Uncategorized

June 26, 2017

7min2004

Hobilitsentsid

Litsentside nimekiri

Litsentsi nr. Perekonnanimi Eesnimi Litsentsi tüüp Seisund Kehtib kuni
1711001 Roos Martin Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
871711043 Kahem Simmo Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
811711042 Prommik Martin Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
571711041 Tammisto Priit Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
831711040 Annion Silver Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
721711039 Haruoja Marko Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
861711038 Kõrvits Taavi Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
731711037 Lapidus Boris Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
941711036 Kristal Kaspar Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
501711035 Drobet Roman Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
891711034 Jõgi Johannes Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
831711033 Metsmaaker Martin Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
801711032 Varep Rivo Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
861711031 Täär Karin Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
781711030 Päll Indro Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
821711029 Astor Sander Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
701711028 Peterkopf Indrek Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
771711027 Kuus Jürgen Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
811711026 Nõmtak Jan-Erik Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
781711025 Kross Hanno Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
851711024 Peets Andres Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
711711023 Altin Enn Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
741711022 Sau Mari-Liis Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
771711021 Puusepp Karlis Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
671711020 Nurmsalu Rain Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
731711019 Nõmme Anre Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
731711018 Visnapuu Siiri Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
841711017 Mandri Rene Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
841711016 Hännikäinen Keijo Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
741711015 Pani Marek Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
861711014 Roots Rainer Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
691711013 Kelk Indrek Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
671711012 Uusen Tarvi Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
811711011 Moks Marin Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
841711010 Lepikson Kristin Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
751711009 Kesa Raimond Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
701711008 Pops Vahur Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
651711007 Pullerits Priit Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
841711006 Saare Viljar Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
771711005 Salu Tarmo Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
821711004 Rohtla Kaspar Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
781711003 Butorin Aleksandr Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
761711001 Aarma Raul Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017
671711002 Piilberg Priit Hobirattur Aktiivne/kehtib 31.12.2017

 


June 26, 2017

5min2585

Liikmelisusega seonduv

EJL-i LIIKMESKOND

 • EJL-i liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes tunnistavad EJL eesmärke ja täidavad EJL-i põhikirja, osalevad aktiivselt liidu tegevuses ning tasuvad ühekordse sisseastumismaksu (260 eurot) ja regulaarset liikmemaksu (aastamaks 100 eurot). Üksikisikud saavad kuuluda liitu ainult ülalnimetatud juriidiliste isikute kaudu. EJL-i toetajaliikmeteks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa liidu eesmärkide elluviimisele.
 • EJL-i liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus mille kohta juhatus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja liikmete ning toetajaliikmete igaaastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja kinnitab EJL-i üldkoosolek. EJL-i juhatuselt negatiivse otsuse saamise korral võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse aukohtu koosolekul, aukohtu negatiivse otsuse korral EJL-i üldkoosolekul.
 • EJL-i liikmelisust ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. Juriidilisest isikust liikme likvideerimise korral teavitab liige kirjalikult liitu ja tema liikmelisus liidus lõpeb. Liikmelisus säilib liikme ümberkujundamisel seaduses sätestatud viisil ja juhtudel, kui säilib ümberkujundatava liikme äriregistri kood.
 • EJL-i liikmel on õigus avalduse alusel liidust välja astuda. Liikmelisus lõpeb peale 30 päevase etteteatamistähtaja möödumist.
 • EJL-i liikme võib liidust välja arvata juhatuse poolt kinnitatud aukohtu otsusega, kui liidu liige
 1. ei täida põhikirja sätteid;
 2. on liitu diskrediteerinud või materiaalselt kahjustanud;
 3. jätab süstemaatiliselt täitmata liidu põhikirjaliste organite poolt nende pädevuse piires kehtestatud aktide nõuded;
 4. on jätnud tasumata EJL-i jooksva aasta liikmemaksu;
 5. liikme väljaarvamiseks on vastu võetud aukohtu otsus muul alusel.

Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist korralisel üldkoosolekul.
Kuni eelpoolnimetatud otsuse ümbervaatamiseni on liikme liikmelisus peatatud.
Liikmelisuse peatamine ei vabasta liikmemaksu tasumisest. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata. Juriidilistel isikutel, kelle liikmelisus liidus on lõppenud, ei ole õigusi liidu varale.

EJL-i liikmetel on õigus:

 1. osaleda ja/või olla esindatud liidu kõigil üritustel ning tegevuses;
 2.  kasutada liidu loodud sportimisvõimalusi vastavalt liidus kehtestatud korrale;
 3. osaleda oma esindajate kaudu hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud liidu juht-, kontroll- ning teistesse põhikirjalistesse organitesse,
 4. esindada liitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
 5. esitada arupärimisi ja ettepanekuid ning saada teda huvitavat informatsiooni liidu ja selle põhikirjaliste organite tegevuse kohta;
 6.  esitada liidu juhtorganitele taotlusi materiaalse ja/või moraalse toetuse saamiseks;
 7. saada regulaarset ülevaadet juhatuse tegevusest; liidust välja astuda;

EJL-i liikmed on kohustatud:

 1. järgima ja täitma liidu põhikirja ning EJL-i organite või juhtide poolt oma pädevuse piires vastu võetud akte ja otsuseid;
 2. arendama ja harrastama jalgrattasporti;
 3. osalema oma esindajatega korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning põhikirjalistesse organitesse kuulumisel nende töös;
 4. tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu; kasutama heaperemehelikult ning säästlikult liidu vara;
 5. hoidma ja kaitsma liidu head nime, seisma liidu eesmärkide ja põhimõtete eest.

Kuidas saada liikmeks?

Liikmeks astuda soovijal tuleb täita ankeet SIIN.


June 21, 2017

1min254
Eesti Jalgratturite Liit

 

Postiaadress:

Tondi 84, 11316 Tallinn

 

Juriidiline aadress:

Pirita tee 12, 10127 Tallinn

reg.nr. 80057497
IBAN: EE82 10 10 0520 3073 9004
SEB pank
Peasekretär

Urmas Karlson
Tel: +372 50 244 03

Sekretär

Annika Parv/Lapsehoolduspuhkusel

 

Tel: +372 603 1545
Fax:+372 603 1546

e-post: ejl@ejl.ee


Impression
X