Teated

January 18, 2021
21768225_736946679847297_7371082200804714595_n.jpg

3min16

Komisjoni eesmärk on sportlaste huvide esindamine. Komisjon kohtub regulaarselt oma seisukohtade kujundamiseks, EJL-le soovituste esitamiseks ning tegeleb sportlaskonnale suunatud projektide algatamisega.

Sportlaskomisjoni esimees kuulub ex-officio EJL juhatusse.

Sportlaskomisjoni valitakse 5 liiget. Sportlaskomisjoni liikmeks kandideerimise kriteeriumid:

 • vähemalt 18-aastane,
 • Eesti Vabariigi kodakondsus,
 • järgib oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtteid, on eeskujuks noortele,
 • ei ole rikkunud dopinguvastaseid reegleid ning ei ole kunagi karistatud Maailma Antidopingu Koodeksi rikkumise eest,
 • on viimase nelja aasta jooksul kuulunud Eesti koondisesse,
 • motivatsioon esindada Eesti sportlaskonda,
 • võimalus regulaarselt osaleda EJL sportlaskomisjoni töös.

Sportlaskomisjoni valitavatest sportlastest peavad esindatud olema erinevate rattaalade sportlased, samuti peavad esindatud olema nii nais- kui meessportlased. Sportlaskomisjoni ühe koosseisu ametiaeg on neli aastat.

Sportlaskomisjoni saavad valituks enim hääli saanud alla 23-aastane mees- või naisrattur, enim hääli saanud naisrattur ja enim hääli saanud meesrattur ning 2 enim hääli saanud ratturit (mitte arvestades juba valituks saanuid).

Sportlaskomisjoni kandidaatide esitamine

Igal litsentseeritud ratturil on võimalik oma kandidatuur esitada.

Kandidaadi ülesandmiseks tuleb täita elektrooniline vorm aadressil https://forms.gle/DGZRTWWioq7z4kJC7.

Avalduses tuleb täita kõik nõutud lahtrid ning lisada kandideerija motivatsioonikiri ja/või link motivatsioonivideole, kus tuleb välja tuua peamised eesmärgid, mida soovitakse nelja aasta vältel sportlaskomisjoni liikmena ellu viia. Motivatsioonikiri ja/või –video avalikustatakse sportlaskomisjoni valimiskomisjoni liikmetele ning selle põhjal saavad valijad oma eelistused kujundada.

Valimiskomisjoni liikmete esitamine

Sportlaskomisjoni valimistel saab anda hääle iga EJL liikmesklubi poolt määratud tegevsportlane (sõltumata klubilisest kuuluvusest). Palume esitada hiljemalt 01. veebruariks klubi esindav sportlane, kes annab hääle sportlaskomisjoni liikmete valimisel. Esitamiseks palun  täita elektrooniline vorm aadressil https://forms.gle/PbCwtwZ2g6zmguQL9.

Nii sportlaskomisjoni kandidaatide kui ka valimiskomisjoni liikmete esitamise tähtaeg on 01. veebruar 2021.


January 7, 2021
uudiskiri12-1.png

5min18

Novembri lõpp ja detsembrikuu oli aeg kokkuvõtete tegemiseks. Sel aastal toimus rattaspordi jaoks oluliste tegude, parimate klubide ja sportlaste autasustamine koroonaviiruse tõttu teisiti, ära jäi iga-aastane parimate ratturite autasustamise galaüritus. Selle asemel saatis Liit parimatele tunnustuse karikate näol kontaktivabalt posti teel. Eesti parimateks ratturiteks valiti sel aastal Tanel Kangert ja Janika Lõiv.

Uus aasta on mitmetele meie raaturitele toonud uued lepingud, mõned on aga endiselt lepingute ootel ja kahjuks on ka rattaspordist loobujaid.

Positiivse uudisena võime välja hõigata selle, et Eesti Jalgratturite Liit sõlmis sponsorlepingu ettevõttega Graanul Invest AS, kes on 2021. aastast Eesti maanteeratturite juuniorite koondise peasponsor. Sellisel keerulisel ajal on iga sponsporlepingu sõlmimine väga väärtuslik. Eriti tänuväärne on, et Eestis on ettevõtteid, kes soovivad jalgrattaspordi järelkasvu panustada. Juunioride koondises on mitmeid säravaid tähti, kelle arengusse panustamine võib meid viia uute Pikkuuside ja Kirsipuudeni. Madis Mihkelsi meheteod eelmisel hooajal ei ole kindlasti esimene ega viimane näide.

 

TEATED:

HAUKA VELOKLUBI VALITI VÕRUMAA PARIMAKS SPORDIKLUBIKS

 1. jaanuaril selgusid “Spordiaasta Tähed 2020“ auhinnagala võitjad. Tunnustuse teenis ka Hauka Veloklubi Võrumaalt.

 

EESTI JALRATTURITE LIIDUS ALUSTAS TÖÖD KOMMUNIKATSIOONIJUHT

Alates jaanuarikuust liitus Eesti Jalgratturite Liidu kollektiiviga Lii Vilms, kes alustas tööd turundusjuhi ametis. Lii peamiseks ülesandeks on senisest tihedam suhtlus liikmete ja koostööpartneritega ning uute koostööpartnerite ning sponsorite leidmine.

 

UUENDATUD SPORDIVÕISTLUSTE KORRALDAMISE JUHEND

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega on uuendatud spordivõistluste korraldamise juhend. Juhendiga saab tutvuda: https://www.ejl.ee/organisatsioon/dokumendid/.

