2021 February

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination. At the end of the day, going forward, a new normal that has evolved from generation.
February 28, 2021
155517858_634746170651515_2687861636243715979_n.jpg

1min327

Kuulsa Belgia ühepäevasõidu Kuurne – Brüssel – Kuurne (UCI 1.Pro) võitis grupifinišis endine maailmameister Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Jooksikud saadi seejuures kätte alles eelviimasel kilomeetril.

Pederseni võiduajaks märgiti 197-kilomeetrisel võidusõidul 4:37.04. Grupifinišis edestas 25-aastane taanlane prantslast Anthony Turgist (Team Total Direct Energie) ja 21-aastast britti Thomas Pidcocki (Ineos Grenadiers).

Võistluse tegi põnevaks valitsev cyclo-crossi maailmameister Mathie van der Poel (Alpecin-Fenix), kes otsustas peagrupist ligi 80 kilomeetrit enne finišit põgeneda, kaaslaseks Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers). Kahekesi sõites saadi kätte varasemalt eest sõitnud ratturid Artjom Zahharov (Astana Premier-Tech), Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe) ja Jonas Iversby Hvideberg (Uno-X), kellega koos töötades jõuti võidu jagamisele üsna lähedale. Seekord püüti jooksikud aga 1600 meetrit enne lõpujoont siiski kinni.

Ainsa Eesti ratturina võistelnud Markus Pajur (Team Arkea Samsic) tulemust kirja ei saanud.

Allikas: sport.err.ee

Foto: https://www.facebook.com/scdenmark/photos/a.208707893255347/634746167318182/


February 28, 2021
Koduleht-1920x1280-kultuurimin.-1280x721.jpg

13min385
Jalgrattavõistluste korraldamise COVID-19 käitumisjuhend alates 03. märtsist 2021

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ning selle korralduse muutmise 26.02.2021 korraldusest nr 97 lubatakse alates 3. märtsist kuni 28. märtsini 2021 (kaasa arvatud) spordivõistlused ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid.
 2. siseruumis viibivad ja liiguvad koos kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.
 3. siseruumides viibijad kannavad kaitsemaski või katavad suu ja nina. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 4. ürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00.
 5. korraldaja tagab, et siseruumi täituvus ei oleks rohkem kui 50% ja sisetingimustes osalejate arv kokku kuni 200 inimest.
 6. korraldaja tagab, et välitingimustes osaleb kokku kuni 250 inimest ja on tagatud osalejate arv rühmas kuni 50 inimest, sealhulgas juhendaja ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.
 7. Korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

 

Korralduse nr 282 terviktekst on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/304122020004?leiaKehtiv
Korralduse nr 97 terviktekst ja seletuskiri on kättesaadav: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_2197k.pdf

 

Spordivõistlustena ei käsitleta virtuaalvõistlusi, kus puudub konkreetne tähistatud võistluskoht ning osaleja valib korraldaja poolt määratud ajavahemikus ise osalemiseks sobiva aja ja koha.

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid.

 

Minimaalsed nõuded jalgrattavõistluste korraldamiseks

Spordiorganisatsioonid võivad jalgrattavõistlusi korraldada juhul kui:

