Covid-19 uuringu üleskutse sportlastele

Lp sportlased!

COVID-19 on muutnud ja mõjutanud tugevalt kogu maailma, nii ka kõiki Eesti sportlasi ning kogu spordivaldkonda. Spordimeditsiini arst-resident Mari Arak koostöös spordiarst Eve Undiga viib Eesti sportlaste seas läbi COVID-19 sagedusuuring, ning sellega seoses palub täita alljärgneva küsimustiku. Tegu on Eesti sportlaste COVID-19 uuringu teise etapiga. Kui oled varasemalt (2021. a suvi-sügis) küsimustikku täitnud, siis palume seda uuesti täita! (See on vajalik värskete andmete saamiseks haigestumise ja vaktsineerimise osas)

Uuringus palume osaleda kõigil 14-65 aastastel spordiga regulaarselt tegelevatel inimestel. Lühikese küsimustiku täitmine on anonüümne ja võtab aega kuni 5 minutit, küsimused puudutavad teie tervist ja COVID-19. Vastama on oodatud nii COVID-19 läbipõdenud kui mittepõdenud sportlased.

Küsimustikku saab täita kuni 31. maini 2022 siin: https://redcap.link/COVIDuuring

Uuringu eestvedajad:
Mari Arak mari.arak@kliinikum.ee Spordimeditsiini arst-resident; Eesti naiste võrkpallikoondise arst
Eve Unt Kaasprofessor, Spordimeditsiini vanemarst-õppejõud

 

Impression
X