 

TELLI EESTI JALGRATTURITE LIIDU LITSENTS 2021 HOOAJAKS SIIT

 

PODCAST „JALGRATTAPALAVIK“

RAIT ÄRM

INDREK RANNAMA

 

MEIE RATTURITEGA SEONDUV JA UUDISED LAIAST RATTAMAAILMAST

Aasta parim BMX-klubi treenib Tartus

Vahtra ei kohtugi esimeses treeninglaagris Chris Froome’iga

Eesti rattur lõpetas aasta uhke virtuaalsõiduga

Van Aert pälvis hooaja esimese võidu, maailmameistrit tabas ebaõnn

Jakobsen avameelselt raskest õnnetusest: mõtlesin sadu kordi, et suren

Janika Lõiv: sel hooajal on tehtud väga kõva edasiminek

Uued kriisitoetused hõlmavad ka kultuuri, sporti ja täiskasvanute huvitegevust

Kangert: isiklikus plaanis oli väga õpetlik ja meeldiv aasta

Van der Poel alistas cyclo-crossi MK-etapi haaravas duellis Van Aerti

Jalgrattavõistluste korraldamise COVID-19 käitumisjuhend alates 14. detsember 2020

ÜLLATAV KÄIK – MARTIN LAASI KLUBI PALKAS SUUSARONIJA

 1. AASTA EESTI PARIMAD RATTURID ON TANEL KANGERT JA JANIKA LÕIV

EESTI JALGRATTURITE LIIT AVALIKUSTAS 2020 AASTA PARIMAD RATTAKLUBID JA KOHTUNIKUD

Eesti andekad rattaneiud alustasid Taanis hooaja esimese treeninglaagriga

Janika Lõiv loobus profilepingust, et valmistuda OM-iks koduste toetajate toel

Saksamaa sõudja võitis jalgratturite e-spordi MM-il esikoha

Profirattur Mihkel Räim: kuidas jääda jalgratturina ellu?

Touril 30 etapivõitu teeninud britt taasliitub Quick Stepiga

PRIMOŽ ROGLIČ VÕITIS MAINEKAIMA AUHINNA


December 14, 2020
ejlfav2.png

10min28

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ ning selle korralduse muutmise 10.12.2020 korraldusest nr 440, lubatakse alates 14. detsembrist 2020 kuni 3. jaanuarini 2021 spordivõistlused ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. spordivõistlustel osalevad ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistriliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid;
 2. pealtvaatajad ei ole lubatud;
 3. koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, piirangut ei kohaldata võistlejate osas ning kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;
 4. siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 5. võistluse korraldaja tagab siseruumi kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 250 inimest;
 6. võistluse korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 500 inimest;
 7. võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
 8. võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Korralduse 282 terviktekst on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/323112020002 

Korralduse nr 440 terviktekst ja seletuskiri on kättesaadav: https://www.kriis.ee/et/hadaolukorra-aegsed-oigusaktid

Spordivõistlustena ei käsitleta virtuaalvõistlusi, kus puudub konkreetne tähistatud võistluskoht ning osaleja valib korraldaja poolt määratud ajavahemikus ise osalemiseks sobiva aja ja koha.

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid.

Minimaalsed nõuded jalgrattavõistluste korraldamiseks vabas õhus

Spordiorganisatsioonid võivad spordivõistlusi korraldada juhul kui:

 1. Spordialaliidu koostatud spordivõistluste korraldamise juhendit täidetakse.
 2. Siseruumides lubatakse võistluspaika koos korraldajate (sh turvateenuse pakkujad), osalejate, osalejate taustajõudude ja pealtvaatajatega kuni 250 inimest, seejuures ei tohi inimeste arv ületada 50% täituvust ning tagatud peab olema inimeste hajutatus.
 3. Vabas õhus lubatakse võistluspaika koos korraldajate, osalejate, osalejate taustajõudude ja pealtvaatajatega kokku kuni 500 inimest ning tagatud peab olema inimeste hajutatus, kaasa arvatud eraldistartidega sõidud nii maanteel kui maastikul.
 4. Spordivõistlustel võivad osaleda ainult:
  a. spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad sportmängude meistriliiga võistkonnad;
  b. professionaalsed sportlased;
  c. Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid;
 5. Professionaalne sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks on meistriliigade võistkondadesse kuuluvad isikud ning Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud. Professionaalse sportlase mõiste laieneb ka välisriigi sportlastele.
 6. Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid määratleb spordialaliit.
 7. Individuaalaladel on võistluste (sealhulgas Eesti meistrivõistluste) korraldamine lubatud, kui seal osalevad üksnes koondise liikmed või koondise kandidaadid. Selliseks võistluseks on näiteks koondise katsevõistlus.
 8. Madalama tasemega võistluste (näiteks sportmängudes esiliiga), laste ja noorte võistluste, sõpruskohtumiste, harrastusspordivõistluste ja liikumisharrastuse ürituste korraldamine ei ole lubatud.
 9. Siseruumis ja õues võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, piirangut ei kohaldata võistlejate osas võistluste ajal ning kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Näiteks grupisõidud ja maratonid ja teised spordialad, kus võistlejad asuvad teineteisele lähemal kui 2 meetrit. Samas võistluse eel ja järel tuleb hoida teiste osalejate ja korraldajatega kahemeetrist vahet (stardi ja finiši linnakus tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet).
 10. Võistluste korraldamisega seotud teenindav personal (seal hulgas kohtunikud, korraldajad, treenerid) peab siseruumides kandma maske. Võistlejad peavad võistluse eel ja järel kandma maske. Vt täpsemalt VV korraldust nr 282 ja korralduse seletuskirja).
 11. Kui päeva jooksul toimub samas kohas mitu võistlust, tagatakse vähemalt 60-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks. Siseruume tuleb puhastada iga päev enne ja pärast ürituse vm kogunemise toimumist. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.
 12. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
 13. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui võistluste korraldajate) võistlustel osalemine keelatakse. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.
 14. Riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest ning järgida tuleb hajutatuse nõuet.
 15. Võimaluse korral tuleb kasutada isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutada andmisel (sh laenutamisel) tuleb need enne desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama võistluse korraldaja, siseruumides (kui neid piiratult kasutatakse) rajatise haldaja.
 16. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks võistluspaiga territooriumil gruppidesse ega jääks pärast võistlust territooriumile.
 17. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste, krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.
 18. Võistlusel osalejaid tuleb võistlusel osalemise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui võistluse alale sisenemisel. Teavitust tuleb teha korraldaja eri kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui piktogrammidena asutuses kohapeal, sh välisustel, piirdeaedadel.
 19. Korraldajaid ja võistlejaid tuleb üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest informeerida ja seda rangelt kontrollida.
 20. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.