 1. Spordialaliidu koostatud spordivõistluste korraldamise juhendit täidetakse.
 2. Võistlustel osalevad ainult:
 3. professionaalsed sportlased;
 4. Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid;
 5. Madalama tasemega võistluste (2. ja 3. kategooria), laste ja noorte võistluste (välja arvatud koolieelse lasteasutuse sama rühma laste vahel ja 1.-4. klassi 2 sama klassi laste vahel), harrastusspordivõistluste ja liikumisharrastuse ürituste korraldamine ei ole lubatud.
 6. Professionaalne sportlane on isik, kes tegeleb spordiga kõige kõrgemal sportlikul tasemel, saab spordiga tegelemise eest tasu või toetust ja elatub peamiselt sellest. Sellisteks sportlasteks on meistriliigade võistkondadesse kuuluvad isikud ning Eesti Olümpiakomitee olümpiaettevalmistustoetust saavad isikud. Professionaalse sportlase mõiste laieneb ka välisriigi sportlastele. Seeniorsportlasi ega veterane ei loeta professionaalseteks sportlasteks olenemata sellest, kas nad on Eesti seeniorspordi või mõne muu spordiühenduse koondiste liikmed või kandidaadid.
 7. Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmed ja kandidaadid määratleb spordialaliit. Koondise liikmete ja kandidaatide määramisel tuleb arvestada isikute sportlikku taset ning kandidaatide arv peab olema proportsionaalne võrreldes koondise liikmete arvuga eelnevatel hooaegadel. Spordialaliit avaldab enda kodulehe avalehel nimekirja koondise liikmetest ja kandidaatidest. Nimekiri esitatakse enne avalikustamist ülevaatamiseks Kultuuriministeeriumile vastavalt ministeeriumi juhistele.
 8. Individuaalaladel on võistluste (sealhulgas Eesti meistrivõistluste ja rahvusvaheliste võistluste) korraldamine lubatud üksnes, kui seal osalevad ainult professionaalsed sportlased, koondise liikmed või koondise kandidaadid. Selliseks võistluseks on näiteks koondise katsevõistlus.
 9. Siseruumides ei tohi koha täituvus olla suurem kui 50% ja osalejate arv rohkem kui 200 inimest. Ruumi täituvust arvestatakse spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv. Kappide ja nagide arv on fikseeritud Eesti spordiregistris. Juhul kui ühes hoones asub mitu sportimispaika (nt tennis ja ujumine), aga kasutatakse sama riietusruumi, tuleb tagada 50% täituvus erinevate sportimispaikade lõikes.
 10. Välitingimustes on lubatud ürituste korraldamine, kui osaleb kuni 250 isikut, kes peavad olema jaotatud mitte rohkem kui 50-liikmelistesse rühmadesse, sealhulgas juhendajad ja korraldajad ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Osalejate ja korraldajate summaarne arv võib olla suurem kui 250, kui on tagatud, et ürituse korraldajad ei puutu kokku osalejatega. Võistluste korraldamine, kus osaleb korraga üle 250 inimese ning inimesed võivad omavahel seguneda ei ole lubatud. Sellisteks üritusteks on näiteks suuremad rattamaratonid.
 11. Siseruumis ja õues võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangut ei kohaldata võistlejate osas võistluste ajal ning kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Näiteks grupisõidud ja maratonid ja teised spordialad, kus võistlejad asuvad teineteisele lähemal kui 2 meetrit. Samas võistluse eel ja järel tuleb hoida teiste osalejate ja korraldajatega kahemeetrist vahet (stardi ja finiši linnakus tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet). Kahemeetrist vahemaad peavad võimaluse korral hoidma ka kohtunikud ja muu võistluse korraldamisega seotud personal.
 12. Võistluste korraldamisega seotud teenindav personal (seal hulgas kohtunikud, korraldajad, treenerid) peab siseruumides kandma maske. Võistlejad peavad võistluse eel ja järel kandma maske. Vt täpsemalt VV korraldust nr 282 ja korralduse seletuskirja).
 13. Kui päeva jooksul toimub samas siseruumis mitu võistlust, tagatakse vähemalt 30-minutiline paus ühe võistluse lõpetamise ning järgmise alustamise vahel puhastus- ja desinfitseerimistööde ning ventileerimise jaoks. Siseruume tuleb puhastada iga päev enne ja pärast ürituse vm kogunemise toimumist. Võistluse lõpetamiseks loetakse hetke, kui kõik osalejad ja nende taustajõud on võistluspaigast lahkunud.
 14. Välditakse kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
 15. Haigusnähtudega isikute (nii võistlejate kui võistluste korraldajate) võistlustel osalemine keelatakse. Võistluse korraldajal on õigus haigusnähtudega isik ja temaga kokku puutunud isik või isikud ära saata.
 16. Riietus- ja pesuruumidesse lubatakse inimesi kuni 50% tavapärasest täituvusest. Ruumi täituvust arvestatakse spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv. Kappide ja nagide arv on fikseeritud Eesti spordiregistri spordiobjektide alamandmekogus, mis on leitav siit.
 17. Võimaluse korral tuleb kasutada isiklikke vahendeid. Vahendite järgmisele isikule või grupile kasutada andmisel (sh laenutamisel) tuleb need enne desinfitseerida. Desinfitseerimisvahendite olemasolu ja vahendite puhastuse peab tagama võistluse korraldaja, siseruumides (kui neid piiratult kasutatakse) rajatise haldaja.
 18. Võistluse korraldaja tagab, et isikud ei koguneks võistluspaiga territooriumil gruppidesse ega jääks pärast võistlust territooriumile.
 19. Võistluse korraldaja vastutab, et riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealiste, krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimeste) kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne. Vajaduse korral kasutatakse isikukaitsevahendeid.
 20. Võistlusel osalejaid tuleb võistlusel osalemise tingimustest ja eeskirjadest teavitada nii registreerimisel kui võistluse alale sisenemisel. Teavitust tuleb teha korraldaja eri kanalite kaudu: veebilehel ja sotsiaalmeedias, nii tekstina kui piktogrammidena asutuses kohapeal, sh välisustel, piirdeaedadel.
 21. Korraldajaid ja võistlejaid tuleb üldhügieeni nõuete (käte pesemise ja desinfitseerimise, respiratoorse hügieeni) täitmisest informeerida ja seda rangelt kontrollida.
 22. Korraldajatele ja võistlejatele tagatakse võimalused käte pesuks ja desinfitseerimiseks. Käte desinfitseerimisvahendid asetatakse inimeste liikumisteedele nähtavasse kohta. Desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde paigutatakse kätepesu piltjuhised.
 23. Kui võistlusele saabub sportlasi, treenereid, korraldajaid kolmandatest riikidest (Venemaa, Ukraina, Türgi, USA), siis tuleb info nende isikute kohta edastada vähemalt kolm tööpäeva enne isiku saabumist Politsei- ja Piirivalveametile töötajale Tago Trei (tago.trei@ppa.ee). Edastada tuleb järgmine info: isiku ees- ja perekonnanimi; sünniaeg; sugu; dokumendi number; kontaktid (telefon + e-mail); saabumise aeg (kuupäev ja kellaaeg) ja riiki sisenemise koht (piiripunkt, lennujaam, sadam). Oluline on riik, kust isik saabub, mitte isiku kodakondsus.

