Children’s races


Saare lastesõit / Children’s ride 19. juuni 2021 Valga

Time: Saturday 19.06.2021 from 10:00 to 11:30
Toimumisaeg: laupäeval 19.06.2021 kell 10:00-11:30

On-site registration in Valga: 08:00 – 09:30 (Pedel light traffic trail – in start)
Registreerimine Valgas: 08:00 – 09:30 (Pedeli kergliiklusrajal – stardis)

Venue: Near Valga central square, on the Pedeli river light traffic trail
Toimumiskoht: Valga keskväljakul lähedal, Pedeli jõe kergliiklusrajal

Starting times for children’s rides:
Lastesõitude stardiajad:
o 10:10 – 10:30 lastesõit 5-6 aastased 1 km /children’s ride 5-6 years 1km

o 10:30 – 10:50 lastesõit 7-8 aastased 2 km /children’s ride 7-8 years 2 km

o 10:50 – 11:10 lastesõit 9-10 aastased 3 km /children’s ride 9-10 years 3 km

o 11:10 – 11:30 lastesõit 11-12 aastased 4 km /children’s ride 11-12 years 4 km

  • Children’s rides are intended for everyone who is interested, driving time is not taken and the ranking is not fixed. Registration for children’s races is FREE. For multiple children, register the children separately. Registration for children’s race https://forms.gle/wMRjbbdiHomKkzNq5
  • Lastesõidud on mõeldud kõigile huvilistele, sõiduaega ei võeta ja paremusjärjestust ei fikseerita. Registreerimine lastesõidule on TASUTA, mitme lapse puhul, registreerige lapsed eraldi. Registreerimine Saare lastesõidule  https://forms.gle/wMRjbbdiHomKkzNq5

Cycling is a skill for life! Rattasõit on oskus kogu eluks!


Lastesõit


Impression
X