Võistluste korraldamisel tuleb lähtuda ka avalike ürituste korraldajatele suunatud käitumisjuhendist Avaliku ürituse korraldamise juhendi leiate siit:

https://www.kul.ee/et/uudised/korduma-kippuvad-kusimused-koroonaviiruse-levik-ja-kultuurivaldkond

Võistluse korraldamise ja meetmete nõuete täitmise kohta vastutab võistluse korraldaja. Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed

 • Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine Terviseameti soovituste järgi. Soovitused leiab siit.
 • Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta. Kätepesu juhendi leiab siit.
 • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse kohe pärast kasutamist selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ning pestakse käed.

Eelnimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korralduste avalikustamiseni.


December 4, 2020
uudiskiri11.png

8min30

Novembrikuus lõppes ametlikult pikale veninud rattahooaeg. Meie meeste Martin Laasi ja Mihkel Räime debüüt oma elu esimesel suurtuuril Vuelta jõudis edukalt lõpuni. Võib ilmselt julgesti väita, et tänu tuuril tehtud tööle õnnestus Martin Laasil ka oma lepingut praeguse tööandja Bora-hansgrohega pikendada. Samuti tuli meieni rõõmusõnum, et Eesti ratturid Siim Kiskonen ja Joosep Sankmann jätkavad Prantsusmaa esimese divisjoni klubi Team ECSEL Saint-Etienne Loire’i ridades.

Mitte just eriti tihti ei kaitsta Eesti ülikoolides jalgrattaspordiga seotud teadustöid. Seetõttu oleme eriti uhked, et endine jalgrattur, meie sportlaste nõustaja ja Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking kasvandik Indrek Rannama kaitses Tallinna Ülikoolis doktoritöö. Doktoritööst selgus, et skeletilihaste kõrvalekallete ja kulumise vältimiseks tasub jalgratturil teha muidki kogu keha arendavaid harjutusi ja loodetavasti lähtuvad kõik meie rattatreenerid sellest infost edaspidiseid treeningplaane tehes.

Novembri keskel tutvustas rattaklubi Cycling Tartu oma uut nimisponsorit, kelleks on elektrirattaid tootev Eesti ettevõte Ampler. Seoses sellega muutus ka klubi nimi, mis on nüüd Ampler Development Team.


TEATED:


EESTI JALRATTURITE LIIDUL UUS AADRESS

Eesti Jalgratturite Liidu uus kontor asub alates 7. detsembrist aadressil Tondi 84/3, III korrus (endised

Spordimeditsiini SA ruumid).


TELLI EESTI JALGRATTURITE LIIDU LITSENTS 2021 HOOAJAKS
SIIT


VÕISTLUSTE KORRALDAMISE PIIRANGUD

 1. novembril jõustusid Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud uued piirangud spordivaldkonna tegevustele. Võistluste korraldamise juhend on kättesaadav ka EJL-i kodulehel kalendri juures ja dokumentide all.

Jalgrattavõistluste korraldamiseks on meie jaoks hetkel kõige olulisem, et vabas õhus lubatakse võistluspaika kokku kuni 500 inimest ning tuleb järgida hajutamisnõuet (2+2 reegel).

Loodetavasti uuel hooajal on olukord paranenud ning saab võistlusi korraldada tavapäraselt.


TOETA LIITU JA KINGI JÕULUDEKS EJL-i T-SÄRK!

 Eesti jalgrattasporti ja Liitu saab endiselt toetada nii, kui soetate endale Marko Karu disainitud

T-särgi PUHKEPÄEV. See on tore jõulukink igale rattasõbrale! Särgi saad soetada SIIN

 

KINNITATI EJL 2021. AASTA VÕISTLUSKALENDER– JA REGLEMENT

 1. aasta võistluskalendrisse on registreeritud 85 võistlust. Kalendris ei ole veel cyclo-crossi võistlusi, mis registreeritakse 15. aprilliks.

Uue hooaja esimene võistlus on 13. veebruaril toimuv 48. ELVA TALIKROSS I ETAPP / TARTUMAA LAHTISED MV TALIKROSSIS

 

EESTI ANTIDOPINGU JA SPORDIEETIKA SIHTASUTUSE (EADSE) UUS KODULEHT

EASDE on sportlastele, tugipersonalile ja spordialaliitudele kasutamiseks loonud kodulehel eraldi lehekülje, kus asub EADSE teemavaldkondade kokkuvõttev info, vt – https://eadse.ee/koolitus/spordialaliitude-sihtruhmadele/. Leht on kättesaadav ka EJL kodulehel organisatsioon-> dokumendid nimega „AUS SPORT (EADSE)“.

Lehekülje “AUS SPORT” sisu uuendab EADSE omalt poolt operatiivselt, millega kindlustab kõige ajakohasema teabe ühtse kättesaadavuse kõigile spordiorganisatsioonidele (nt jõustub 1. jaanuarist 2021 uus WADA koodeks ja rahvusvahelised standardid jne).