Võistluste korraldamisel tuleb lähtuda ka avalike ürituste korraldajatele suunatud käitumisjuhendist, mille leiate siit.

Võistluse korraldamise ja meetmete nõuete täitmise kohta vastutab võistluse korraldaja. Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt.

 

Hügieeni ja puhtuse tagamise meetmed
 • Siseruumide (sh tualettruumide) kasutamisel tagatakse ruumide koristamine ja desinfitseerimine Terviseameti soovituste järgi. Soovitused leiab siit.
 • Oluline on jälgida kätehügieeni: võimaluse korral pestakse käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutatakse desinfitseerimisvahendit. Käte desinfitseerimisvahendid tuleb paigutada liikumisteedele nähtavasse kohta. Kätepesu juhendi leiab siit.
 • Piisknakkuse leviku tõkestamiseks kaetakse aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse kohe pärast kasutamist selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ning pestakse käed.

Eelnimetatud nõudeid tuleb täita kuni Vabariigi Valitsuse järgmiste korralduste avalikustamiseni.


February 27, 2021
image0-1280x1707.jpeg

3min426

Eesti maastikuratturite koondise naised Janika Lõiv ja Mari-Liis Mõttus alustasid laupäeval hooaega Kataloonias võistlusel Copa Catalana Banyoles (HC karegooria).

Janika Lõiv (HAWAII EXPRESS) saavutas 8. koha. Võidusõidu võitis britt Evie Richards, teine oli Šveitsi jalgrattur Jolanda Neff ja kolmas sakslane Elisabeth Brandau, Mari-Liis Mõttus jäi 45. kohale.

„Hooaja esimene võidusõit algas väikese ärevuse ning suure põnevusega. Teadsin, et tööd on palju tehtud ning edasi tuleb lihtsalt pea maas kannatada, sest esimene võistlus on alati raske. Start läks isegi päris kenasti, aga esimesel tõusul sain kõrval sõitjalt korralikult küünarnukiga ribidesse ning andsin seejärel natuke alla. Tõusu lõpuks olin umbes 16. positsioonil. Kuna Banyolese raja eripäraks on kurvide rohkus, siis sellest tulenevalt tempo natuke langes, võeti hanerivisse ning avaringil mööduda oli üliraske. Nii ma siis Yana Belomoina taga passisin ja ootasin head hetke möödumiseks. Esimesele täisringile minnes leidus lõpuks laiemaid kohti ning sain oma rütmi kätte. Sellest hetkest alates hakkasin järjest enda ees olevaid tüdrukuid kinni püüdma,“ kommenteeris Lõiv sõidu käiku.

