling organisatsooniga ettepanek kehtestada lisaks eeltoodud sanktsioonidele ka UCI, UEC juhatustest ning erinevatest komisjonide koosseisudest välja arvata Venemaa ja Valgevene kodanikud.

 

In English

Estonian Cyclists Union (EJL) condemns the aggression of the governments of Russia and Belarus and the disregard for the Olympic Truce, which has led to the following attitude.

  • National teams/clubs of Russia or Belarus may not take part in any EJL calendar competition.
  • The presentation of emblems, names, acronyms, flags and anthems related to Russia and Belarus is prohibited at all EJL calendar competitions. Russian and Belarusian national champion’s/team’s/club shirts are also banned.
  • National teams and clubs of Russia and Belarus may not be invited to EJL calendar competitions.

The Russian and Belarusian licensees have the right to participate in the UCI International Calendar with their team, unless the team is affiliated with Russia or Belarus.

The participation of Russian or Belarusian athletes must be neutral and the organizers are asked to remove all references to Russia or Belarus, including the name, emblems, acronyms and flags, and replace them with an neutral reference or name in all competitions in accordance with UCI guidelines.

EJL Management Board asks the organizers who organize UCI calendar competitions in Estonia, that there should be no Russian or Belarusian citizens in the clubs/teams, and that no Russian or Belarusian commissaires or other officials are involved. Citizens of Russia and Belarus are prohibited from participating in EJL calendar competitions.

In addition to the above sanctions, Nordic Cycling askes the European Cycling Federation (UEC) to immediately suspend all Russian and Belorussian official representatives from its board and commissions until further notice. Nordic Cycling also urges the UEC to work for the same decision at the UCI.

Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X