PODCAST „JALGRATTAPALAVIK“

Caspar Austa ja Madis Mihkels

Indrek Kelk

Grete ja Edgari Treier

 

MEIE RATTURITEGA SEONDUV JA UUDISED LAIAST RATTAMAAILMAST

KEVADISED BELGIA KLASSIKUD PEETAKSE PUBLIKUTA

Uue bmx sisehalli tarbeks ühendasid jõud lapsevanemad ja spordifännid

Uue BMX-halli rajarekordid tegid Joonas Vaikmäe ja Mirjam Raun

Tartu kontinentaaltiim esitles uut nimisponsorit ja sõitjate koosseisu

MARTIN LAAS PIKENDAS LEPINGUT KLUBIGA BORA-HANSGROHE

Mihkel Räim meenutab Vueltat: raske, aga mul oli seda kogemust väga vaja

Aksel Nõmmela sõnul oli maanteeratturite hooaeg tavapärasest närvilisem

Tallinna Linnavolikogus loodi jalgrattateede toetusrühm

Prantsusmaa profitiimi esimene kogunemine jättis Ärmile positiivse mulje

Venemaa sportlased domineerisid trekisõidu EM-il võistkondlikke sprinte

Kiskonen ja Sankmann jätkavad Prantsusmaa rattaklubis

Martin Laas Vueltast: meeskond täitis eesmärgid ja jäi minu panusega rahule

Jalgrattaõnnetuste üks põhjus on laste kehv sõiduoskus

Hispaania velotuuri võitis teist aastat järjest Primož Roglic

Vuelta viimasel etapil 11. koha saanud Räim: kõik sujus kuni viimase kurvini

UCI KÄIVITAB TREKISÕIDUS MEISTRITE LIIGA

Endine rattur Indrek Rannama kaitses doktoritöö

Briti rattur uuendas maailmarekordit

Tartus avati uus jalgrattakeskus!

Eesti jalgrattur tuli California karikasarjas kolmandale kohale

Ratturid sõidavad järgmise aasta Touril Mont Ventoux mäe otsa kaks korda

Mihkel Räim Vuelta ränkraskest katsumusest: fenomenaalne tõus, pole midagi öelda!

Algas registreerimine Bosch Eesti Maastikurattasarja 2021 hooajale

Uue aasta esimene World Touri kuuluv velotuur jääb ära

 


November 1, 2020
uudiskiri10.png

17min35

Oktoobrikuu oli rattaspordis taas väga tihe ja üritusterohke. Eesti rattakalendri võttis üle cyclo-cross Lezyne CX Karikasari, mis lõppeb 14. novembril. Kui vaadata rattauudiste statistikat, siis ei saa meie ala kajastamise kohta kurta, sest kuu aja jooksul on meie rattureid ja nende tegemisi mainitud üle erinevates allikates kõvasti üle 200 korra.

Korraldasime koostöös Austa Rattaklubiga selle aasta viimased Eesti meistrivõistlused. Elvas toimusid SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA EESTI MEISTRIVÕISTLUSED CYCLO-CROSSIS 2020. Sel aastal said meistrikullad kaela Martin Loo ja Mari-Liis Mõttus.

Tanel Kangert lõpetas ränkraske Itaalia Velotuuri Giro ning saab lõpuks pikale veninud hooajast taastuma hakata. Giro parimaks kohaks jäi sel korral 14. etapil eraldistardist saadud 7. koht.

Martin Laas ja Mihkel Räim alustasid oma karjääri esimest suurtuuri Hispaanias, kus Mihkel Räim saavutas sprindietapil 8. koha, olles joonel maailma parimate sprinteritega. Vuelta lõppeb 8. novembril.

Eesti maastikurattakoondis on meid sel hooajal väga positiivselt üllatanud. Rõõmu teevad Peeter Pruusi esikohad Itaalias ja Türgis toimunud maastikurattamaratonidelt, Janika Lõivu MK etapi koht esikümnes ja maastikuratta Euroopa meistrivõistluste 11. koht. Super saavutus on ka Maaris Meieri kõrge 7. koht e-ratta MM-ilt.

Suurepärased uudised puudutavad ka meie profimaailma ridade tihenemist. Järgmiseks hooajaks on lepingud taskus uusproffidel Aidi Gerde Tuisul, Rait Ärmil ja Markus Pajuril.

Rattamaailmas on ärevad ajad, koroonast tingitud sponsorite majandusraskused tekitavad palju pingeid ja mõni klubi on olnud sunnitud ennast ka sulgema (näiteks naiste profiklubi Equipe Paule). Seoses sellega peame eriti tänulikud olema iga meie ratturi poolt välja võideldud lepingu eest, sest tasuta lõunaid ei ole ja kõik on oma higi ja raske tööga välja teenitud.

Novembri lõpus selguvad 2020. aasta parimad ratturid. Koroonast tingituna lõppeb ratturite hooaeg ebaharilikult hilja ehk veel on vara tibusid lugeda, sest iga päev toob meile uusi uudiseid.

 

TEATED:

TELLI EESTI JALGRATTURITE LIIDU LITSENTS 2021 HOOAJAKS

Käesolev rattahooaeg hakkab vaikselt läbi saama, aga ega see järgminegi enam mägede taga pole. Seoses sellega on õige aeg hakata juba ettevalmistusi tegema. Täida uue hooaja litsentsitaotlus juba täna .

Litsents on dokument, mis tõendab, et litsentsi omanik tunneb ning on võtnud endale kohustuse täita Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (edaspidi UCI) võistlusmäärusi ning EJL-i võistlusreglementi ja lubab litsentsi omanikul osaleda UCI ja UCI liikmesriikide kalendrivõistlustel.

EJL-i või mõne teise UCI liikmesriigi alaliidu litsentsita isikul ei ole õigust osaleda UCI või UCI liikmesriikide kalendrivõistlustel võistlejana, kohtunikuna, treenerina, klubi esindajana jne.