„Sõidu jooksul oli mul palju ebaõnne – üks kaasaelaja komistas lintidesse ning kukkus risti mulle ette rajale kõhuli. Järgmine pealtvaataja kõndis ees ühes kurvis, kus pidin hoo täitsa maha võtma ja ega ta ise eest ei läinudki, lihtsalt tõukasin teda õrnalt. Kõige lõpuks jäid ette nooremad tüdrukud, kelle olin juba ringiga kätte saanud. Ühe tüdrukuga oli meil  kahjuks täielik arusaamatus ning ta sõitis mulle otse kodaratesse. Kõigi situatsioonide puhul kaotasin aega ning vahe liidriga aina suurenes. Eelmise aastaga võrreldes olin lõpuks kaks kohta parem ning ka kaotus võitjale oli umbes 30 sekundit väiksem,“ võttis Lõiv emotsionaalse päeva kokku.

 1. naisena lõpetanud Mari-Liis Mõttus võttis võidusõidu kokku järgnevalt: „Pärast stardipauku oli minek endalegi üllatuseks hea. Esimese poole tõusust liikusin pundis kohti mitte ära andes. Teise poole tõusust sõitsin oma tempos edasi, vajusin veidi taha poole, kuid ei midagi katastroofilist. See-eest peale stardiringi hakkas olemine ratta seljas järjest kehvemaks minema ja kaotasin iga ringiga esimesel pikal tõusul kohti. Kahjuks polnud päris selline algus, mida hooaja alguses lootsin, kuid eks hooaeg on veel pikk ja jõuab veel tulemusi teha.

Võistluse tulemused SIIN

Fotol: Vasakult Mari-Liis Mõttus ja Janika Lõiv. Erakogu.


February 27, 2021
127056515_386008409510994_8676006767195807156_o-1280x853.jpg

2min328

Eesti rattaprofimeeskond Ampler Development Team alustab hooaega kolmapäeval Horvaatias ühepäevasõidul Umag Trophy. Neli päeva hiljem starditakse Poreč Trophyl ning 11.-14. märtsini sõidetakse velotuuril Istrian Spring Trophy.

“Tundub, et nende sõitude tase on kõrgem kui eelmisel aastal,” rääkis Ampler Development Teami spordidirektor Jaan Kirsipuu pressiteate vahendusel. “22 kontinentaalklubi kõrval on stardis ka kolm Pro Teami. Kuuepäevane võistlustsükkel on hooajale heaks alguseks.”

Horvaatias stardivad Ampler Development Teami ridades Gleb Karpenko, Artjom Mirzojev, lätlased Pauls Rubenis ja Kristers Ansons ning soomlased Ukko Peltonen ja Antti-Jussi Juntunen.

“Oleme kindlad, et nad on suutelised võitlema kohtade eest esikolmikus. Talvine ettevalmistus on läinud hästi ja suurem osa meeskonnast on viimasel seitsmel nädalal treeninud Hispaanias Salous. Ainult Ukko Peltonen peab Soomes koolis käima ning saama hakkama külma ilma ja lumega,” rääkis meeskonna treener Toms Flaksis.

“Kuna UCI kalendris ei ole märtsis ega aprillis eriti palju teise kategooria võidusõite, otsustasime kevadistele võidusõitudele välja panna vanemad ja kogenumad ratturid,” põhjendas valikut Ampler Development Teami mänedžer Rene Mandri. “Pärast neid starte on meil võistlusprogrammis kaks kuud pausi. Kõik võistlused, kuhu oleme kutse saanud, on nüüdseks tühistatud. Noored ja andekad Joonas Kurits ning Aivaras Mikutis treenivad praegu kodus, valmistudes mais ja juunis peetavateks võidusõitudeks. U-23 ratturite jaoks ei ole olukord praegu lihtne. Vähemalt saavad poisid korralikult koolis käia ja eksamiteks valmistuda.”

