Eesti Jalgratturite Liidu liikmed on oodatud üldkoosolekule 21.04.2022

Eesti Jalgratturite Liidu liikmed on oodatud üldkoosolekule, mis toimub neljapäeval 21. aprillil 2022 algusega kell 16.00 Pirita Spordikeskuse Tervisespordihoones (Rummu tee 3).

Iga liikmesklubi omab ühte hääleõiguslikku delegaati, palume registreerida klubi delegaat aadressil https://forms.gle/jz9254NbPjy1Uzo99 hiljemalt 18. aprilliks. Üldkoosolekust puudumise korral on võimalus volitada enda asemel teist EJL-i liikmesklubi esindajat, volikirja saab lisada registreerimisel või saata ejl@ejl.ee.

Üldkoosolekule on oodatud lisaks delegaatidele ka külalised, palume külalised registreerida aadressil https://forms.gle/jz9254NbPjy1Uzo99 hiljemalt 18. aprilliks.

Sõnavõtud ja ettepanekud, mida soovite esitada üldkoosolekul palume ette registreerida 18. aprilliks. Üldkoosoleku materjalid tutvumiseks saadame nädal enne koosolekut.

Üldkoosoleku päevakava
15.00 – 16.00 Kogunemine, suupisted
16.00 Koosoleku avamine
Koosoleku juhataja, sekretär-protokollija valimine.
Päevakorra kinnitamine.

  1. EJL 2021. a tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande esitamine
  2. EJL audiitori aruande kuulamine
  3. 2021. aasta majandusaruande kinnitamine
  4. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kinnitamine 2023. aastaks
  5. 2022. a eelarve kinnitamine
  6. Audiitori kinnitamine 2022. aastaks

 

Impression
X