Täpsem info ja litsentsi tellimine SIIN

 

SPORDIMEDITSIINI SIHTASUTUS KOLIS VEERENNI TÄNAVALE

Spordimeditsiini Sihtasutus on kolinud uuele aadressile Veerenni 51, Tallinn 10138 (II korrus).

SA tegutseb nüüd vastvalminud valges meditsiinihoones, mis asub Veerenni-Tehnika tänava ringristmiku kõrval (asukoha kaardil)

 

TOETA LIITU OSTES ENDALE T-SÄRK

Eesti jalgrattaspordi ja Liitu saab endiselt toetada nii, kui soetate endale Marko Karu disainitud

T-särgi PUHKEPÄEV.

Särgi saad soetada SIIN

 

TULEVAD VÕISTLUSED

 1. november LEZYNE CX6 – TALLINNA CX

PODCAST „JALGRATTAPALAVIK“

Martin Laas ja Mihkel Räim

Ants Jeret ja Timmo Jeret

 

MEIE RATTURITEGA SEONDUV JA UUDISED LAIAST RATTAMAAILMAST

Algas registreerimine Bosch Eesti Maastikurattasarja 2021 hooajale

Võimsa lõputõusuga etapi võitis britt, Roglic kaotas liidrikoha

Uue aasta esimene World Touri kuuluv velotuur jääb ära

Prantslane sai karjääri esimese suurtuuri etapivõidu, liidrina jätkab Roglic

Mihkel Räim avastas oma rattalt vea, mis oleks võinud kurvalt lõppeda

Bennett jäeti etapivõidust ilma, esikoha pälvis Laasi tiimikaaslane

Roglic sai Vueltal taas etapivõidu ja kerkis kokkuvõttes teiseks

MARKUS PAJURI KODUKLUBI PÄÄSEB KÕIKIDELE SUURTUURIDELE

Kanada rattur kordas tunamullust edu, Carapaz jätkab liidrina

Vueltal positiivseid koroonaproove ei antud

Eesti rattur tutvustas suurtuuri siseelu ning abimeheks olemist

Izagirre sai kauaoodatud Vuelta etapivõidu, Carapaz kerkis liidriks

TÜRGIS TOIMUNUD MAASTIKUMARATONI MM OLI EESTLASTELE EDUKAS

Tartu rattaklubi asendab Prantsusmaa hakklihamasinat

EESTI MEISTRID 2020 CYCLO-CROSSIS ON MARTIN LOO JA MARI-LIIS MÕTTUS

Pruus pälvis maastikumaratoni MM-il karjääri parima tulemuse

Geoghegan Hartist sai teine Briti rattur, kes on võitnud Giro, Kangert 32.

Kangert: see oli minu üks raskemaid Girosid, nüüd vajan pikka puhkust

Jurtšenko pärast Räime kaheksandat kohta: sealt võib tulla veel ilusat lisa

Mihkel Räim tuli Vuelta neljandal etapil esikümnesse, Giro d’Italial oli skandaalne päev

Räim: imetulemus see pole, aga psühholoogiliselt tähtis verstapost

Ülipõnevaks kujunenud Giro liidrid alustavad viimast etappi sama ajaga

Räime klubikaaslane võitis Vuelta kolmanda etapi

Giro mägise etapi võitis austraallane, Almeida kaotas liidrisärgi

Israel Start-Up Nation värbas tugeva klassikutespetsi

CYCLO-CROSSI EM TOIMUB NOVEMBRIS

Siim Kiskonen teenis Prantsusmaal hooaja esimese võidu

Vuelta teisel etapil võidutses kodupubliku rõõmuks hispaanlane

Austraalia rattur võitis Girol karjääri esimese suurtuuri etapi

Lõiv teeb olümpiale mõeldes tänavu kaasa veel kahel võistlusel

Räim debüüdist suurtuuril: unistus sai alguse, on vaja see lõpuni viia

Roglic tõi Sloveeniale teisipäeval ka Vuelta etapivõidu

Roglic läheb Tour de France’i pettumust unustama, stardis ka kaks eestlast

Laas ja Räim lähevad Vueltale, loteriipiletid taskus

Ränkraskel Vueltal debüteerivad eestlased panustavad grupifinišitele

Sloveenia rattur noppis Girol karjääri esimese suurtuuri etapivõidu

Prantsuse tippklubi kutsus Rait Ärma oma hõlma alla

Tanel Kangert: mäed on alles ees ja loodan veel ühe ilusa etapi teha

Räim mõtleb Vuelta etapivõidust, Laas hakkab superstaari positsioonile vedama

Van der Poel võitis Tour of Flandersil Van Aerti millimeetritega

ROBERT JOHANSON LÕPETAS TAAS UCI DOWNHILLI MK ETAPI 20. KOHAL

Briti rattur lõpetas karmi tõusu esimesena, Almeida säilitas liidrisärgi

NELJAST NELI – MADIS MIHKELS VÕIDUTSES KA VILJANDIS

Kangert sai Giro temposõidus seitsmenda koha

Janika Lõiv: pigem ei jää EM-iga rahule, aga ei saa ka kurta

PEETER PRUUS VÕITIS TÜRGIS TOIMUNUD EKSTREEEMSE UCI MAASTIKURATTAMARATONI ETAPI

Kangerti tiim palus Giro katkestamist, UCI keeldus

Ecuadori rattur sai esimese võidu, Kangert kerkis kolm kohta

Schurter teenis koduradadel esimese Euroopa meistri tiitli, Loo 21.