Allikas: sport.err.ee

Foto: Ampler Development Team Autor/allikas: Ampler Development Team


February 27, 2021
154393997_4023043091093174_4096075419091783544_o-1280x853.jpg

1min264

Araabia Ühendemiraatide velotuuri seitsmenda etapi (Yas Mall – Abu Dhabi Breakwater; 147 km) võitis Ewan Caleb (Lotto Soudal). Üldkokkuvõttes pälvis esikoha Tadej Pogacar (UAE – Team Emirates).

Velotuuri viimane etapp andis võiduvõimalused sprinteritele, mille kasutas hästi ära Ewan, edestades grupifinišis Sam Bennetti (Deceuninck – Quick Step) ja Phil Bauhausi (Bahrain – Victorious).

Eesti ratturid Martin Laas (Bora-Hansgrohe) ja Rein Taaramäe (Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux) said seitsmendal etapil kirja vastavalt 17. ja 54. koha.

Kokkuvõttes pälvis esikoha mullune Tour de France’i võitja Pogacar, kellelejärgnesid Adam Yates (Ineos Grenadiers; +0.35) ja Joao Almeida (Deceuninck – Quick Step; +1.02).

Taaramäe kaotas kokkuvõttes Pogacarile 15.53 ning sai 35. koha. Laas lõpetas velotuuri 122. positsioonil, kaotades võitjale 54 minuti ja 50 sekundiga.

Allikas: sport.err.ee

Foto: https://www.facebook.com/Borahansgroheofficial/photos/pcb.4023044561093027/4023043081093175


February 26, 2021
939400h9393t27-1280x853.jpg

6min340

Tallinn soovib, et riik toetaks Eesti Spordi Maja ehitust ning Pirita velodroomi, samuti Kalevi staadioni ja Kadrioru staadioni renoveerimist.

Tallinna kultuuri- ja spordiameti ettepaneku järgi peaks riigi eelarvestrateegiasse (RES) 2022–2025 kandma neli spordiobjekti, mida amet nimetab üleriikliku tähtsusega spordiobjektideks.

Pirita velodroomi täielikuks ümberehitamiseks läheb Tallinna hinnangul vaja 12 miljonit eurot, riigilt soovib pealinn saada sellest pool ehk kuus miljonit. 1969. aastal valminud ja tänaseks amortiseerunud trekirada enam treenimiseks ja võistlemiseks ei kasutata ning kasutult seisva rajatise asemel on plaanis ehitada spordikeskus, kus asuks sisetrekk.

Tegu oleks esimese kinnise velotrekiga Eestis. Puidust ovaalring oleks 250 meetrit pikk, kavas on korraldada ka rahvusvahelisi võistlusi, milleks peaks keskusesse mahtuma vähemalt 2000 pealtvaatajat.

Lisaks sisetrekile oleks uues keskuses võimalik tegelda ka teiste spordialadega, selleks saaks areeni keskel kasutada erinevaid spordikatteid.

Spordikeskuse ehitamiseks on olemas kehtiv detailplaneering. Kui palju uus rajatis täpselt maksma läheks, sõltub arhitektuursest lahendusest, hinnanguliselt kulub uue spordikeskuse ehitamiseks 12 miljonit eurot.

Velotreki kõrvale on ühe ideena välja käidud Eesti Spordi Maja ehitamine. Juba mitukümmend aastat kaalumisel olnud hoone saaks Tallinna hinnangul odavamalt valmis ehitada, kui see rajada uue velotreki kõrvale. Samas vajab Eesti Spordi Maja asukoht heakskiitu Eesti olümpiakomiteelt, kes oleks hoone haldaja.

Teise asukohana pakub Tallinn välja Veskimetsa ratsaspordibaasi kõrval asuvad kinnistud. Tallinn ise hoone ehitust ei rahastaks, kogu raha, viis miljonit eurot, loodetakse saada riigilt.

Eesti Spordi Majas hakkaksid asuma erinevad spordialaliidud.

Miljonid Kadrioru ja Kalevi staadioni jaoks

Kalevi staadioni edasiseks renoveerimiseks soovib Tallinn riigilt saada järgmisel kahel aastal 1,55 miljonit eurot. Sama palju lisab linn ise. 3,1 miljoni euro eest jätkatakse olmehoone ehitust, rajatakse staadioni valgustus ja murukate.