Nõmmela ja Vahtra Belgias paremate hulka ei mahtunud, võitis Ewan

Touril teise kohaga leppima pidanud Roglic asub võitu püüdma Vueltal

Demare teenis Girol neljanda etapivõidu, liidrina jätkab Almeida

Mitchelton-Scotti meeskond jättis Itaalia velotuuri pooleli

Laura Lizette Sander saavutas Rootsis viienda koha

KARL PATRICK LAUK NOPPIS PRANTSUSMAAL JÄRJEKORDSE VÕIDU

Sagan teenis soolosõiduga oma esimese Giro d’Italia etapivõidu, Kangert 15.

Girol head päeva ootav Kangert: pole mõtet tähelepanu pöörata, kui mõnel etapil pool tundi kaotan

Endine maailmameister võidutses taas, Nõmmela 77.

Räime ja Vahtra klubikaaslane tõi Iisraeli tiimile ajaloolise etapivõidu

Hiiumaa Spordinädalavahetusel osalejad nautisid imelist sügisilma

Janika Lõiv tegi MM-il ebaõnne kiuste karjääri parima tulemuse

Tõusvas joones sõitnud Lõiv pälvis maastikusõidu EM-il 11. koha, Mõttus 28.

ROBERT JOHANSON SAAVUTAS DOWNHILLI MK-L 20. KOHA

Jalgratturite profiklubi pani päevapealt uksed kinni

Vueltal saab kaasa elada kahele Eesti ratturile

Ulissi pälvis karjääri kaheksanda Giro etapivõidu, Kangert 113.

Positiivse koroonaproovi andnud Yates jättis Giro pooleli

Noor Eesti rattur sõlmis esimese profilepingu

Demare noppis Girol kolmanda etapivõidu, Kangert jätkab oma tiimi parimana

Pariis – Roubaix võidusõit jääb tänavu ära

Maailma meistrivõistlused maastikusõidus jätkusid eilse juuniorite olümpiakrossiga

Alaphilippe teist korda ei eksinud ja pälvis maailmameistrina esimese võidu

Eesti e-jalgrattur sai MM-il 7. koha

Teise etapivõidu teeninud temposõidu maailmameister üllatas konkurente, Kangert 24.

Giro neljanda etapi võitis Demare, Kangert lõpetas peagrupis

Helikopteri tuulehoog saatis Girol osalenud ratturi haiglasse

Giro d’Italia suurfavoriit jättis velotuuri pooleli

Ecuadori rattur sai Girol etapivõidu, Kangert langes esikümnest välja

Paralepa rattamaratoni võitsid Kivistik ja Lillep

Suurtuuri debüüti teha lootnud Vahtra: väga kurb ei ole

Madis Mihkels võitis teise cyclo-crossi karikasarja etapi järjest

Kangert tõusis Itaalia velotuuril esikümnesse

JANIKA LÕIV NOVE MESTOS MAAILMAKARIKAETAPIL KÜMNES

Peeter Pruus võidutses Itaalias toimunud maastikurattavõistlusel

Eestlased Belgias toimunud velotuuril ei lõpetanud, võiti Van der Poelile

Trek-Segafredo meeskond vallandas USA ratturi Quinn Simmonsi sotsiaalmeedias avaldatud kommentaaride pärast

Tanel Kangert alustas Giro d’Italia velotuuri 18. kohaga

Oportunist Kangert läheb Girole tegema elu sõitu

Maastikuratturite MK-hooaeg algas üllatusvõiduga, Janika Lõiv 15.

Aksel Nõmmela kerkis Belgias 20 parema sekka

 


October 1, 2020
uudiskiri9.png

16min48

Septembrikuu oli meie rattaspordile taas teguderohke. Toimus näiteks kohaliku rattamaailma üks olulisemaid rattaüritusi Tartu Rattamaraton, kus lustisid nii suured kui väikesed.

Kuu alguses rõõmustas kõiki rattafänne uudis, et üks meie talendikamatest noortest ratturitest Markus Pajur liitub uuest hooajast rattalegendi Nairo Quintana klubiga. Samuti tekitas uhkustunde fakt, et Janika Lõiv on maailmareitingutabelis lausa viiendale kohale tõusnud.

Martin Laas tõestas Sloveenia velotuuri kahe etapi võiduga taaskord, et meie ratturid kuuluvad maailma tippu.

Tour de France`il sel korral meie ratturid küll esindatud polnud, kui loodetavasti saame mehetegusid näha juba peagi algaval Itaalia ja Hispaania velotuuridel. Ja Prantsusmaa Velotuuri vaid 21 aastane üllatusvõitja Tadej Pogaca tõestas veelkord, et rattaspordis on kõik võimalik.

TEATED:

EJL-i Kutsekomisjon kuulutab välja jalgrattatreeneri EKR 3-6 taseme kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja taastaotlemise eksamid.

Eksam toimub 26. oktoobril 2020, kell 11.00 Tallinnas, Tondi 84/2, Audentese Spordikeskus, II korrusel.

Dokumendid kvalifikatsiooni taotlemiseks palume esitada: https://www.spordiregister.ee/admin/.

Dokumentide esitamise lõpptähtaeg  eksamile on 05.10.2020.

 1. OKTOOBRIL TOIMUVAD ELVAS SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA EESTI MEISTRIVÕISTLUSED CYCLO-CROSSIS

Võistluse korraldaja on Austa Rattaklubi koos Eesti Jalgratturite Liiduga. Võistluse nimisponsor on Saint-Gobain Glass Estonia ja võistluste korraldust toetab Elva vald.

Eelregistreerimine toimub läbi EJL-i iseteeninduskeskkonna (https://iseteenindus.ejl.ee/et/registreeru) ja lõpeb kolmapäeval, 21. oktoobril 2020. a. kell 24:00.

 

SPORDIREGISTER
1. septembril algas iga-aastane Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamandmekogu uuendamine. Andmete esitamine on kohustuslik. Tähtaeg on 31. oktoober 2020. Andmed saab spordiorganisatsioon esitada aadressil: http://www.spordiregister.ee/admin.

Alates 2018. a kehtib spordiregistris spordiorganisatsioonidele uus tegevusandmete uuendamise tähtaeg, milleks on kindel ajavahemik, 1. septembrist kuni 31. oktoobrini. Kui organisatsioon jätab antud tähtajaks esitamata tegevusandmed või seaduses ettenähtud tähtajaks majandusaasta aruande, kaotab ta õiguse saada toetust riigieelarvest (Spordiseaduse § 9 lg 1).

 

SPORDIKOOLITUSE JA –TEABE SIHTASUTUSE SÜGISSEMINAR 2020

Koroonaviiruse “taastulemise” olukorras ei ole mõistlik kokku saada. Samas on palju teemasid, mida Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus tahaks näidata ja millest tahaks rääkida. Teemad ja esitused laetakse spordiportaali www.sport.ee ja avatakse küsimuste esitamiseks / selgituste andmiseks e-posti aadressi seminar@spordiinfo.ee.

Vaata ettekandeid: http://www.sport.ee/syndmus/32/2020_sugisseminar_kokku_tulemata. KÜSIMUSED SAATA: seminar@spordiinfo.ee

TULEVAD VÕISTLUSED

 1. OKT LEZYNE CX2 – RAKKE CX
 2. OKT TAMME KARJÄÄRI 4. RATTAKROSS JA JÄRVAMAA 2020 MEISTRIVÕISTLUSED

05-11. OKT MTB MAAILMA MEISTRIVÕISTLUSED

 1. OKT LEZYNE CX3 – SUURE-JAANI CX

15-18. OKT XCO EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED

 1. OKT HIIUMAA RATTANÄDALAVAHETUS 2020
 2. OKT LEZYNE CX4 – VILJANDI CX

24-25. OKT MAASTIKUMARATONI MAAILMA MEISTRIVÕISTLUSED

 1. OKT LEZYNE CX5 – RMW TRANSPORT RAPLA CX
 2. NOV LEZYNE CX6 – TALLINNA CX

PODCAST „JALGRATTAPALAVIK“

Jaan Kirsipuu ja Risto Usin

Markus Pajur ja Rene Mandri


MEIE RATTURITEGA SEONDUV JA UUDISED LAIAST RATTAMAAILMAST

Kuulus ühepäevasõit jääb koroona pärast ära

Maamajandust tudeeriv Võrumaa rattur unistab profikarjäärist

Jätkuvalt heas hoos Hirschi teenis Belgia klassikul karjääri suurima võidu

Eestlastel jäi Belgias koroonaviiruse ohu tõttu temposõidul startimata

TAARAMÄE UUS KLUBI TÕUSEB WORLD TOURI

Aksel Nõmmel lõpetas Belgias peagrupis

Janika Lõiv saavutas Tšehhis 12. koha

Milline on ratturi ja triatleedi hooaja treeningplaani ülesehitus võistlusspetsiifikast lähtuvalt?

Cyclo-crossi karikasarja avaetapil võidutsesid Mihkels ja Tasane

EESTI RATTANEIU LAURA LIZETTE SANDER TEENIS ESIMESED UCI PUNKTID

Rene Mandri: me ei tohi mõelda, et kõik ratturid panevad dopingut

Kangert: Girot silmas pidades ei tahtnud lõpetada vaid lõpetamise pärast

Alaphilippe krooniti grupisõidus maailmameistriks, eestlased katkestasid

 1. Sportland Kõrvemaa Rattamaratoni võitsid Gert Jõeäär ja Janelle Uibokand

Martin Loo näitas Valgehobusemäel võimu, Jõeäärele neljas üldvõit

Grupisõidu võitnud hollandlanna tegi 25-aastase vaheaja järel kuldse duubli

Ühe nooremana stardis olnud Eesti rattur sai MM-i temposõidus 45. koha

Grupisõidu valitsev maailmameister tuleb laupäeval ootamatult starti

Tour de France’i kolmas mees vahetab tiimi

Hollandlanna sai nelja hõbeda kõrvale lõpuks kulla, tiitlikaitsja kukkus

Quintana meeskonna arst ja füsioterapeut said öösel vahi alt vabaks

Kangert valis grupisõidu, Taaramäe jäi koju

Jõeäär püüab Valgehobusemäel Eesti ühe vanima sarja neljandat üldvõitu

Eriskummaline hooaeg võib lõppeda tuumafüüsikaga

MAARIS MEIER SAAVUTAS ITAALIAS KOLMANDA KOHA

Prantsusmaa politsei otsis Tour de France’i ajal läbi Quintana hotellitoa

Mae Lang näitas MM-i eel Belgias ja Prantsusmaal head vormi

Eesti ratturid Läti BMX-krossi suvesarjas: lühikokkuvõte

Kangert: rattasport on muutumas, vanade meeste alast on saanud noorte oma

OSKAR NISU BELGIAS ÜHEKSAS

Alo Jakin võitis esmakordselt Tartu rattamaratoni

KARL-PATRICL LAUK VORMISTAS HOOAJA VIIENDA VÕIDU

Laas sai Slovakkias viimasel etapil kolmanda koha ja rohelise särgi

21-aastane Pogacar võitis hiilgava sõiduga Roglici ees Tour de France’i

Martin Laas võitis jälle!