Alates 2017. aastast käesoleva aastani kestnud renoveerimine on nii riigilt kui linnalt nõudnud seni kaheksa miljonit eurot. See pole aga piisav, et olmehoone täiesti valmis ehitada ja staadion täielikult renoveerida.

Tallinna eelistus on kõigepealt valmis ehitada staadioni valgustus, mis võimaldaks pikendada staadioni kasutust nii kevad- kui ka sügishooajal.

Kalevi staadioni arhitektuurivõistluse võidutöö järgi peaks tulevikus staadionil olema praeguse tuhatkonna istekoha asemel 15 000.

Tallinn soovib riigi abi ka Kadrioru staadioni täielikul renoveerimisel. Mullu sügisel algasid remonditööd harjutusväljakul, mis lähevad linnale maksma 720 000 eurot. Kogu kompleksi renoveerimine läheb maksma 12 miljonit eurot, ja sellist raha linn ise ei suuda välja käia.

“Kuivõrd tegemist on väga mahuka ja suure investeeringuga, loodame projekti realiseerida koostöös riigiga. Läbirääkimised ja infovahetus kultuuriministeeriumiga on olnud järjepidevad,” ütles ERR-ile sügisel toonane linna spordi- ja noorsooameti juht Aivo Normak.

Linna ettepanekul võiks riik staadioni renoveerimisek raha eraldada juhul, kui koroonapandeemiast räsitud majanduse elavdamiseks plaanitakse investeeringuid. Kogu kompleksi renoveerimine läheks maksma 12 miljonit eurot.

Praegu on linnal staadionikompleksi tervikrenoveerimiseks käimas ettevalmistused. Esimese asjana saaks korda teha valgustuse, mis neelaks 2,3 miljonit eurot. Ülejäänud renoveerimisprojektid valmivad käesoleva aasta lõpuks.

Tosin miljonit eurot neelavate tööde hulgas on rahvusvahelistele nõuetele vastava valgustuslahenduse rajamine, territooriumi siseste käiguteede remont, peaareeni ja tribüünide renoveerimine, laoruumide laiendamine ja harjutusväljakuid teenindava juurdeehituse rajamine .

Mälestisena arvel oleva peatribüüni seisukorra hindamiseks on läbi viidud ekspertiis, mille järgi pole hoone remonti enam võimalik edasi lükata. Lisaks kandekonstruktsioonidele on väga halvas olukorras kõik kommunikatsioonid (elekter, vesi, küte).

“Kadrioru staadion on üleriikliku tähtsusega, rahvusvahelise potentsiaaliga ja mitmekülgset lisaväärtust loova, kuid tugevalt amortiseerunud ja kiiremas korras rekonstrueerimist vajav objekt. Eesmärgiks on riikliku tähtsusega esindusstaadioni täielik renoveerimine kaasaegseks võistlus- ja treeningkeskuseks,” märkis kultuuri- ja spordiameti juht Hillar Sein kultuuriminister Anneli Otile saadetud kirjas.

Abilinnapea: ilma riigita läheb aega rohkem

Kui riik ei leia vahendeid Kadrioru staadioni ja uue velotreki ehitamiseks, teeb Tallinn need lõpuks omal käel valmis, kuid see võtab kindlasti aastaid kauem kui riigi abiga, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev. “Kui riik pole valmis koostööks, siis tulevik on päris ebamäärane,” nentis ta.

Belobrovtsev ütles, et vähemalt kohtumine kultuuriministriga jättis mulje, et linn võib olla lootusrikas.

“Kohtumine proua ministriga oli väga konstruktiivne. Anneli Ott toetab, et üleriigilise tähstusega objektid oleks heas korras. Aga üksi ta seda ei otsusta. Leppisime kokku, et vormistame kolm kuni viis objekti, ja mis võiks olla nende hinnanguline maksumus. Meie oleme optimistlikud, paistis, et ministrile selline lähenemine meeldis. Mis saab olema tulemus, me veel ei tea,” lausus Belobrovtsev.

Allikas: https://www.err.ee/1608123421/tallinn-soovib-riigilt-raha-uue-velotreki-ja-eesti-spordi-maja-jaoks


February 26, 2021
Janika-Loiv-1080x1080-1.jpg

1min333

Eesti maastikuratturite koondise naised Janika Lõiv ja Mari-Liis Mõttus alustavad sel laupäeval hooaega Kataloonias, kus toimub võistlus Copa Catalana Banyoles.

Naiste eliitklassis on kirjas üle 50 ratturi ehk pea 85% Euroopa tippe on stardijoonel. Tuntumatest nimedest on stardis Jolanda Neff, Yana Belomoina, Pauline Ferrand-Prevot, Loana Lecomte, Evie Richards.

Nimekirjaga saab tutvuda SIIN

Janika Lõiv 2021


February 25, 2021
123309220_775524649970562_682782559542853331_o-1280x1279.jpg

2min288

Araabia Ühendemiraatide velotuuri viienda etapi (Fujairah Marine Club – Jebel Jais; 170 km) võitis taanlane Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), edestades mäefinišis üldliidrit Tadej Pogacari (UAE Team Emirates) ja Adam Yatesi (Ineos Grenadiers).

21,5 kilomeetri pikkuse esimese kategooriaga tõusu otsas teenis 24-aastane Vingegaard ühe oma karjääri suurema võidu, kui võitis mullust Tour de France’i võitjat ja Yatesi kolme sekundiga. Seejuures püüdis taanlane sõitu juhtinud jooksiku Aleksei Lutšenko (Astana – Premier Tech) kinni vaid 250 meetrit enne lõpujoont. Kasahstani rattur pälvis lõpuks 11. koha, kaotades võitjale kaheksa sekundiga.

“Ma ajastasin oma rünnakut väga hästi. Peagrupp aeglustas natuke tempot ja mõtlesin, miks mitte proovida. Seejärel nägin teda (Lutšenkot) ees ja minu õnneks oli finišini veel piisavalt, et sain ta kätte ja teenisin võidu. Ma olen väga väga õnnelik, see on minu jaoks väga suur võit. Ma olen väga uhke selle üle,” rääkis Vingegraad võidu järel.

Vingegraadi rünnakuga jõudsid kaasa minna ka Sergio Higuita (EF Education – Nippo) ja Nick Schultz (BikeExchange), kuid noorele taanlasele nad seekord vastu ei saanud ja nii pälvisid nad vastavalt neljanda ja kuuenda koha.

Rein Taaramäe (Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux) lõpetas viiendal etapil 49. kohal, kaotades võitjale kolme minuti ja 39 sekundiga ning Martin Laas (Bora-Hansgrohe) sai 125. koha (+24.03).

Kokkuvõttes esimese kuue parema seas muutusi ei toimunud. Liidrina jätkab Pogacar, kellele järgnevad Yates (+0.45) ja Joao Almeida (Deceuninck – Quick Step; +1.12). Taaramäe langes kaheksa positsiooni võrra 39. kohale (+16.03) ja Laas jätkab 127. kohal (+55.00).

Velotuuri kuuendal etapil sõidavad ratturid 165 kilomeetrit valdavalt siledatel teedel. Mitmepäevasõit lõpeb laupäeval.

Allikas: sport.err.ee

Foto: https://www.facebook.com/jonasvingegaard/photos/a.639201126936249/775524643303896


February 25, 2021
EJL-sportlaskomisjon-25.02.21.jpg

3min462

Sportlaskomisjoni eesmärk on sportlaste huvide esindamine. Komisjon kohtub regulaarselt oma seisukohtade kujundamiseks, Eesti Jalgratturite Liidule soovituste esitamiseks ning tegeleb sportlaskonnale suunatud projektide algatamisega. Sportlaskomisjoni esimees kuulub ex-officio EJL-i juhatusse.

Kinnitati järgmised sportlaskomisjoni kandidaadid: Janelle Uibokand, Mathilde Manuela Nigul, Carol Kuuskman, Norman Vahtra, Siim Kiskonen

Sportlaskomisjoni esinaiseks valiti Janelle Uibokand, kes on lõpetamas õpinguid Tartu Ülikoolis kehalise kasvatuse ja spordi erialal, samuti on Uibokand kolmandat aastat Tartu Ülikooli Spordiesinduse juht. „Olen ise sportlane ning aastate jooksul on tekkinud ja süvenenud soov anda hääl nendele, kes ei julge või ei suuda ise enda eest seista. Paljude praeguste ja tulevaste treenerite murekohaks pean noorte rattaspordi juurde toomist, aga ka noorteklassidest täiskasvanute klassi jõudmise tagamist. Lisaks sportlase leidmisele, tema järjepideva füüsilise ja ka vaimse arengu tagamisele on treeneril oluline ülesanne aidata sportlasel leida motivatsiooni jätkata spordiga noorteklassist täiskasvanute klassi üleminekul. Samuti võin naissoo esindajana jalgrattaspordis öelda, et sugulist ebavõrdsust ja õrnema soo mitte mõistmist jõulisematel spordialadel nagu rattasõit on jätkuvalt näha ja tunda“, võttis värske komisjoni esinaine Uibokand oma eesmärgid uues rollis kokku.