Taanlane sai teise etapivõidu, Roglic säilitas otsustava päeva eel edu

SELGUS MAANTEERATTA MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE EESTI KOONDISE KOOSSEIS

Ineose mehed otsustasid etapivõitja, liidrina jätkab Roglic

MIHKEL RÄIM SLOVAKKIA VELOTUURI TEISEL ETAPIL NELJAS

Spordiorganisatsioonidel on võimalus ja vastutus märgata laste väärkohtlemist spordis

Tartu Rattamaratonil on oodata intrigeerivat Eesti-Läti duelli, sõitma tuleb taas ka president Kersti Kaljulaid

Eesti koroonapuhang röövis meie BMX-ratturitelt lemmikvõistluse

Norman Vahtra tuli Slovakkias 30 parema sekka

Touri 17. etapil võidutses Lopez, Roglic kasvatas edumaad

Martin Laas teenis Saksamaa tippklubi särgis esimese võidu

Saksa rattur teenis karjääri esimese Touri etapivõidu, liidrina jätkab Roglic

Mullune võitja jättis Tour de France’i pooleli

Marupe klubi juubelil oli Eesti edukaim Elis Maarja Aardevälja

Nõmmela ja Nisu katkestasid Belgia ühepäevasõidu

Tirreno – Adriatico tuuri võitis Yates, Kangert 25.

Sloveenid said Touril jälle kaksikvõidu, Bernal langes suurest mängust

JANIKA LÕIV AUSTRIAS KOLMAS

Tanel Kangert jätkab Itaalias 30 parema seas

Peagrupis lõpetanud Kangert jätkab Itaalias 26. kohal

Viirusetestidele ligi 10 000 eurot kulutanud jalgratturid tulid Poolas neljandaks

Pajur ja Ärm pääsesid rahvuste karika etapil pjedestaalile

Maastikurattasarja hooaja võitsid Jõeäär ja Mõttus

Roglic sõitis Bernali eest ära, etapivõit Martinezele

Lõpurünnak tõi taanlasele karjääri esimese võidu Tour de France’il

MAE LANG LÄBIS OMA ELU PIKIMA VELOTUURI

Hirschi teenis esimese etapivõidu, Roglic jätkab üldliidrina

Kangert langes Itaalias üldarvestuses 15 kohta, Taaramäe katkestas

Kelk Tartu rattamaratonist: korralduslikus mõttes on esikohal hügieen

Austraalia sprinter sai teise etapivõidu, liidrina jätkab Roglic

Kangert tõusis Itaalias kümne hulka

Räime ja Vahtra klubikaaslane sai neljakuulise võistluskeelu

Iiri rattur võitis Tour de France’il 40-aastase pausi järel grupifiniši

JANIKA LÕIV ON MAAILMA REITINGUTABELIS TÕUSNUD VIIENDALE KOHALE

Ackermann triumfeeris teist päeva järjest, Kangert ja Taaramäe peagrupis

Tour de France’i direktor andis positiivse koroonaproovi

ROK: Tokyo olümpia toimub igal juhul, koroonaga või koroonata

Maanteesõidu MM-i hõbedamees vahetab klubi

President Kaljulaid sõitis läbi Eesti ühe raskeima rattamaratoni raja

Tour de France’il jätkab liidrina Yates, Pinot’ šansid kadusid

GERT KIVISTIK VÕITIS LÄTIS TOIMUNUD RATTARALLI

21-aastane sloveen pälvis esimese Touri etapivõidu, Roglic kerkis liidriks

Tour de France’i seitsmendal etapil võidutses van Aert

Eest ära sõitnud Lutsenko võitis Tour de France’i kuuenda etapi

 1. Tallinna Rattamaratoni võitja selgitati fotofinišiga

19-aastane Markus Pajur sõlmis profilepingu Nairo Quintana klubiga

 NB! Kui soovite, et EJL aitaks kajastada mõnda teie jaoks olulist uudist, siis andke meile endast teada ejl@ejl.ee 


September 15, 2020
EJL-logo-1280x544.jpg

2min47

Eesti Jalgratturite Liidu Kutsekomisjon kuulutab välja jalgrattatreeneri EKR 3-6 taseme kutsekvalifikatsiooni taotlemise ja taastaotlemise eksamid.

Eksam toimub 26. oktoobril 2020, kell 11.00 Tallinnas, Tondi 84/2, Audentese Spordikeskus, II korrusel.

 

Dokumendid kvalifikatsiooni taotlemiseks palume esitada: https://www.spordiregister.ee/admin/.
Dokumentide esitamiseks vastav juhend on peale sisselogimist nähtav lehe all osas.
Dokumentide esitamise lõpptähtaeg  eksamile on 05.10.2020 

TREENERIKUTSE ESMAKORDNE – JA KUTSETASEME TÕSTMISE TAOTLEMINE

Dokumentide loetelu:

 1. isikut tõendava dokumendi koopia
 2. haridust tõendava dokumendi koopia(d)
 3. taseme- ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopia(d)
 4. vormikohane tööalane CV
 5. kutseomistamise tasu maksmist kinnitav dokument

 

TREENERIKUTSE TAASTAOTLEMINE

Dokumentide loetelu:

 1. täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopia(d)
 2. vormikohane tööalane CV
 3. kutseomistamise tasu maksmist kinnitav dokument
 4. isikut tõendava dokumendi ja haridust tõendava dokumendi koopia(d) (lisada juhul, kui andmed on muutunud)

Dokumentide õigsuse eest vastutab esitaja.

Kutseomistamise tasu tasuda: Eesti Jalgratturite Liit, SEB pank: EE821010052030739004. Selgitusse märkida: Treener + tase; ees- ja perenimi.

Kutseeksami tasu määrad: Abitreener EKR 3 (varasem I tase) – 40€
Nooremtreener EKR 4 (varasem II tase) – 47€
Treener EKR 5 (varasem III tase) – 56 eurot
Vanemtreener EKR 6 (varasem IV tase) – 72 eurot

Lisa info: https://www.ejl.ee/organisatsioon/treenerikutse/treenerikutse-dokumendid/.

 

Eesti Jalgratturite Liidu kutsekomisjon

Urmas Karlson ejl@ejl.ee ; 6031545; 5024403


Impression
X