Ka Belgia naiste amatöörklubis Isorex NoAqua Ladies Cycling Team sõitev Mathilde Manuela Nigul´i üks eesmärkidest on tõsta naiste spordi osakaalu praegusel Eesti jalgrattamaastikul. „Ma soovin, et naistel oleks korralik koondis, mille üks põhimõte oleks viia naisi välismaale võistlema rohkem kui paar korda aastas ning mille juurde käiks kindlasti ka korralik ettevalmistus“.

CFC Spordiklubis pedaaliv Carol Kuuskman on jalgrattaspordiga olnud seotud 2014. aastast ning selle aja jooksul on täheldanud, et sportlased ei ole kursis näiteks varustuse piirangutega. Kuuskmani üks eesmärkidest on aidata oluline info sportlastele kättesaadavamaks muuta.

Profiklubi Israel Start-Up Nationi liige Norman Vahtra soovib sportlaskomisjonis olles noorte sportlaste elu lihtsamaks teha. Samuti soovib ta parandada koostööd alaliidu, tippsportlaste ja riiklike üksuste vahel, nagu ajateenistuse spordirühmad ja kõrghariduse omandamine.

„Väga huvitav on vaadata, mis suunas Eesti jalgrattasport hetkel liigub. Olen valmis kaasa rääkima Eesti jalgrattaspordi asjades ning tegema ettepanekuid, kui näen et midagi saaks või võiks teha teisiti“, võttis Prantsusmaal amatöörklubis pedaaliv Siim Kiskonen kokku eesmärgi anda tagasisidet ja teha ettepanekuid eelkõige sportlaste vaatevinklist.


February 25, 2021
152709564_3763174710432734_9084997560550877049_o-1280x855.jpg

1min288

Araabia Ühendemiraatide velotuuri neljanda etapi (Al Marjani saar; 204 km) võitis iirlane Sam Bennett (Deceuninck – Quick Step; 4:51.51). Kokkuvõttes säilitas liidrisärgi sloveen Tadej Pogacar (UAE – Team Emirates).

Bennett edestas grupifinišis hollandlast David Dekkerit (Jumbo-Visma) ja austraallast Caleb Ewanit (Lotto Soudal). Võitjaga sama aja said koguni 117 ratturit. Martin Laas (Bora – Hansgrohe) lõpetas peagrupis 33. ja Rein Taaramäe (Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux) 61. kohal.

Kokkuvõttes on teise etapi järel liidriks tõusnud ja kolmanda etapi võitnud Pogacari edu britt Adam Yatesi (Ineos Grenadiers) ees 43 sekundit. Kolmandal kohal jätkab portugallane Joao Almeida (Deceuninck – Quick Step; +1.03). Taaramäe on kokkuvõttes 31. (+12.21) ja Laas 128. (+30.54).

Neljapäeval jätkub velotuur kõige mägisema etapiga, kus ratturitel tuleb finišeerida ülesmäge. Viimase 18,5 kilomeetriga kerkitakse seejuures pea kilomeetri võrra (478 meetrilt 1489 meetrile merepinnast). Hooaja esimene World Tour velotuur lõppeb laupäeval.

Allikas: sport.err.ee

Foto: UAE Tour


Liitu uudiskirjaga!

Kui soovid olla esimeste seas, kes saavad Eesti Jalgratturite Liidu uudiskirju oma meilile, siis liitu meie pressilistiga! Saadame kord kuus välja uudiskirja meie sportlaste tegemistest ning jooksvalt teavitusi eesolevate koolituste kohta.

Eesti Jalgratturite Liit (lühend EJL) koordineerib jalgrattaspordiga seonduvat tegevust Eestis.
EJL on Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) ja Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) liige.

X